היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 62
עבודה מס' 60480
סודות מסחריים מול הגבלת חופש העיסוק בחוזה העבודה לאור הפסיקה בעניין צ'קפוינט.
25,288 מילים (כ-78 עמ'), 160 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 69901
שאלת החלת עיקרון דיני עשיית עושר ולא במשפט לצד הוראות חוק החוזים, בבואנו לפרש חוזים מסחריים.
11,276 מילים (כ-34.5 עמ'), 47 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 64690
בחינת פעילותן של חברות המים המינרליים תוך התמקדות ב"עין גדי".
10,399 מילים (כ-32 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 21191
סקירת מאפייני המסחר והכלכלה של היהודים בתקופה, מחייתם,פרנסתם, הטלת המס, התארגנות
6,053 מילים (כ-18.5 עמ'), 19 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 60418
סקירה בסיסית של הנושאים.
3,722 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 60883
סקירת היכולת להגן בדרכים שונות על סימנים מסחריים באינטרנט והצורך לפעול באופן אחיד מבחינה גלובלית.
8,866 מילים (כ-27.5 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67057
האם אכן דוקטרינת האשם תורם ראויה לחול אף בדיני החוזים?
11,144 מילים (כ-34.5 עמ'), 25 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 50916
סקירה כללית (מההיבט של מנהל עסקים) של הדינים הקשורים בעולם העסקים, כגון דיני חברות, דיני חוזים, דיני עבודה וכו'.
8,883 מילים (כ-27.5 עמ'), 5 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 60433
בחינת הנושא לאור האופן שבו יושם החוק בפסיקת ביה"ד לחוזים אחידים ובתיהמ"ש, בנוסף לבחינת מבחן הקיפוח לאור גישות ותיאוריות שונות וכמו"כ בהשוואה למושגים אחרים רלוונטיים.
8,747 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 374.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 62