היישום אינו מחובר לאינטרנט

ההיבטים הקנייניים של משכון נכס לטות צד ג'

עבודה מס' 060089

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בנושא תוך השוואה לדין במדינות שונות.

3,362 מילים ,10 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הנושא שבנדון עוסק במצב בו אין זהות בין בעל-הנכס הממושכן לבין זהות החייב .(1)
הסיטואציה היא שאדם ממשכן נכס שבבעלותו להבטחת חיובו של אחר(2) (המשכון יכול שייעשה ע"י בעל-הנכס עצמו או ע"י החייב כמורשה של בעל-הנכס(3)),מצב זה פחות מועדף מבחינת הנושה(4). במצב זה נוצרת מערכת יחסים משולשת בין הנושה החייב ובעל-הנכס. במסגרת עבודה זו אבחן את ההגנות העיקריות החלות על בעל-הנכס.

מבוא(6)
חוק המשכון הינו הדין הכללי(7) החל על שעבודים הנוצרים בהסכם(8) ולכן כפופות הוראותיו להוראות מיוחדות בדינים אחרים. החוק חל על כל צורת השעבוד ותהא דרך יצירתם אשר תהא(9). תכלית המשכון הוא לשמש כערובה לחיוב ובהעדר חיוב אין לו קיום(10) (עקרון הטפילות-לא יתכן משכון שאין מאחוריו חיוב מובטח ראשי\משני).
המשכון מהווה חלק ממערך שעבודים וככזה מכוון כללית אל זכות קניינית של פלוני בנכסו של אלמוני ובכך בעצם נוצר נטל הרובץ על הנכס ולא על האדם(11). הנושה זכאי להיפרע מן המשכון אם לא סולק החיוב ובכך נבדל המשכון מיתר סוגי השעבודים (12).
אליבא דויסמן,שעבוד נכס שלא נכללת בו הזכות להיפרע מן הנכס איננו משכון.
היכולת להיפרע מן מהנכס הממושכן יכולה להיעשות גם באופן עצמאי ובכך תורמת לייעול הליכי ההוצאה לפועל כנגד החייב(13). אולם תפקידו העיקרי הוא בעדיפות שהוא מעניק למקבל המשכון,על פני נושים אחריםבכל הנוגע לזכות להיפרע מתוך הנכס הממושכן. עדיפות זו נובעת מהיות המשכון זכות קניין הפועלת כלפי הנכס הממושכן גופו,ולא רק כלפי אדם מסוים(14). לנושה המשכון הוא מקור לפירעון חובו באם החייב לא עמד בחיובו. לכן השיקול העיקרי שעל פיו פועל הנושה הוא הרווח הצפוי לו ממכירת הנכס המשועבד,ואין זה משנה אם מדובר במקרקעין,מיטלטלין או זכויות(15)(חשוב לציין שלגבי כל אחד מסוגי משכונות אלו יחולו הסדרים ספציפיים
הנוגעים לעניין משכונם). כדי שהמשכון יהא אפקטיבי נחוץ כי יהא לו אופי חפצי( IN
16(REM,שהרי מימוש ערובה חפצית מתבטא ב......
-----------------------------------------------------------------
1. הערובות להבטחת פירעון חובות - היבטים משפטיים,עו"ד קורדובה א.,עמ' .4532,
2. חוק המשכון,תשכ"ז1967 -,וייסמן יהושע,עמ',.246
3. כך גם באיטליה: .Italian Code civil,Chapter III Pledge,Art.2784
4. ה"ש 1,קורדובה,.45
Cases and materials on secured transaction,George e. Osborn,pg.10. .5: חץ מורה כלפי מי החבות.
6. ההיבטים הרלבנטיים לענייננו של המשכון.
7. חוק המשכון,תשכ"ז - 2§1967,(א).
8. יחולו עליו הוראות חוק החוזים(חלק כללי)תשל"ג 1973. :ה"ש 3§ -7(א). וכן ע"א 664/89 שמעונה בריח נ' בנק אוצר
לחייל בע"מ פד"י מה(783 (4. חובה על הצדדים להתנהג בדרך מקובלת ובתו"ל 39.§12,§ -
9. ה"ש 2§7,(ב). וכן ה"ש 2,וייסמן,עמ' .1
10. ה"ש 2,עמ' .11
11. קניין - כרך ב',מיגל דויטש,עמ' .15
12. ה"ש 1§7,א וכן שם, .19
13. ה"ש 2,עמ' 14: הימנעות מההיזקקות לבהמ"ש ויכולת גבייה עצמית.
14. שם.
15. ה"ש 2§7,(א),(ב). וכן ה"ש 730. 2
16. ה"ש 215. וכן : ה"ש 1,עמ' 6. שלא כמו המחוקק המקסיקני המחוקק הישראלי לא ציין זאת במפורש : The civil
.code of Mexico,title fourteenth: of pledge,§2856

תגים:

pihsiterus · משכון · ערבות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ההיבטים הקנייניים של משכון נכס לטות צד ג'", סמינריון אודות "ההיבטים הקנייניים של משכון נכס לטות צד ג'" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.