היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקציבי רשויות מקומיות - היבטים תאורטיים ואמפיריים

עבודה מס' 021173

מחיר: 143.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ההכנסות וההוצאות ועמידה על מאפיינים יחודיים (חתך שנתי ורב שנתי) ועוד..

2,405 מילים ,6 מקורות

תקציר העבודה:

רשויות מקומיות מהות את הגורם המאגד את כלל האוכלוסיה באותו איזור ומספק לה את השירותים המקומיים ההכרחיים ואת אלו אשר הממשלה היתה אמורה לספק ובשל אילוצים הרשות מספקת השלטון המקומי הוא חלק מן המערכת הציבורית בישראל וצריכת הרשויות המקומיות מהווה בשנים האחרונות כרבע מכלל הצריכה הציבורית האזרחית. הרשויות המקומיות מספקות שירותים מקומיים כתברואה, גינון ותיכנון עירוני וכן שירותים ממלכתיים כבריאות וחינוך.
ההכנסות של הרשות מורכבות הן מהקצבות מהממשלה הבאות לממן כביכול את השירותים העירוניים וכן מגביה של מיסים עירוניים על התושבים ומיסי עסקים.
מטרת העבודה היא לסקור הן את ההכנסות והן את ההוצאות ולעמוד על מאפיינים מיוחדים בהם; הן מבחינת החתך השנתי והן מבחינת החתך הרב שנתי, וכל זאת בהתחשב בעונתיות, השפעות פוליטיות והיזון חוזר מצד ההכנסות.
העבודה תסקור, ראשית, את החומר אשר נכתב בנושא ע"י כלכלנים שונים ולאחר מכן אביא את ממצאי.
לצורך כתיבת העבודה נעזרתי בחומר ספרותי ענף על הנושא וכן בגזברים וחשבים של רשויות מקומיות שונות.

ראשי פרקים:
1. מבנה העבודה והצגת הבעיה.
2. חשבונאות וצורת הדיווח הכספי של רשויות מקומיות.
3. תיכנון תקציבי בעריה.
4. סקירת מחקרים שנעשו לגבי תקציבי עריות.
5. בדיקה אמפירית של נתוני הכנסות והוצאות של ר"מ לאורך השנים .1969-1986
6. ממצאים.
7. סיכום והמלצות.
8. ביבליוגרפיה.

מקורות:

חיים קלכהיים השילטון המקומי בישראל המרכז הירושלמי לעיניני ציבור,1987.
ד"ר גוטמן הערות לעיניני השלטון המקומי בארץ סוגיות בשלטון מקומי, אוניברסיטת בר-אילן,1976.
פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
רוזביץ שמעון פערי תיכנון וביצוע בתקציב הרשויות המקומיות רבעון לכלכלה 127.וכן מחזור עסקים מוניציפאלי בישראל רבעון לכלכלה מס' 131.
ברוך מבורך הנהנים מהגרעון בתקציבי הרשויות המקומיות רבעון לכלכלה 1981.
GERSHON ALPEROVICH THE ECONOMIC OF CHOICE IN THE ALLOCATION OF INTERGOVERNMENTAL GRANTS TO LOCAL AUTHORIES
PUBLIC CHOICE 44 PP.285-296.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקציבי רשויות מקומיות - היבטים תאורטיים ואמפיריים", סמינריון אודות "תקציבי רשויות מקומיות - היבטים תאורטיים ואמפיריים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.