היישום אינו מחובר לאינטרנט

סעד השבת רווחי המפר לנפגע בחוזים מסחריים

עבודה מס' 069901

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: שאלת החלת עיקרון דיני עשיית עושר ולא במשפט לצד הוראות חוק החוזים, בבואנו לפרש חוזים מסחריים.

11,276 מילים ,47 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

העבודה בוחנת כיצד מתיישבת הפרשנות השיפוטית בצד ההלכות אשר קובע בית המשפט, מול עקרון היסוד בדיני החוזים אשר הינו, עקרון חופש החוזים. סוגיות נוספות אשר אבקש לבחון בעבודה זו הינן, האם האיזון בשמירה על הגשמת רצון הצדדים נשמר במהלך התפתחות הפסיקה?. כיצד ייחודם של חוזים מסחריים מתיישב עם ההכרה בהלכה הקובעת כי יש להשיב את רווחי ההפרה של המפר לנפגע, האם היא תורמת, או לחליפין, פוגעת בחיי המסחר אשר עקרונותיהם שונים מחוזים פרטיים הן מבחינת הצדדים לחוזים והן מבחינת תוכנם של החוזים.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. המסגרת הנורמטיבית
2.1 היקף ההגנה שמקנה חוק החוזים לנפגע מהפרת חוזה
2.2 פרשנות מרחיבה לחוק החוזים באמצעות אקטיביזם שיפוטי
2.3 עשיית עושר ולא במשפט - עילת תביעה או עקרון יסוד?
2.4 סיכום
3. ההלכה החדשה אשר הביא עמו פסק דין אדרס
3.1 עובדות פסק הדין
3.2 דעת הרוב
3.3 דעת המיעוט
3.4 חשיבותו של פסק הדין
4. פסק דין אגריפרם מאמץ את ההלכה אשר נקבעה בפסק דין אדרס
4.1 עובדות פסק הדין
4.2 הלכת אגריפרם
4.3 החידוש של פסק דין אגריפרם
4.4 סיכום
5. חוזים מסחריים
5.1 אפיונם וטיבם של חוזים מסחריים
5.2 חשיבותם של שיקולי היעילות בחוזים מסחריים
5.3. הדין הרצוי בחוזים מסחריים
6. הקודקס האזרחי- מה צופן העתיד?
7. סוף דבר
8. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

דיני החוזים מבקשים להגן על שלושה אינטרסים מרכזיים(12): אינטרס ההשבה, אינטרס ההסתמכות ואינטרס הצפיות. קיימת הבחנה בין ההשבה מנקודת הראות החוזית ובין ההשבה מנקודת הראות של עשיית עושר ולא במשפט. שאלת היחס בין דיני החוזים ובין דיני עשיית עושר ולא במשפט שנויה במחלוקת. המחלוקת היא בין אלו הרואים את דיני עשיית עושר ולא במשפט כענף משפטי נפרד, אשר מבוסס על עקרונות נפרדים לחלוטין מדיני החוזים אך יחד עם זאת קיימות נקודות מגע בין ענפי המשפט אלה בתחומים בעלי חשיבות(13).

תגים:

אדרס · פירות ההפרה · חוזים מסחריים · עשיית עושר · תרופות · הפרת חוזה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סעד השבת רווחי המפר לנפגע בחוזים מסחריים", סמינריון אודות "סעד השבת רווחי המפר לנפגע בחוזים מסחריים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.