היישום אינו מחובר לאינטרנט

אכיפה באמצעות בזיון בית משפט

עבודה מס' 062331

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הפסיקה של הערכאות השונות המזכירות את שילובה של הפקודה.

13,085 מילים ,65 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן ענייניים
1. הקדמה
2. בזיון בית המשפט- מהו?
* מקור דיני בזיון בית המשפט- סקירה היסטורית
3. סעיף 5 לפקודת בזיון בית המשפט- סירוב עד להשיב על שאלות
4. אכיפת צווים שיפוטים על פי פקודת בזיון בית המשפט
* הטריבונל המפעיל
*הצו השיפוטי
*הפרת הצו השיפוטי:
א. הפרה צפויה או נמשכת
ב. הפרה פסיבית.
ג. הפרה זניחה.
ד. חשיבות כוונת ההפרה.
* אי יכולת הממרה לקיים את הוראת הצו השיפוטי
5. סעיף 7 לפקודה- אי התייצבות הממרה
6. פקודת בזיון בית המשפט וההוצאה לפועל
* השוואה להליך הביזיון בסעיף 6 לפקודה
7. סוגיית הזיקה של סעיף 287 לחוק העונשין, תשל"ז1977- לסעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט
8. היבטים פליליים בביזיון האזרחי
*הליכים "מעין פליליים"
*רמת ההוכחה
9. הערעור
10. סיכום
11. ולפיזור אחת קטנה
12. ביבליוגרפיה

הקדמה
אחת התופעות המתסכלות ביותר בפרקטיקה של עולם ההתדיינות המשפטית היא התעלמותם
הרועמת של צדדים לדיון, מצווים והחלטות שיפוטיות.
כבר לפני מאות בשנים הגו המשפטנים הבריטים את הפתרון למצבים אלו- פקודת בזיון בית
המשפט.
לצערנו, חקיקה זו לא נקלטה די הצורך במקומותינו ובמקרים רבים, ערכאות נמוכות, בהחלטות
השיפוטיות שלהם, עושות לא פעם דין לעצמם וקובעות כי הוראות הפקודה אינן חלות על קשת
רחבה מאוד של נושאים הנדונים בפניהם.
הדבר נעשה כנראה מתוך חוסר רצון להתמודדות כנה ורצינית עם אכיפת צווים שיפוטיים, בדרך
הנראית אולי ארכאית, של שימוש בפקודה.

בעבודתי זאת אנסה לסקור את מעט הפסיקה של הערכאות השונות המזכירות את שילובה של
הפקודה במקומותינו, הפקודה היא קצרה וחסרים פרטים רבים באשר לפרוצדורה, ראיות והדין
שחלים על ההליך. כמו כן, עולה השאלה האם הביזיון ע"פ סע' 6 ו7- לפקודה הינו הליך פלילי או
הליך אזרחי שלא דבק בו שמץ של פליליות או שמא הוא הליך מעורב פלילי ואזרחי גם יחד.
לתשובה זו עשויות להיות השלכות חשובות.
אברר את הדבר כפי שעולה מן הפסיקה ומדעת מלומדים בנושא ואנסה להגיע בסופו של דבר
לתמונה בהירה ככל שניתן בסוגיית הביזיון שבה אנו דנים.

מקורות:

א.גורן, סוגיות בסדר הדין האזרחי (סיגא בע"מ, מהדורה חמישית, 1999) .
א. הרנון בזיון ביהמ"ש על ידי אי ציות (הוצאת הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית ירושליים) תשכ"ה-1965.
ד"ר א. וינוגרד צווי מניעה חלק כללי (הוצאת הלכות) התשנ"ג 1993.
פ' גולדשטיין "יחסי הגומלין בין דרכי אכיפת הוראות לא כספיות של בתי משפט- עקרון הדרך החמורה פחות" משפטים טז' (תשמ"ו-1986) .
הש' ד. בר אופיר הוצאה לפועל הליכים והלכות (הוצאת פרלשטיין -גינוסר) .
י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (הוצאת אמינון, בעריכת ש' לוין,מהדורה שביעית,1995)
מ. קשת בזיון בית המשפט-דיני אכיפת צווים שיפוטיים (הוצאת לשכת עורכי הדין תשס"ב-2002).
C.J. Miller,Contempt of court (oxford university press, 31th ed.,2000);Borrie Lowe, The land of contempt (6)
(3rd ed.,1996); Alridge, Eady Smith, On contempt (Sweet Maxwell, 2nd ed.,1999)

תגים:

בהשקעה · גבוה · העבודה · ומקיפה · ועל · וקיבלה · טובה · יצאה · מרובה · נעשתה · ציון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אכיפה באמצעות בזיון בית משפט", סמינריון אודות "אכיפה באמצעות בזיון בית משפט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.