היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65889
תהליך הגלובליזציה בברית המועצות, תוך בחינת טיפולוגיות שונות ותיאוריות מרכזיות בתחום ובהיבט של תנאים ליציבות דמוקרטיות.
4,586 מילים (כ-14 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62469
מקרה בוחן - יפן.
5,382 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62544
המיעוט הצרפתי בקנדה (קוויבק) .
5,145 מילים (כ-16 עמ'), 33 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 21173
סקירת ההכנסות וההוצאות ועמידה על מאפיינים יחודיים (חתך שנתי ורב שנתי) ועוד..
2,405 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 20794
בדיקת התקצוב לרשויות והקשר בין השתיכות פוליטית של ראש העיר לתקציב העיר.
3,404 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65988
תופעת הגלובליזציה והשפעותיה על סין
3,265 מילים (כ-10 עמ'), 14 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 62269
הפרובלמטיקה בניסיונות לאחד רשויות מקומיות בישראל; הרפורמה המונציפלית, אירגון השלטון המקומי והפיתוח המקומי.
12,718 מילים (כ-39 עמ'), 38 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64903
הצעה לפיתוח עסקי המתבסס על מערכת מידע עבור פקחים ברשויות מקומיות.
3,785 מילים (כ-11.5 עמ'), 4 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 10141
סקירת מועצות מקומיות וההסתדרות כמקדמות את הפועלים לאור השינויים החלים כיום בהסתדרות ובמשק.
1,716 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100