היישום אינו מחובר לאינטרנט

מערכת הרווחה בת"א

עבודה מס' 021451

מחיר: 217.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מערכת הסעד בגוש דן, מהות המטרופולין והשוני בו, הסברים תיאורטיים לקיום השוני וסקירת משרד הסעד והקשר לרשויות המקומיות.

8,443 מילים ,8 מקורות ,1990

תקציר העבודה:

בעיית המצוקה הינה בעייה שמדינת ישראל נאלצת להתמודד איתה מיום הקמתה וכיום היא נראית "בוערת" לא פחות. מדינה הצריכה להתמודד עם בעיות המאיימות על עצם קיומה אין כל ספק שהעובדה שכל משפחה שישית מכלל האוכלוסיה נזקקת לשירותי סעד יוצרת מציאות תוססת ומאיימת אשר האלמנט העדתי המתלווה אליה רק מחריף אותה.
בעיית המצוקה מורגשת בישראל כבעיה לאומית, אולם עיקר התרחשותה בישובים העירוניים. אלה חייבים הן על פי החוק והן מכורח המציאות להתמודד איתה ולתת לה פתרונות, לפיכך מתעניינת העבודה הנוכחית ביכולתם של הישובים השונים להעניק סעד לתושביהן, תוך התמקדות בבעיה הנובעת מהעובדה שתושבי הרשויות המקומיות הם בעת ובעונה אחת גם אזרחי המדינה.
במדינת רווחה משמעות עובדה זו היא ששני אזרחים או יותר באותה רמה כלכלית הגרים ברשויות מקומיות שונות זכאים לקבל שירותי סעד ברמה זהה.
האם רמת שירותי הסעד אכן שווה בכל הרשויות המקומיות? אם לא- מהן הסיבות לכך?
העבודה הנוכחית תנסה להוכיח כי קיים שוני ברמת שירותי הסעד הניתנים ברשויות המקומיות.
ההבדלים בשירותי הסעד יכולים להיות מוסברים ע"י מכלול של גורמים:
1. ההרכב החברתי כלכלי של האוכלוסיה בישובים השונים.
2. יכולת המקצועיות ואופיים של העובדים הסוציאלים.
3. הקף שונה של התקציבים הכספיים המצויים בידי הרשויות המקומיות.

אוכולוסיות שונות נזקקות לרמות שונות של שירותי סעד, מידת ההזדקקות של אוכלוסיה לשירותי הסעד נמדדת במדדים הבאים:
אחוז הקשישים מסך כל האוכלוסיה בישוב, יחס התלות (מספר האזרחים שאינם עובדים מתוך האזרחים העובדים), שיעור העבריינים הצעירים, המדד החברתי כלכלי של היישוב ועוד.
את הרמות השונות של שירותי הסעד בערים השונות והסיבות לשוני זה- אסביר פה בעבודה תוך כדי הדגמה על מס' ישובים מגוש דן. אין העבודה מתיימרת לנקוט עמדה פוליטית כלשהי אם כי מרוח הדברים תובן המגמה המומלצת.
העבודה מסתמכת על שיחות אם אנשי מקצוע, פרסומים מקצועיים, עיתונות יומית ופרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תוכן העניינים
1. מבוא
2. מהות האזור המטרופוליני.
א. מהות האזור המטרופוליני והאזור המטרופוליני של תל אביב.
ב. בעיית הסעד כבעיה מטרופולינית.
3. השוני בשירותי הסעד בישובי "ת"א רבתי".
א. מידת השוני ברמה החברתית-כלכלית.
ב. הבדלים ברמת שירותי הסעד.
4. נסיונות להסבר תיאורטי של השוני בשירותי הסעד באזור.
א. מודלים להסברי ההבדלים.
ב. קשרים אופקיים ואנכיים כמסבירי השוני בשירותי הסעד.
5. משרד הסעד והרשויות המקומיות.
א. תיאור המערכת של הגשת הסעד.
ב. קשרים בין ממשלתיים.
6. סיכום והמלצות לשיפור הקיים.

מקורות:

השמשוני צ. וצוות מ.ת.א., אזור המרכז, תיחום אזורי תכנון לפתוח, אבחון זיקות ומוקדים (3 דו"חות ביניים), הוכן עבור משרד השכון 1970).
וייס שבח, השלטון המקומי בישראל, ת"א, עם עובד, 1982.
שחר פור. א., התפתחות ומבנה מרחבי של האזור המטרופוליני בגוש דן", מתוך- רפורמה מוניציפלית בערי גוש דן, נספח א' (ר"ג , מכון ישראלי למחקר ומידע אורבני בע"מ, מאי 1973).
בילצקי א., עזרה הדדית וביטוח סוציאלי, ת"א, הוצאת ההסתדרות 1967.
דורון א., "למהותה של מדינת סעד", נתיבי ארגון ומינהל, מס' 2 (מאי 1970) עמ' 31-22.

תגים:

רשויות מקומיות · עיריות · ממשל מקומי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מערכת הרווחה בת"א", סמינריון אודות "מערכת הרווחה בת"א" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.