היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20820
3,530 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50485
הצגת האגף לשירותים חברתיים הנדון ובחינת יחסם של הפונים לשירותים הסוציאליים וכן את עמדתם של העובדים.
3,668 מילים (כ-11.5 עמ'), 14 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67394
בחינת הקשר שבין פיתוח קריירה של אחד מבני הזוג או שניהם על עוצמת קונפליקט עבודה-משפחה ומשפחה-עבודה, והיכולת של בעל קריירה לאזן בין עולם העבודה לעולם המשפחה.
10,540 מילים (כ-32.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 71102
הגדרת העבודה מרחוק בעידן הדיגיטלי, ניתוח סוגים שונים של עבודה מרחוק והסוגיות והאתגרים המשפטיים שהיא מציבה במשפט העבודה.
21,457 מילים (כ-66 עמ'), 261 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 50392
עבודה זו סוקרת את חלקן של הנשים בכוח העבודה בישראל תוך התייחסות למשתני משפחה, השכלה ועוד.
5,818 מילים (כ-18 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63145
בחינת אפקטיביות עבודה מהבית במערכת עיתון אלקטרוני.
1,956 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 239.95 ₪
עבודה מס' 64940
ההשפעות וההשלכות הניהוליות של שינוי מבנה העבודה בחברה.
1,515 מילים (כ-4.5 עמ'), 7 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 67411
בדיקת הזכויות העומדות לטובת העובדים והמעסיקים בסיום יחסי העבודה ומנגד חובותיהם של העובדים והמעסיקים לנוכח סיום יחסים אלה.
3,916 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 32503
סקירה מקיפה של הנושא תוך בחינת המצע, ההשגים, המערך מול חרות ליבראלים ועוד.
7,690 מילים (כ-23.5 עמ'), 30 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100