היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 68998
ניתוח היבטים שונים של תוכניות האכיפה הפנימיות במסגרת שלושת מרכיבי תיאוריית הצפיות (VIE) של וורום.
11,586 מילים (כ-35.5 עמ'), 70 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69721
סקירה חקיקתית ופסיקתית של תוכנית האכיפה הפנימית כפי שיושמה בארץ.
3,722 מילים (כ-11.5 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60138
מהם חוקי העזר העירוניים בנוגע לחנייה בעיר תל-אביב ולהעריך את תוקפם, מהותם והפסיקה בנושא.
10,112 מילים (כ-31 עמ'), 8 מקורות, 340.95 ₪
עבודה מס' 69720
בחינת תפיסת הציבור את מהגרי העבודה והפליטים בישראל.
8,668 מילים (כ-26.5 עמ'), 23 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68586
באיזה אופן משפיעה תופעת העלמת מס המבוצעת על ידי נישומים ועסקים על המדינה ואזרחיה.
11,107 מילים (כ-34 עמ'), 27 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 61264
בדיקת הנושא משנות השבעים ועד היום.
11,358 מילים (כ-35 עמ'), 23 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 70689
הסוגיות השונות שהחוק מעורר, כיצד הוא מסייע לחייבים וכיצד הוא מקשה עליהם, והשוואה בין החוק החדש לבין הדין הקודם לעניין הליכי פש"ר, הוצאות לפועל והפטרים.
2,070 מילים (כ-6.5 עמ'), 30 מקורות, 99.95 ₪
עבודה מס' 69941
האם שימוש בכלי המשפטי של תובענות ייצוגיות, הינו כלי מתאים להתמודדות עם תאגידים אשר מחצינים נזק סביבתי, ומה מידת השפעתו.
13,121 מילים (כ-40.5 עמ'), 40 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70674
כיצד בא לידי ביטוי תפקיד הדירקטוריון בחברה ציבורית וכיצד המדינה מפקחת על תפקודם.
6,672 מילים (כ-20.5 עמ'), 20 מקורות, 249.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22