היישום אינו מחובר לאינטרנט

ילדים בסיכון לקראת סוף האלף-בעיה חברתית בשכונת עזרא ובשכונת ארגזים בת"א

עבודה מס' 050429

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הבעיה, המענים הקהילתיים ופעילותו של פקיד הסעד.

4,854 מילים ,8 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

ילדים בסיכון - האם זו בעיה חברתית? בעבודה זו תיבחן שאלה זו כפי שהיא משתקפת בשכונות עזרא וארגזים בתל-אביב.
ילדים בסיכון הם ילדים הסובלים מהתעללות פיזית, מינית ונפשית; ילדים הסובלים מהזנחה מכוונת ובלתי מכוונת - פיזית, חינוכית ורגשית; ילדים בסיכון גבוה להתעללות ו\או הזנחה; ילדים החיים בסביבה העלולה לפגוע בהתפתחותם
הנורמטיבית, או שהתפתחותם הנורמטיבית כבר נפגעה (מילון מונחים). לצורך העבודה יוגדר קטין: "מי שטרם מלאו לו 18 שנה אלא אם הוגדר אחרת בחוק".
את הילדים שנמצאים בסיכון אפשר לאפיין על-פי המשפחה בה הם גדלים. על-פי התפיסות הנפוצות המשפחות הפוגעות שייכות למעמד הנמוך, מעוטות הכנסה, בעלות השכלה נמוכה, גרות בתנאי דיור קשים, חסרות מקצוע, ולעיתים מובטלות, אולם משתנים אלו משמשים רק גורמים מזרזים ומקרי פגיעה מתרחשים בכל המעמדות (אילון, 1983).
האלימות בקרב בני מעמד סוציו-אקונומי גבוה, מועטה בהשוואה לזו המתגלה בקרב בני מעמד סוציו-אקונומי נמוך, בשל העובדה שהיא מוסתרת, מתוך מבוכה ובושה, ומתוך דאגה שלא יפגע מעמדן החברתי של המשפחות. אולם בשנים האחרונות קיימת חובת דיווח, המאלצת את עובדי הגנים ובתי הספר לחשוף מקרי סיכון מכל המעמדות.
עבודתנו תתרכז בבני המעמד הסוציו-אקונומי הנמוך, כיוון שהם מאפיינים את האוכלוסייה שנחקרה בשכונת עזרא וארגזים. יסקרו המענים הקהילתיים ותפורט לעומק עבודת פקיד הסעד, שהוא המופקד על שלומו הגופני והנפשי של הילד לאחר שהוגדר ע"י החוק כנזקק. לצד הגדרות שונות מתוך הספרות והחוק, תוצג ראיה של התופעה כפי שעלתה מתצפיות שנערכו בשכונה, וראיונות עם תושבים ועם גורמים קהילתיים שונים.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1 - הגדרת הבעיה
1.1 ילדים בסיכון על-פי ההגדרה
1.2 גורמי סיכון: מצבים החושפים את הילד לרמות סיכון שונות
1.3 הצרכים ההתפתחותיים של ילדים על-פי התיאוריה של אריקסון
1.4 דפוסי התנהגות של ילדים בסיכון
פרק 2 - גורמים להיווצרות ולשימור הבעיה
2.1 רקע היסטורי של השכונה
2.2 מאפייני המשפחות בשכונה
2.3 נתונים מספריים
פרק 3 - פתרונות ומענים קיימים
3.1 שירותים לכלל קהילה
3.2 שירותים קהילתיים לילדים בסיכון
3.3 שלבי הטיפול בקטין נזקק
פרק 4 - בעיה חברתית
4.1 קריטריונים לבעיה חברתית
4.2 האופן בו באים קריטריונים אלה לידי ביטוי בנושא הילדים בסיכון
4.3 פער בין הצרכים למענים
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אילון, ע. (1983). איזון עדין. ת"א: ספריית הפועלים, 72-65.
אילון, ע., צימרין, ח. (1990). ילדות כואבת; מבט שני על ילדים מוכים. ת"א: ספריית הפועלים, 36-14.
אריקסון, א. (1960). ילדות וחברה. ת"א: ספריית הפועלים, 195-184.
חוק הנוער (טיפול והשגחה) תש"ך - 1960.
חוק העונשין (תיקון מס' 26) תש"ן - 1989.
כהן, ת. (עורכת). (1994). תחום ילדים בסיכון-מילון מונחים ומושגים. ירושלים: אמיתי עיצוב והפקה.
קלנר, י. (1978). בעיה סוציאלית והתערבות סוציאלית. בטחון סוציאלי, 16, 11-5.
שניט, ד. (1988). החוק, הפרט ושירותי הרווחה. ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית,

תגים:

התעללות · אריקסון · ילדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ילדים בסיכון לקראת סוף האלף-בעיה חברתית בשכונת עזרא ובשכונת ארגזים בת"א", סמינריון אודות "ילדים בסיכון לקראת סוף האלף-בעיה חברתית בשכונת עזרא ובשכונת ארגזים בת"א" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.