היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20794
בדיקת התקצוב לרשויות והקשר בין השתיכות פוליטית של ראש העיר לתקציב העיר.
3,404 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21173
סקירת ההכנסות וההוצאות ועמידה על מאפיינים יחודיים (חתך שנתי ורב שנתי) ועוד..
2,405 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 64577
סקירת הרקע להחלטות הממשלה בשנים 2002-2003 לאחד רשויות מקומיות.
4,929 מילים (כ-15 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62020
בדיקת רשויות מקומיות מהמגזר הערבי במחוז צפון.
13,432 מילים (כ-41.5 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 20186
הצגת הנושא, ההיבט הציבורי בביקורת רשויות מקומיות, דרישות סטטוטוריות, דיווח חשבונאי,ניתוח דוחות ועוד.
7,471 מילים (כ-23 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50768
האם קיימת ביקורת כזו, האם היא מהווה התערבות בעבודת הרשות המחוקקת ומה מקומה של ביקורת מעין זו.
2,361 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 61245
בחינת תוצאות הרפורמה.
8,959 מילים (כ-27.5 עמ'), 38 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62269
הפרובלמטיקה בניסיונות לאחד רשויות מקומיות בישראל; הרפורמה המונציפלית, אירגון השלטון המקומי והפיתוח המקומי.
12,718 מילים (כ-39 עמ'), 38 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64903
הצעה לפיתוח עסקי המתבסס על מערכת מידע עבור פקחים ברשויות מקומיות.
3,785 מילים (כ-11.5 עמ'), 4 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100