היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 26
עבודה מס' 66522
היבטים תיאורטיים ואמפיריים.
8,060 מילים (כ-25 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62835
4,497 מילים (כ-14 עמ'), 4 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62369
14,912 מילים (כ-46 עמ'), 30 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 62130
ניתוח אירוע בחברת בגדים ובחינת קבלת החלטות מימוניות בחברה לפיתוח נכסים.
5,644 מילים (כ-17.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66033
ניהול ידע בתהליך ייצור מוצר, תוך התמקדות ביכולות הליבה, מוקדי ונכסי הידע, סקירה של הארגון מבחינת מבנה, תרבות, מתחרים, ניתוח S.W.O.T וניתוח לפי מודל הכוחות של פורטר.
5,512 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68290
ארנונה, גביית חובות מכוח סעיף 324 לפקודת העיריות, שעבודי מס ומהותם.
9,187 מילים (כ-28.5 עמ'), 20 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64438
הרקע לשיקולים שעמדו בפני מקבלי החלטות בנוגע לשימושי הקרקע של המושבה שרונה וההשלכות מבחינה גיאוגרפית היסטורית.
9,397 מילים (כ-29 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64725
החיבור עוסק בשאלות עיוניות ומעשיות הקשורות למשכונו של חשבון בנק, דוגמת מהות הנכס נשוא הדיון, האפשרות למשכן חשבון בנק, רישום המשכון וכיו"ב.
9,052 מילים (כ-28 עמ'), 55 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64899
סקירת "מפת ידע" של אל על ומוקדי הידע המדגימים באופן אינטגרטיבי את יכולות הליבה שהוצגו ביחס למתחריה בענף.
4,426 מילים (כ-13.5 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 26