היישום אינו מחובר לאינטרנט

בזיון בית המשפט לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט

עבודה מס' 033350

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הסבר כללי, בזיון פלילי ואזרחי וחשיבות ההבחנה בינהם, אפיונו המהותי של בזיון, ההיבטים הפליליים ועוד..

9,350 מילים ,40 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

בעבודתי אתמקד בבזיון בית המשפט עקב אי ציות על פי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט, כל שאר הנושאים שידונו הם במידה ויוכלו להטיל אור במקום הנדרש.
הפקודה היא קצרה ביותר וחסרים פרטים רבים באשר לפרוצידורה, ראיות והדין שחלים על ההליך, וכמו כן עולה השאלה האם הבזיון לפי סעיף 6 הינו הליך פלילי או הליך אזרחי, שלא דבק בו שמץ של פליליות או, שמא, הוא הליך מעורב פלילי ואזרחי גם יחד, לתשובה על שאלה זו עשויות להיות השלכות חשובות.
אברר את הדבר כפי שעולה מן הפסיקה ומדעת מלומדים בנושא ולהגיע בסופו של דבר לתמונה בהירה, ככל שניתן, בסוגיית הבזיון - שבה אנו דנים - על פי סעיף 6 לפקודה.

תוכן ענינים:

פרק א'
דברי הסבר כלליים על סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט
הטריבונל המפעיל.

פרק ב'
בזיון פלילי ובזיון אזרחי.

פרק ג'
חשיבות ההבחנה בין בזיון פלילי לאזרחי.
נפקויות עקריות.
נפקויות מקריות.

פרק ד'
אפיונו המהותי של בזיון בית המשפט לפי סעיף 6 לפקודה.

פרק ה'
ההיבטים הפליליים שבהליך הבזיון לפי סעיף 6 לפקודה.

פרק ו'
היחס בין סעיף 287 לחוק העונשין לבין סעיף 1) 6) לפקודה.
הפרה מתמשכת

פרק ז'
פרוצידורה וראיות
כללי
דרכי פניה
דרכי הוכחה
רמת הוכחה
דרכי הגנה
היסוד הנפשי
ערעור

פרק ח'
ברירת דרכי אכיפת הוראות של בתי- משפט.

פרק ט'
סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

מקורות:

ע"פ 43/50 זלצמן נ' המועצה המקומית נס ציונה פ"ד ד 671.
ע"פ 158/51 גרטנר נ' היועץ המשפטי פ"ד ו' 452.
ע"פ 67/53 ברנוביץ נ' צימרמן פ"ד ז' 700.
ע"א 119/60 בראש נ' ג'טיאת פ"ד ו' 1675.
ע"א 228/63 עזוז נ' עזר פ"ד יז' 2541.
ע"פ 514/66 חסיד נ' פרדס פ"ד כ'א (1) 607.
המ' 816/69 עכווי נ' קיאל פ'ד כד' (1) 318.
ע"א 88/71 צסקלה נ' מדינת ישראל פ"ד כו' (1) 350.
ע"פ 300/74 מדינת ישראל נ' ארזי פד' כט' (1) 813.
ע"א 422/77 בתיה נ' שפירא פד' לב' (2) 309.
ע"פ 527/77 שמש נ' מוניות הדר לוד פד' לב (1) 572.
ע"א 24/78 ויטקו נ' סלמאן פ'ד לג' 101.
ע"א 371/78 מוניות הדר לוד נ' ביטון פ'ד לד' 232.
המ'(י-ם) 99/79 סימנובסקי נ' נציגות הבית המשותף פסקים תש"ם א' 217.
ע"פ (ת"א) 685/79 אמסטרדמר נ' מוסקוביץ פסקים תש"מ א' 89.
ע"פ 281/80 למלשטרייך נ' בר-רם פ'ד לד' (4) 557.
בג"צ 490/82 בנק לאומי נ' פרץ פד' לז'(4) 578.
ע"פ 519/82 גרינברג נ' מדינת ישראל פד' לז' (2) 187.
ע"פ 658/82 שמד"ר נ' בן צבי פד' לח' (1) 136.
ע"פ 741/83 גדרון נ' מדינת ישראל פד' לח' (2) 698.
בשג"צ 306/85 כהנא נ' שלמה הלל, יו"ר הכנסת פ"ד לט(4) 485.
ב"ש 743/85 (ע"א 57/84) ספרון נ' ספרון פ"ד לט' (3) 195.
ע"פ 409/86 סודות מהנדסים נ' בכור פד' מ'א (1) 829.
בשא 80/88 דמתי נ' ח"י (לא פורסם).
ע"פ 423/88 נלבנדיאן נ' נלבנדיאן פד' מד' (3) 126.
בשג"צ 488/88 (בג"צ 142/87) דואר נ' דואר פד' מב'(4) 453.
בש"פ 658/88 חסן נ' מדינת ישראל פ"ד מה'(1) 670.
ת"א (תל-אביב) 1655/90. המ' (תל-אביב) 5340/91 תק' מחו' 92(4).
ר"עא 4231/90 אחת טכנולוגיות נ' מכ"ש פ"ד מה' (1) 617.
ע"פ 2351/95 מודי בירנבאום נ' שמעוני (לא פורסם).
המ' 3431/96 דוד זיזה נ' כהן (לא פורסם) (מחוז: י-ם).
ע"פ (חיפה) 317/97 גרטס נ' לנדאו תק' מחו' 98(1) 1144.
ע"פ (חיפה) 321/97 סלימאן נ' סלימאן תק' מחו' 98(1) 323.
המ' (ח"י) 3670/67 איראני נ' איראני פ"מ ס' 62.
סטיבן גולדשטיין, יחסי-הגומלין בין דרכי אכיפת הוראות לא-כספיות של בתי-המשפט - עקרון הדרך החמורה פחות, משפטים ט'ז תשמ"ו 176-196.
ויתקון, סקירת פסיקה חדשה - בזיון - תרתי משמע, הפרקליט לג' 44 1980.
א. הרנון. בשולי חקיקה - על הבטחת ציות להחלטות בית-המשפט.
א. הרנון, בזיון בית משפט על-ידי אי-ציות (תשכ"ה).
ד"ר אליהו וינוגרד, צווי מניעה, הוצאת הלכות.
הצעות חוק כפיית קיום פסקי דין תשל"ד - 1973.
דין וחשבון של הוועדה לתיקון דיני אי-ציות לדצווי בתי המשפט.
הצעות חוק 1814 כ' בטבת התשמ"ז 21.1.1987 ע' 121 תיקון סעיף 287 לחוק העונשין התשל"ז - 1977.
חוברת י"ט ע' 1990 ישיבה ש"א, א' באדר התשמ"ז (2 במרס 1987) הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 27).
חוברת ר"ג ע' 2478 ישיבה תכ"א, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 23).

תגים:

חוק · ביזיון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בזיון בית המשפט לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט", סמינריון אודות "בזיון בית המשפט לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.