היישום אינו מחובר לאינטרנט

העברת קניין מכוח חוזה פסול

עבודה מס' 040040

מחיר: 179.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון במרכיבי החוזה הבלתי חוקי (פסול), תוצאות אי חוקיותו לאור הדין הישראלי שקדם לחוק החוזים הנוכחי, עניין ההשבה ועוד.

3,190 מילים ,16 מקורות

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. מרכיבי החוזה הפסול
3. תוצאות אי חוקיות החוזה - המצב שלפני חוק החוזים הנוכחי
4. תיאור כללי של סעדים במקרה חוזה בטל מחמת אי חוקיות
5. השבה
6. העברת נכסים במסגרת חוזה בלתי חוקי (פסול)
7. סיכום וסקירת המצב המשפטי הנוכחי
8. ביבליוגרפיה

מבוא
קודם שנפתח את דיוננו מוטב שנתווה בכמה מילים את הדרך אשר בה ננקוט, בבואנו לדון בהעברת קניין מכוח חוזה פסול.
ראשית, נקדים מלים מספר כמבוא. לאחר מכן, נדון במרכיביו של החוזה הבלתי חוקי, או: החוזה הפסול. לאחר מכן נבחן את תוצאות אי חוקיותו של החוזה, לאור הדין הישראלי שקדם לחוק החוזים הנוכחי.
נמשיך בדיון בעניין ההשבה, שכן הוראת ההשבה המקרה של חוזה פסול מהווה חידוש מרכזי של חוק החוזים. אחר כך נדון בשאלת זכות הקניין לגבי נכסים שהועברו במסגרת חוזה בלתי חוקי, ולבסוף נסכם את הנושא כולו.
לאורך הדיון כולו נשלב אספקטים של משפט בריטי, אמריקאי וקונטיננטלי (לרבות צרפתי וגרמני) במקומות הרלבנטיים, דבר אשר יעזור לנו בהבנת הנקודות החזקות והחלשות בחוק החוזים הישראלי הנוכחי.
כן תוצג, במסגרת הסיכום, המגמה החדשה במשפט הישראלי לאור החלטות חדשות של בית-המשפט העליון בנושא השלכות החוזה הבלתי-חוקי, או החוזה הפסול.

הקדמה
ההוראה אשר בסעיף 31 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973, בעניין חוזים בטלים מחמת אי חוקיות, הביאה שינוי המתבטא בעיקר בכך, שאי חוקיות אינה משמשת מחסום לתביעת השבה. זאת, בכפוף לשיקול הדעת שניתן לבית-המשפט לשלול את הזכות להשבה.
הוראה זו, אין לה מקבילה בדין האנגלי, הצרפתי או הגרמני. בכל השיטות הללו נהוג הכלל השולל, בכפוף למספר סייגים, את עצם זכות התביעה במקרה שחטאם של שני הצדדים שווה.
המשפט הצרפתי יוצא מנקודת הנחה זו: כשאשמת הצדדים שווה - אין השבה. החריגים להנחה זו נקבעים באמצעות פרשנות מצומצמת ביותר. ההשבה אינה מותרת כאשר החוזה הוא בלתי-מוסרי, אך עשויה להיות מותרת כאשר החוזה מנוגד להוראות סטטוטריות, זאת אומרת בלתי חוקי בלבד.
אך קיימת בעייתיות רבה בכך שהפסיקה בנושא אינה עקבית, וההשבה נשללת פעמים רבות גם במקרים נוספים, כמו למשל כאשר אי החוקיות נוגעת לעיקרי יסוד של תקנת הציבור.

מקורות:

ברק, אהרון: "ההלכה השיפוטית והמציאות החברתית: הזיקה אל עקרונות היסוד". ספר זוסמן, תשמ"ד, עמ' 71-93.
בן פורת, מרים: "החוזה הפסול". ספר זוסמן, תשמ"ד, עמ' 171-172.
טדסקי, גד: "על מהותו של קיום החיוב". משפטים ט"ו, תשמ"ה - 1, עמ' 21-44.
טדסקי, גד: "פגם, פסול בחוזה או אי כריתתו". משפטים ט"ו, תשמ"ה - 1, עמ' 411-429.
ידין, אורי: "רכישה על פי חוזה פגום". ספר זוסמן, תשמ"ד, עמ' 193-208.
מנהיים, שאול: "ביטול חוזה מחמת הטעייה ותוכן החוזה". הפרקליט ל"ז, תשמ"ז, עמ' 477-4.
פרוקצ'יה, אוריאל: "לשאלת מעבר זכות קניין מכוח חוזה בלתי חוקי". משפטים ג', תשל"א, עמ' 34.
פרידמן, דניאל: "על היחס בין ברירת הביטול לסעד של אכיפת חוזה". קובץ הרצאות בימי העיון לשופטים (תשל"ה) עמ' 87.
A. Corbin, On Contracts, Vol. 4, St.Pavl, 1979.
A. Weil, "French Civil Code', Paris, 1971.
G. Ripert, "French Civil Obligations" (trans.), Paris, 1949.
G. Chesire and C. Fifoot, "The law of contracts", 9th Ed. 1976.
G.H Treitel, "Law of contract", 4th Ed. 1975.
R. Goff G. Jones, "The law restitution", London, 1966.
W.R. Anson, "The law of contract", 23th Ed. 1969.
D. Friedmann and M.A. Maoz, "The right of a defaulting party to restitution when a contract has not been rescinded", 9 IS.L R. (1974) P. 352.

תגים:

צרפת · זכות · הקניין · נכסים · ארה · בריטניה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "העברת קניין מכוח חוזה פסול", סמינריון אודות "העברת קניין מכוח חוזה פסול" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.