היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 37
עבודה מס' 65377
האם יש צורך בדינים מיוחדים ונפרדים להסדרת מערכת היחסים באשכול חברות?
3,141 מילים (כ-9.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 40915
חייהם של קונפוציוס וסוקרטס והשוואת אישיותם, סגנון ההגשה שלהם, המידה הטובה, פרגמטיזם מול אבסטרקטיזם והאהבה.
5,689 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 41640
רקע, דמותו של אליהו במסורת ובספרות היהודית וניתוח הסיפור ומקבילותיו.
3,723 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 61556
התיאוריות השונות בניהול האיכות ובניהול השינוי ודוגמא לתהליך החדרת תוכנית 9000 ISO לבית ספר.
7,982 מילים (כ-24.5 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64690
בחינת פעילותן של חברות המים המינרליים תוך התמקדות ב"עין גדי".
10,399 מילים (כ-32 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64844
ניסיון להבין את טירופו של הקיסר קליגולה מבחינות פיזיות ופסיכולוגיות, ולאבחן ע"פ חמשת המימדים של ה-DSM. דגש על הגישה הפסיכודינמית להבנת מקורות המחלה.
4,515 מילים (כ-14 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 40538
הדמות הראשית, הדיאלוג, מלחמת המעמדות מול מלחמת המינים וקונפליקט הטוב והרע.
2,395 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50515
בחינת הפוטנציאל של יפן להיות מובילה בכלכלה האסיאתית באמצעות ארגון זה.
8,195 מילים (כ-25 עמ'), 10 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 20502
בדיקת הטיעונים לצנזורה, פגיעה באינטרס הציבורי ממשלתי ופגיעה בחופש ובצנעת הפרט.
3,628 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 37