היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת נכסים לא מוחשיים על ערך הפירמה

עבודה מס' 065184

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כימות קשר ליניארי הנובע מנכסים לא מוחשיים.

5,866 מילים ,2005

תקציר העבודה:

נכסים בלתי מוחשיים הם עצומים וחשובים. למרות זאת, דוחות פיננסיים מספקים מעט מאוד מידע על נכסים אלה. יתרה מכך, רוב האינפורמציה המסופקת היא חלקית, לא עקבית, מבלבלת ומובילה לעלויות משמעותיות לחברות ולמשקיעים.
מנקודת מבט חשבונאית, נכסים בלתי מוחשיים מוגדרים כנסכי חסרי תוכן פיזי אשר, ברמה גבוהה של אי-ודאות, טמון בהן פוטנציאל להפקת תועלת כלכלית בעתיד. למרות קיומם של הבדלים ברורים בין נכסים מוחשיים לבין נכסים בלתי מוחשיים, כללי המדידה והדיווח חשבונאי זהים במידה רבה לשני סוגי הנכסים. עם זאת לנכסים בלתי מוחשיים כמה מאפיינים ייחודיים הדורשים ,במקרים מסוימים, כללי חשבונאות ודיווח ייחודיים.

השערת המחקר: קיים מתאם חיובי בין M/B ל P/E. ככל שמכפיל ההון גבוה יותר, כך גם מכפיל הרווח יהיה גבוה יותר.
רציונל השערת המחקר: בהנחה שערך השוק משקף מידע אמיתי על החברה הרי ככל שמכפיל ההון גבוה ניתן להניח כי הסיבה לכך היא ריבוי נכסים בלתי מוחשיים. במצב זה המשקיעים יהיו מוכנים לרכוש גם מניה בעלת מכפיל גבוה מתוך הנחה כי הנכסים הבלתי מוחשיים הרבים יביאו לצמיחה ברווחי החברה, באופן מואץ יחסית לחברות אחרות ולענפים אחרים.
בסיס הנתונים הוא נתוני M/B ו P/E.של מספר ענפים בבורסה הישראלית.

תוכן העניינים
מבוא
הגדרות
פירוט תקן בין לאומי של נכסים בלתי מוחשיים (IAS 38)
סוגי נכסים בלתי מוחשיים
אומדן ערך נכסים בלתי מוחשיים
המחקר האמפירי
סיכום

קטע מהעבודה:

נכסים בלתי מוחשיים נרכשים הם נכסים הניתנים לזיהוי שנרכשים בנפרד באמצעות עסקת המרה או שנרכשו ביחד עם נכסים אחרים או עם עסק כולו. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים מחברה אחרת נרשמים לפי עלותם. הסכום כולל את כל עלויות הרכש ואת כל ההוצאות הכספיות הנדרשות בכדי שהנכס יהיה מוכן לשימוש אליו הוא מיועד - לדוגמא, עלות הרכש, שכר משפטי, והוצאות משניות נוספות.
אם נכס בלתי מוחשי נרכש או נמכר תמורת נכסים אחרים, עלותו היא הערך הממשי של התמורה שנתקבלה / ניתנה או של ערכו, זה אשר לגביו ראיה ברורה יותר. כאשר מספר נכסים בלתי מוחשיים , או קבוצה של נכסים בלתי מוחשיים ונכסים מוחשיים נרכשים ב"סל קניות", העלות צריכה להיות מושתת על הערך הממשי של הנכסים במהותו, הטיפול החשבונאי עבור נכסים בלתי מוחשיים נרכשים דומה מאוד לטיפול בנכסים מוחשיים.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת נכסים לא מוחשיים על ערך הפירמה", סמינריון אודות "השפעת נכסים לא מוחשיים על ערך הפירמה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.