היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 38
עבודה מס' 60982
כיצד משפיעים היבטים כגון משפחה, חברים, בני זוג, קבוצת השוים, ומסלול\מגמה על הציונים של המתבגר.
1,974 מילים (כ-6 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61336
מהותם של הפרוטוקולים הרקע החברתי והפוליטי שלהם.
3,095 מילים (כ-9.5 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65891
הקשר בין סגנון ניהול נתפס ושביעות הרצון על תפוקת שוטרי סיור במשטרת ישראל - המקרה של משטרת ראשון לציון
10,997 מילים (כ-34 עמ'), 31 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67312
נקודות הציון היסטוריות והרשמים ההיסטוריים שהשאירה אחריה הן במנהגים והן בארכיאולוגיה.
2,294 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70744
דמותו של אלישר כחלוץ ההתנגדות לאי השוויון העדתי וההתבדלות הלאומית של הממסד הציוני.
13,145 מילים (כ-40.5 עמ'), 19 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 50616
בחינת ההתמצאות לפי רמזים או נקודות ציון במרחב והתמצאות על ידי שימוש במפה קוגניטיבית של המרחב.
4,397 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50920
סיכום הנושאים השונים משיבת ציון והצהרת כורש ועד בית הורדוס.
11,154 מילים (כ-34.5 עמ'), 18 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50928
סקירת מאפייני החג השונים ומקורותיהם ותכנית להעברת הנושא בגן הילדים.
5,948 מילים (כ-18.5 עמ'), 6 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 61898
בחינת גליונות ציונים של תלמידים רגילים ותלמידים להורים גרושים.
8,446 מילים (כ-26 עמ'), 36 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 38