היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת חוזה פסול על צד ג'

עבודה מס' 068185

מחיר: 265.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח של ההשפעות הקנייניות של דוקטרינת החוזה הפסול בדין משפט הישראלי והמשווה על מעגל של צדדים שלישיים תוך מתן דגש על המתח הקיים בין דיני החוזים והקניין.

11,242 מילים ,50 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

בעבודה זו אבחן באופן ביקורתי את מעמדם של צדדים שלישיים שונים לחוזה פסול שבו שני הצדדים אחראים לאי החוקיות. בניגוד לס' 13 לחוה"ח, ס' 30-31 לחוה"ח לא מסדירים במפורש את מעמדם של צדדים שלישיים לחוזה הפסול. בעבודה אתמקד בשלושה מצבים: צד ג' בעל עסקה נוגדת לחוזה פסול, צד ג' שקיבל לידיו נכס נשוא חוזה פסול שלא בתנאי תקנת השוק, וצד ג' שהוא נושה של צד לחוזה הפסול. עניין אותי במיוחד הממשק שבין ס' 31 לבין דיני התחרות וההשוואה בין חוזה חוקי לחוזה פסול.
בפרק הראשון אדון במשמעויות הקנייניות של החוזה הפסול במשפט המשווה, תוך התמקדות בדין האנגלי, ואבחין בין הדין הישראלי לפני ואחרי חקיקת חוה"ח. פרק זה יתמקד בעיקר בשאלת זכותו של צד ג' בנכס שקיבל לחזקתו מידי צד לחוזה פסול. לצורך כך אתמקד בטיבן הקנייני של הבטלות וההשבה. בהמשך הפרק אעסוק בהצעתו של פרידמן להשוות את מעמד מעביר הנכס בחוזה פסול למעמד מעביר נכס בחוזה הניתן לביטול ואציע אלטרנטיבות להצעתו. בפרק השני אדון במהותו של קיום החוזה הפסול והשפעתו על צד ג' בעל עסקה נוגדת לחוזה, על חיובו של צד ג' בעוולת גרם הפרת חוזה, וצד ג' הערב לחוזה הפסול. בפרק השלישי אציע אלטרנטיבות פרשניות לחוזה הפסול שמטרתן לעקוף את הבעייתיות בביסוס זכויותיו של צד ג'. הפרק הרביעי יעסוק בזכות לפיצוי מכוח החוזה הפסול ובזכויות נושים. אראה שאופציית הפיצויים היא בעלת פוטנציאל להיטיב מאוד עם צד ג' במקרים שאכיפה כלפיו אינה אפשרית. לעומת זאת, נושי החוזה הפסול נמצאים בעמדת נחיתות ברורה מול צד ג'.

תוכן העניינים:
מבוא
1. העברת קניין בחוזה פסול לאור בטלותו וכלל ההשבה
1.1 תוצאות החוזה הפסול
1.2 המשמעות הקניינית של הבטלות בשין הישראלי שלאחר חקיקת חוה"ח
1.3 משמעותה הקניינית ששל ההשבה לפי ס' 21 לחוה"ח
1.4 העברת קניין בחוזה חוקי שבוטל
1.5 הפתרון המוצע ע"י פרידמן
1.6 גזירת זכויות צד ג' לחוזה פסול מההסדר של ס' 13 לחוה"ח
2. חריג הקיום בחוזה פסול
2.1 צד ג' וקיום החוזה הפסול
2.2 דיני העסקאות הנוגדות במקרקעין
2.3 משמעותו של קיום החוזה
2.4 מועד קיום החוזה
3. פרשנות החוזה הפסול
3.1 פרשנות חוזה פסול באמצעות תניות מכללא
3.2 פרשנות חוזה פסול כחוזה על תנאי
3.3 פרשנות חוזה פסול כמאפשר טענת מניעות נגד הצדדים לו
3.4 פרשנות חוזה פסול באמצעות מוסד החוזה הנספח
3.5 פרשנות חוזה פסול בהשוואה למוסד החוזה לטובת אדם שלישי
4. זכות לפיצויים וזכויות נושים מכוח חוזה פסול
4.1 פיצויים בגין הפרת חוזה
4.2 תביעת פיצויים של צד ג'
4.3 פיצויים בנזיקין ופיצוי מכוח ס' 12 לחוה"ח
4.4 תביעת פיצויי קיום של צד ג' מכוח ס' 12 לחוה"ח כאשר לא השתכלל חוזה מול צד ג'
4.5 זכויות נושים של צד לחוזה פסול
5. סיכום

קטע מהעבודה:

העמדה הרווחת כיום היא כי ס' 31 הוא הכלי הבלעדי שבמסגרתו מאזן ביהמ"ש את זכויותיו של צד ג', אם לפי דיני התחרות, לפי עקרונות כלליים, ושיקולים שבין הצדדים לחוזה. ס' 31 מסמן שינוי חיובי ומהפכני בדיני אי החוקיות אך הוא גם כר פורה לאי וודאות ולסטייה מהדין על דרך פרשנית. המלומד טדסקי ראה בהסדר החדש שמכריז על בטלות החוזה דין "רדיקאלי יותר מאשר לפי המשפט המקובל". בעוד שהדין הקודם גרם לאי צדק בין הצדדים לחוזה הפסול, הדין הקיים עושה אי צדק עם צדדים שלישיים. מקור הקושי הוא בסתירה לכאורה בין ס' 30 לחוה"ח המכריז כי החוזה 'בטל' לבין תוצאות החוזה לפי ס' 31 לחוה"ח. בנוסף, ההצעה לראות בחוזה הפסול חוזה נפסד ביחס לצד ג' יוצרת אנומליה לא רצויה. ס' 30-31 מחייבים בחינה לעומק לצורך הרמוניזציה עם דוקטרינות קיימות במישור דיני החוזים והקניין.

תגים:

חוזה פסול · צד ג' · צדדים שלישיים · חוזה לא חוקי · קניין חוזים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת חוזה פסול על צד ג'", סמינריון אודות "השפעת חוזה פסול על צד ג'" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.