היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיני הקניין הרוחני וה-W.T.O. במישור הבינ"ל בכלל ובישראל בפרט

עבודה מס' 066911

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת תחום הקניין והסכם ה- TRIPS - אופן היווצרתו, היקף החברות בו, תוכנו, ואופן האכיפה של ההסדרים הנגזרים ממנו והאם אכן הסכם זה הביא לקפיצת מדרגה בדיני הקניין הרוחני.

10,095 מילים ,77 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בעידן הגלובליזציה, האינטרנט והכלכלה החדשה, השמירה וההגנה על זכויות קניין רוחני הפכו להיות חלק בלתי נפרד מן ההגנה על קניינו הפרטי של אדם ושל חברה. לזכויות הקניין הרוחני תפקיד מרכזי בקידום התועלת החברתית . בזכות עובדת קיומן של זכויות הקניין הרוחני, ושמירתן על ידי הסכמים בינלאומיים יכולה החברה להמשיך ולתמוך ביצירתיות של הפרט היוצר, יכולות תעשיות עתירות ידע להשיב לעצמן את עלויות הפיתוח והרווחים המתבקשים ולהמשיך בתהליך מו"פ יעיל לעבר קדמה טכנולוגית נוספת.
המחוקקים ומערכות המשפט נאלצים להתמודד עם סוגיות חדשות בתחומי קניין רוחני אשר עד היום לא עוגנו בכל חקיקה, פסיקה או אמנה בינ"ל. סוגיות כגון שמות מתחם, מאגרי מידע, פטנטים טכנולוגיים ועוד הינם תחומים חדשים בחיים שלנו אשר התווספו רק בשנים האחרונות לנושאים הקונבנציונלים בהם טיפלו דיני הקניין הרוחני בעבר. המציאות העסקית כיום מחייבת אותנו כחברה להגן על נכסים בלתי מוחשיים כאלו אשר לעתים עולים בערכם על הנכסים המוחשיים של הפרט והחברה.
אחד הגופים המרכזיים המובילים בשנים האחרונות את חיזוק ההגנה על זכויות קניין הרוחני בעולם הינו ארגון הסחר העולמי. במסמך זה בחרנו לבחון את השפעות וחשיבות פעילות ארגון הסחר העולמי על זכויות קניין רוחני בעולם בכלל ובישראל בפרט. לתאר את עקרונות הפעולה היחודיים של הארגון בתחום הקניין הרוחני כפי שמשתקפים בהסכמים בינלאומיים שנחתמו במסגרתו.
היריעה קצרה מלהכיל את מכלול הנושאים בתחום עשיר זה. הצגת הפעילות הענפה היום בתחום וסקירת כל הארגונים הקיימים בעולם המטפלים בהגנה על קניין רוחני אינה אפשרית במסמך סמינריוני בודד ולכן בחרנו להתמקד בהישג המרכזי של הארגון עד היום - הסכם ה TRIPS. נבחן את אופן היווצרתו, היקף החברות בו, תוכנו, ואופן האכיפה של ההסדרים הנגזרים ממנו והאם אכן הסכם זה הביא לקפיצת מדרגה בדיני הקניין הרוחני.
בדיונינו על ישראל נבחן את השיקולים המשפיעים על קביעת המדיניות בקניין רוחני בישראל, נתייחס להתפתחותה של החקיקה בארץ בענפי דיני הקניין הרוחני השונים ונבחן את מנגנוני האכיפה שנוצרו לאחר הצטרפותה לארגון הסחר העולמי.

תוכן העניינים:
מבוא
זכויות קניין רוחני
- הרציונל שבבסיס ההגנה על קניין רוחני
הגנות גלובליות על קניין רוחני והגופים הבינ"ל הרלוונטיים
ארגון הסחר העולמי - WORLD TRADE ORGANIZATION
- מהי תרומת ה- WTO לסוגיית הקניין הרוחני בעולם?
הסכם TRIPS
- יישום של הסכם TRIPS
ישראל וארגון הסחר העולמי - בחירה אסטרטגית - האם?
מהם השיקולים המשפיעים על עיצוב המדיניות בתחום הקניין הרוחני בישראל?
השינויים בישראל בדיני הקניין הרוחני -התאמה לאמנת הTRIPS
- זכויות היוצרים (COPYRIGHT)
- זכויות מבצעים (PERFORMER'S RIGHTS)
- סימני מסחר (TRADEMARKS)
- חוק עוולות מסחריות
- פטנטים (PATENTS)
- אכיפת דיני הקניין הרוחני בישראל
סיכום
נספחים
נספח 1 - מבנה הסכם TRIPS
נספח 2 - מס' עובדות על WIPO
נספח 3 - מס' עובדות על INTA
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

המושג קניין רוחני מתייחס אל מגוון הזכויות והכלים הקיימים בחוק אשר מגדירים וקובעים זכויות בעלות בידע ובמידע. החקיקה והרגולציה בתחום הקניין הרוחני נועדה לטפח ולחזק את המחקר והפיתוח העתידיים של מוצרי הידע ומידע ובו בזמן לאפשר לציבור ליהנות ככל האפשר מן המוצרים הקיימים בהווה.
הענף המשפטי העוסק בהגנה על יצירותיו של האדם דן, בין השאר, בזכויות יוצרים ומבצעים (צורות ואמצעי ביטוי מקוריים), פטנטים ומדגמים (חידושים טכנולוגיים שימושיים בעלי ערך כלכלי), סימני מסחר (מילים וסימנים המזהים מוצרים ושירותים) וסודות מסחריים (מידע שהפירמה ניסתה אך נכשלה בהסתרתו) (2).

תגים:

קניין רוחני · סימני מסחר · WTO · פטנטים · סודות מסחריים · זכויות יוצרים · משפט בינלאומי · אכיפה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיני הקניין הרוחני וה-W.T.O. במישור הבינ"ל בכלל ובישראל בפרט", סמינריון אודות "דיני הקניין הרוחני וה-W.T.O. במישור הבינ"ל בכלל ובישראל בפרט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.