היישום אינו מחובר לאינטרנט

שפה וכח בתקשורת הבין אישית ובתקשורת המונים

עבודה מס' 031466

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח דו שיח תקשורתי בראיון בטלויזיה על פי קריטריונים רבים, מהי תקשורת, עשרת רכיבי ההקשר התקשורתי.

7,419 מילים ,7 מקורות

תקציר העבודה:

בעבודה זו אעסוק בשיח התקשורתי שבראיון שנערך בתוכנית טלויזיה - גבי גזית.
אשווה את התנהגותו, תפקודו ובחירותיו הלשוניות של גבי גזית כמראיין בתוכניתו וכמרואיין אורח בתוכנית הטלויזיה "תיק תקשורת" שבה עליו להתמודד מול עתונאי ומראיין מקצועי אחר - מיכה פרידמן.
אפתח בעובדה כי הראיון, שבחרתי בתוכניתו של גבי גזית ובו משחק גבי גזית את תפקיד המראיין, איננו ראיון טיפוסי ובו גבי גזית איננו המראיין "הרגיל", כלומר - יהיר, ידען, תוקפן ואגרסיבי. ראיון זה הובא לצורך העברת מסר לקהל הצופים בתוכנית. המרואיינת מולו היא ילדה/נערה חסרת נסיון ופגיעה המגוללת את סיפורה באמצעי התקשורת ההמוניים. גבי גזית, כמראיין, מסייע לה ומנסה להקל עליה במשימתה הקשה.
לעומת זאת, בתוכנית הטלויזיה "תיק תקשורת" אנו נוכחים בגבי גזית "הישן". הוא נוטל על עצמו את תפקיד המרואיין, אם כי פעמים רבות חורג לתפקיד המראיין.
בראיון זה הוא מתנהג כהרגלו הוא חריף, בוטה, ביקורתי ויהיר.

תוכן העניינים:
I. מבוא
1. הקדמה
2. הבהרת מושגים
2.1. תקשורת, מהי?
2.2. תקשורת המונים
2.3. הטלויזיה
2.4. הראיון

II. עשרת רכיבי ההקשר התקשורתי
1. סוג הארוע
1.1 בתוכניתו של גבי גזית
1.2 בתוכנית "תיק בתקשורת"
2. הנושא
2.1 בתוכניתו של גבי גזית
2.2 בתוכנית "תיק בתקשורת"
3. המטרה
3.1 בתוכניתו של גבי גזית
3.2 בתוכנית "תיק בתקשורת"
4. המיקום
4.1 בתוכניתו של גבי גזית
4.2 בתוכנית "תיק בתקשורת"
5. המשתתפים
5.1 בתוכניתו של גבי גזית
5.2 בתוכנית "תיק בתקשורת"
6. צורת המסר, הערוץ, הצופן
6.1 בתוכניתו של גבי גזית
6.2 בתוכנית "תיק בתקשורת"
7. תוכן המסר
7.1 בתוכניתו של גבי גזית
7.2 בתוכנית "תיק בתקשורת"
8. סדר הפעולות
8.1 בתוכניתו של גבי גזית
8.2 בתוכנית "תיק בתקשורת"
9. חוקי האינטראקציה
9.1 בתוכניתו של גבי גזית
9.2 בתוכנית "תיק בתקשורת"
10. נורמות של שיפוט והערכה
10.1 בתוכניתו של גבי גזית
10.2 בתוכנית "תיק בתקשורת"

III. ממצאים
1. בחירות סוציולשוניות
2. בחירות לשוניות תחביריות ומורפולוגיות
3. בחירות לשוניות לקסיקליות
4. עקרון שתוף הפעולה בשיח וכללי המשנה
5. צורות פניה
6. בחירות של נימוסיות
7. אסטרטגיות לשוניות ישירות ועקיפות
8. ניווט השיח
9. בחירות פרגמטיות (סולם האילוץ של השאלות)
10. סגנון דיבור

IV. מסקנות
1. השוואה בין הראיונות
2. מסקנות כלליות

V. בבליוגרפיה

VI. נספחים
1. תמליל הראיון בתוכניתו של גבי גזית
2. כתבה בעיתון "מעריב", מאת רון פודכלבניק12,/2/96
3. תמליל הראיון בתוכנית "תיק תקשורת"

מקורות:

1 * אורית, מאיפה את באה אלינו?
2 - מביה"ח "שערי צדק"
3 * שעשית בו טיפול דיאליזה?
4 - כן
5 * כמה זמן נמשך הטיפול?
6 - שלוש וחצי שעות
7 * איך את מרגישה?
8 - קצת חלשה
9 * וכל כמה ימים את עושה?
10 - אני עושה 3 פעמים בשבוע
11 * במשך כמה זמן זה נמשך?
12 - שמונה שנים
13 * שמונה שנים!?
14 * יש לך כליות עכשיו?
15 - לא
16 * בכלל לא?
17 - לא
18 * את חיה בלי שם כליה אבל פעם היתה לך.
19 - היתה
*20 כשהיית קטנה מאד השתילו בך כליה
21 וכמה זמן היא החזיקה מעמד?
22 - חמש שנים.
23 * ומה קרה?
24 - היא נדחתה הגוף שלי לא קיבל אותה
25 * וזה היה לפני...
26 - שמונה שנים
27 * ומאז, שמונה שנים את חיה בלי כליות
28 - בלי כליות, עושה דיאליזה
29 * ואת בת - 16, למרות שאת נראית יותר קטנה.
30 - כן
31 * זה בגלל...
32 - בגלל שאין כליות וזה פוגם בגדילה
33 * והשתלת כליה זה דבר לא כל כך מסובך. איך יתכן,
34 שבמשך שמונה שנים לא מצאו לך כליה?
35 - זה כמה מרכיבים זה קודם כל, בארץ אין המון השתלות
36 כליה וזה בעצם מה שאני רוצה לדבר.
37 * כן...
38 - שבארץ אין מודעות להשתלות ואנשים מחכים המון
39 וסובלים המון ועקב זה הרופאים צריכים לשלוח
40 ילדים קטנים ומשפחות שלמות לחוץ לארץ כמוני.
41 * ואת בעצמך נמצאת עכשיו בבוסטון באופן כללי,
42 ובאת לארץ רק לתקופה קצרה ואת חוזרת לבוסטון,
43 כי את בתור להשתלת כליה.
44 - כן
45 * כמה זמן את כבר מחכה בבוסטון?
46 - בבוסטון - תשעה חודשים
47 * ואם שם לא מוצאים לך אז אני מבין, שהיית
48 רוצה לחזור לארץ, כדי לחזור כאן אל האופציה
49 להשתיל לך כליה פה נכון?
50 - כן, נכון
51 * למה זה לא קורה?
52 - כי, בעצם, למה הלכתי!?
53 * למה הלכת? הרופאים המליצו, אני מבין. זה נכון?
54 - כן, אמרו לי ששם יש יותר מודעות ושמה זה קורה
55 בתדירות גבוהה מכאן ואמרו לי שיש לי נוגדנים
56 נורא גבוהים ושכאן קשה בעצם והסיכויים הם נורא
57 קלושים כאן בארץ.
58 * היתה לך תחושה, שאולי קצת רצו להפטר ממך פה, בארץ?
59 - אולי
60 * יש אפשרות כזאת?
61 - כן
62 * עכשיו אני מבין, שמסרבים לקבל אותך בחזרה בתור בארץ נכון!?
63 - כן
64 * למה?
65 - כי, בעצם, כל התהליך הזה שהלכתי לשם, למה התחלתי אותו,
66 בעצם? זה מה שהם אומרים.
67 * "את ידעת, שאת הולכת להיות שם הרבה זמן וזה לא לתקופה
68 קצרה, אז למה, פתאום, את מתייאשת ומרימה ידיים"?
69 * אז מה, עכשיו מענישים אותך על זה שנסעת לארה"ב?
70 הרי נסעת בהמלצת רופאים, נכון!?
71 - נכון, אבל כשאני נסעתי, אני לא ידעתי, שאני אלך לתקופה
72 כל כך ארוכה. אני חשבתי, שזה יהיה נורא קצר, כי אני, האמת
73 שראיתי הרבה ילדים, שנסעו לכל מיני ארצות והם חזרו זו היתה
74 תקופה נורא קצרה, וחשבתי שאני אהיה אחת מהם.
75 * תגידי, בכל השנים האלה, מה קורה עם הלימודים שלך? בכלל, את
76 יכולה ללמוד?
77 - לא ממש
78 * לא ממש, אה!? ואני מבין, שעלות השהייה בבוסטון היא פשוט
79 עצומה, נכון?
80 - היא עצומה
81 * איך אתם מסתדרים, המשפחה?
82 - זה קשה מאד
83 * כל המשפחה התגייסה, אני מבין, גם עם עזרה מבחוץ קצת, כי אחרת
84 אי אפשר לעמוד בזה, נכון!?
85 - נכון
86 * מה את, בעצם, מבקשת עכשיו?
87 - אני מבקשת, שתהיה מודעות בארץ, בכלל.
88 * לגבי עצמך?
89 - לחזור לארץ ולחזור לתור ההשתלות!?
90 - כן
91 * לגבי המודעות בארץ זו בעיה, שלא אני ואת וגם לא שנינו ביחס
92 נוכל לפתור אותה כאן, כרגע, אבל לגבי חזרתך לארץ, אנחנו, כמובן, 93 נבקש את התגובות המתאימות, תגידי, בזמן הזה הארוך, שבו את ממתינה, 94 על מה את חושבת? מה החלומות שלך?
95 - לגמור הכל, ושאני יעשה רק השתלה ויהיה ילדה כמו כולם.
96 * מה הדבר, שהכי מעציב אותך?
97 - (בוכה) שאין לי חיים,
98 * איך אפשר לעזור לך עכשיו?
99 - רק בהשתלה
100 * רק בהשתלה!
101 (שתיקה)
102 * מה הדבר, שאת הכי רוצה לעשות ואת לא יכולה לעשות אותו היום?
103 - לשתות
104 * לשתות!
105 - (בוכה)
106 (שתיקה)
נספח 2
3. תמליל הראיון בתוכנית "תיק תקשורת"
* מראיין - מיכה פרידמן
- מרואיין - גבי גזית
1 * אחד הראיונות היותר נוגעים ללב ובודאי שודרו בעת האחרונה בטלויזיה, 2 הוקרן ביום ראשון השבוע, בתוכניתך, גבי גזית, שלום רב.
3 - שלום, בוקר טוב לך.
4 * בסה"כ שיחה של כמה? שש דקות ומשהו.
5 - שש דקות ומשהו, נכון.
6 * עם ילדה קטנה - גדולה.
7 - ילדה קטנה - גדולה, אני יודע, שיחה, שהיתה קשה מאד לצפיה וזעזעה 8 הרבה מאד אנשים. ספורה של אורית יפרח, ילדה בת 16, נערה בת - 16, 9 נראית כמו בת - 8, בגלל ששמונה שנים היא חיה ללא כליה בכלל, כשאין 10 כליות לא גדלים.
11 ו... אה... ונושא השיחה היה - מדוע לא מושתלת בגופה כליה ולמה. ואם 12 אתה רוצה נראה חלק מהשיחה.
13 * אני רוצה וגם אלה שלא ראו בודאי רוצים לראות
14 (הקרנת הראיון: גבי גזית - אורית יפרח)
15 - הזמן הארוך שבו את ממתינה... לשתות".
16 "למה אורית יפרח הגיעה לתכנית שלך, גבי?
17 אתה תקוותה האחרונה?
18 - אורית יפרח צלצלה לתכנית כדי לספר לנו סיפור משונה. היא היתה 19 ברשימת ההשתלות במדינת ישראל ולא נמצאה לה כליה והרופאים ייעצו לה 20 לנסוע לארה"ב, כיוון ששם המבנה הגנטי באוכלוסיה הוא קצת שונה 21 מישראל ואולי אה... ימצא לה.... אה... תמצא לה כליה מתאימה כאשר 22 שלוש שנים בבוסטון, שהיו ארוכות וכואבות
ומתישות מבחינה תקציבית 23 מסתיימות היא מנסה לחזור לארץ, לחזור לתור, ואומרים לה - השלוש 24 שנים שהיית בבוסטון לא נחשבות לך מבחינה זו.
25 ואז היא עוברת לסוף התור.
26 * קרה משהו חיובי לאורית בעקבות השדור?
27 - כן, אני מאוד מקווה, שקרה משהו חיובי.
28 קודם כל נאסף סכום כסף מסויים, שיעזור לה להמשיך להיות בבוסטון 29 ולהמשיך לצפות לכליה.
30 שתיים, אה..., חלה התעוררות בקרב הגופים שקשורים בהשתלות והסיפור 31 של סוף התור הוא כבר לא רלוונטי יותר כרגע.
32 * אהממ....
33 מעבר הדברים ה... היפים והקדושים, שאתה אומר כאן, גבי, בסופו של 34 דבר אתה מנחה של תכנית בידור בטלויזיה מסחרית, שנאבק על חייו 35 בג'ונגל הרייטינג וקשה לצופה הממוצע אולי להשתחרר מן הרושם, שמעבר 36 לעזרה לאורית אתה רוצה לעזור בראש ובראשונה לעצמך.
37 - אחד, אני לא מנחה של תכנית בידור, אני מנחה של תכנית אקטואליה.
38 שתיים, אני לא נאבק על חיי בערוץ המסחרי ואני מנסה לעשות קצת 39 אקטואליה, קצת בידור וקצת מעשה טוב, מידי פעם, כשמזדמן לי.
40 * מהם מהם הקריטריונים שלכם לקבלה לתכנית? מוציא הרופא - ד"ר גזית, 41 את הסטטוסקופ מן האוזן והאחות עליזה, העורכת שלך, מודדת לקנדידט את 42 לחץ הדם?
43 - יפה, מיכה, דימוי נאה ביותר.
44 אה... לא. ודאי שלא אני לא מבין שום דבר ברפואה. אני לא מבין שום 45 דבר בעניינים מדעיים. אני מנסה לאסוף חומר ואם אני צריך להחליט בין 46 שני אנשים שמגיעים ואגב, העיסוק בנושאים האלה אצלי הוא לא עיסוק 47 שבועי, הוא עיסוק של פעם בשלושה ארבעה חודשים. זה רק באמת דברים 48 שאני חושב, שהם באמת הגיעו מים עד
נפש ואין מה לעשות יותר וצריך 49 להביא את החשיפה הטלויזיונית הסופית והחותכת אז אני עושה את הדבר .
50 תראה, מיכה, אם אני הייתי יודע, שהסיפור של אורית, הוא סיפור 51 טלויזיה מצויין והוא סיפור רייטינג מצויין, אני מודה, ישאר בתחום 52 הסיפור ולא יביא לאיזשהו ערך מוסף של עזרה לאורית, לא הייתי עושה 53 אותו.
54 * מה באמת?
55 - לא הייתי עושה אותו. לא הייתי עושה אותו.
56 למרות שהסיפור מצויין לא מעניין אותי, לא מעניין אותי לסחוט את 57 בלוטת הדמעות של אורית כדי להביא רייטינג.
58 * תגיד לי, בפרומו לתכנית אתה מציג סיפורים שכאלה או את הפוליטיקאי 59 המזדמן, שבא אליך לאולפן.
60 - סיפורים שכאלה, מיכה, כי אני מבקש שתהיה צפייה גדולה לתכנית ולמשל 61 צפייה מהסוג של עזר ויצמן, שצפה בתכנית והתגייס לעזרתה של אורית, 62 בגלל שהוא ראה את זה.
63 * כן, אבל רוב הצופים הם לא התורמים. התורמים הם אנשים אחרים, שאולי 64 כבר לא בין החיים, כי 4 רוב הצופים בתכנית הם אנשים, שבאים לראות 65 שואו. אז אתה נותן להם שואו ואתה לא מביא לאורית איברים כתוצאה מזה 66 - אני לא נותן שואו זוהי טעות איומה, מיכה!
67 אסור, אסור לומר דבר כזה בכלל. אני נותן בתכנית שואו, כי היה מוטי 68 גלעדי והיו דברים אחרים והיתה אוסנת וישינסקי, זה היה שואו.
69 אני רציתי, שאנשים יראו את הדבר הזה כדי לפתח, חוץ מהעזרה הספציפית 70 לאורית, גם מודעות לרצון לתת איברים.
71 * אבל טיפול רציני בעניין הזה זה תחקיר לעומק - למה אין מספיק השתלות 72 כליה בישראל. נכון, זו, נגיד, הדרך הקלה בעניין הזה וגם אולי יותר 73 כדאית.
74 - טובה, טובה (מתפרץ), טובה דמעתה של אורית במקרה הזה מאשר תחקיר 75 ארוך, פרטני וגדול, שאין שום דבר חדש שאפשר להשיג בו.
76 * גבי גזית, תודה רבה לך.
77 - תודה לך.
3

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שפה וכח בתקשורת הבין אישית ובתקשורת המונים", סמינריון אודות "שפה וכח בתקשורת הבין אישית ובתקשורת המונים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.