היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61927
מחקר הבודק את הפעולות אותם נקטה האגודה בסוגיות קיפוח בחינוך כלפי המגזר הערבי והאם קיים פער בין עמדות סטודנטים ערבים לסטודנטים יהודים בתפיסת קיומו של אי שוויון בחינוך.
11,901 מילים (כ-36.5 עמ'), 36 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61918
ענייניו של אוליפנט בארץ ישראל בכלל ובחיפה וזכרון יעקוב בפרט.
7,078 מילים (כ-22 עמ'), 27 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66271
בדיקת מהות החלום בכלל והחלום השקוף בפרט והמחקרים שנערכו לגביו- האם החלומות השקופים שונים באופן מהותי אצל באוכלוסיות שונות.
7,249 מילים (כ-22.5 עמ'), 29 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 61955
מחקר הדן בשאלות מהו הקוד האתי המחייב את המגזר הציבורי בכלל ומשטרת ישראל בפרט.
12,058 מילים (כ-37 עמ'), 27 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 66358
התפתחות ההעסקה באמצעות חברות כוח אדם בישראל בכלל ובענף השמירה והאבטחה בפרט.
9,388 מילים (כ-29 עמ'), 43 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61913
דיון בסוגיית טעמי המצוות בכלל ולשיטתו של הרמב"ם בפרט
9,427 מילים (כ-29 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61901
תמונת מצב ומכלול הבעיות של מערכת החינוך הבדווית בכלל ועיריית רהט בפרט והצעה לרענון ארגוני.
14,600 מילים (כ-45 עמ'), 45 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 64322
סקירת ספרות בנושא סגנונות מנהיגות בארגונים בכלל, ובמערכת החינוכית בפרט, והקשר שלהם לשביעות רצון בעבודה.
15,377 מילים (כ-47.5 עמ'), 35 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66220
בחינת מחקרים בנושא דפוסי התנהגות קבועים אצל עבריינים סדרתיים בכלל ועברייני מין בפרט.
3,245 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 205.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100