היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדת בתי הספר והרשויות המקומיות לגבי ניהול עצמי של בתי ספר

עבודה מס' 065963

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השינויים שחלו במעבר לאוטונומיה בית ספרית, השינויים ביחס כלפי חלוקת הסמכויות, תוך התייחסות לתהליכים שהביאו להכרה בחשיבות הניהול העצמי.

11,285 מילים ,38 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

על מערכת החינוך בישראל מופקדים משרד החינוך, הקובע את מדיניות החינוך והקצאת המשאבים לחינוך, ורשות החינוך המקומית, המופקדת על ביצוע המדיניות. חלוקת העבודה ביניהם, מבחינת גבולות הסמכות והאחריות, ומבחינת האמצעים למימושן - אינה ברורה.
בעבר הסמכויות היו מרוכזות רובן במשרד החינוך, אולם עם השנים החל ביזור סמכויות וכיום מדובר ניהול עצמי של בתי ספר- כל בית ספר הוא מרכז חינוכי לכשעצמו. הרעיון מאחורי הביזור הוא שמנהלי בית הספר מכירים טוב יותר מכל אחד אחר את צרכי בית הספר, את ה"לקוחות" ואת המורים.
משמעותו של המעבר לניהול עצמי הוא שהרשות המקומית משנה את תפיסתה, את מעמדה ואת תפקידה ביחס לבתי הספר שבתחום שיפוטה. כנגזרת משינוי זה, יחול שינוי גם בתפקידיהם של המפקח, של המנהל ,של המורים ושל ההורים.

המטרה הנומינלית של העבודה היא לסקור את השינויים שחלו במעבר לאוטונומיה בית ספרית, השינויים ביחס כלפי חלוקת הסמכויות, תוך התייחסות לתהליכים שהביאו להכרה בחשיבות הניהול העצמי.
המטרות האופרטיביות של המחקר הן לבדוק מהן הציפיות של הרשויות המקומיות וזאת על ידי בדיקת שתי הנקודות הבאות:
א. המטרות שעמדו מאחורי יוזמתן של הרשויות המקומיות להעביר את בתי הספר שבתחום שיפוטן לניהול עצמי, מתוך הנחה שהיו לרשויות אינטרסים גלויים ואינטרסים סמויים. האינטרסים הסמויים יכולים לנבוע ממניעים של רכישת מעמד ביחס לרשויות האחרות, על ידי קבלת סטטוס של ראשוניות, ייחודיות ויוזמה ויכולת לעמוד בדרישות הנובעות ממהלך מורכב כזה.
ב. מה הייתה האינטראקציה בין הרשויות המקומיות לבין מנהלי בתי הספר, והאם אינטראקציה זאת יצרה פער בין מערכת הציפיות לבין המציאות בפועל.

שאלות המחקר
1. מה היו הציפיות של הרשויות המקומיות במעבר לניהול עצמי.
2. האם קיימים פערים בין הציפיות של הרשויות המקומיות למה שקרה בפועל במעבר לניהול עצמי.

בחלק התיאורטי יסקרו התהליכים שהביאו להכרה בחשיבות הביזור. בחלק האמפירי יערכו ראיונות עם מנהל בית ספר, ועם סגן ראש רשות מקומית, לבחינת היעדים מול התוצאות בפועל.

תוכן העניינים:
1. מבוא והצגת הנושא
הצגת הנושא
מטרת העבודה
שאלות המחקר
2. רקע נורמטיבי ורעיוני לביזור הסמכויות
הפרמטרים להבחנה בחוזק ובעצמאות של השלטון המקומי
המסגרת החוקית
המסגרת התקציבית
3. מהו ניהול עצמי
הגדרות
חלוקת העבודה בין שתי הרשויות
מטרות בית הספר בניהול עצמי
אוטונומיה בתכנון תוכניות לימודים
4. מתודולוגיה
שיטת המחקר
כלי המחקר
5. תוצאות ודיון בהן
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. נספחים
שאלות לעובד הרשות
שאלון למנהל

קטע מהעבודה:

מעמדו של השלטון המקומי בישראל תואר ונחקר גם בעבודותיהם של חוקרים ישראליים אחרים. כך לדוגמה, קובע ד"ר נזר מנוחין כי דרכי ההתערבות של השלטון המרכזי במתן השירותים המקומיים והחקיקה הישראלית המקיפה המסדירה את התחומים שיש בהם התייחסות גם לרשות המקומית, משקפים את נטייתו של השלטון המרכזי לראות בשלטון המקומי "סוכן" המופקד על ביצוע השירותים לאוכלוסייה, יתר על כן, בולט הרצון לראות ברשות המקומית את הגוף המבצע את השירותים ולעומת זאת, שומר לעצמו השלטון המרכזי גם את קביעת המדיניות בשירותים מקומיים (סוחמי, 1989: 11-10).

תגים:

הפרטה · בית · ספר · פרטי · מדיניות · חינובית · ניהול · עצמי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדת בתי הספר והרשויות המקומיות לגבי ניהול עצמי של בתי ספר", סמינריון אודות "עמדת בתי הספר והרשויות המקומיות לגבי ניהול עצמי של בתי ספר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.