היישום אינו מחובר לאינטרנט

"יהודים-ערבים או יהודים-גלותיים": השיח הציוני ביחס ליהודי המזרחי

עבודה מס' 065327

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד נתפסו "המזרחיים" בשיח ההיסטוריוגרפי הציוני.

11,705 מילים ,20 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

עבודה זו מבקשת לעמוד על אופן כינונם של "יהודי המזרח" בשיח ההיסטוריוגרפי הציוני ועל השורשים התיאורטיים של אותו כינון. זו היא, לפיכך, עבודה היסטוריוגרפית ולא היסטורית: היא בוחנת את השיח ההיסטוריוגרפי, אופן כינונו ומשמעויותיו, ולא את העובדות ההיסטוריות עצמן; זו היא גם עבודה גנאולוגית: השיח ההיסטוריוגרפי מפורק למרכיביו, כאשר כל מרכיב נחקר הן בנפרד והן במסגרת יחסי הגומלין שהוא מקיים עם שאר המרכיבים, יחסי גומלין המייצרים את השיח.
הנחת היסוד בעבודה, המסתמכת על מחקרים שונים שיוצגו בהמשך, היא שהשיח ההיסטוריוגרפי הציוני ביחס ליהודי המזרח מושפע משני אופני שיח שונים: השיח הלאומי-רומנטי והשיח האוריינטליסטי. שני אופני שיח אלו אינם סותרים בהכרח, ומבחינות רבות משתייכים לאותה מסורת, זו של "שיח המודרניות" האירופאי; עם זאת, בשיח ההיסטוריוגרפי הציוני ביחס ליהודי המזרח הם עלולים לסתור אחד את השני, ובכל מקרה מגלים יחסי גומלין מורכבים.
הפרק הראשון בעבודתי יוקדש לסקירה ספרותית. בפרק זה אחקור, בנפרד, את השיח הלאומי-רומנטי ואת השיח האוריינטליסטי, בהסתמך על ההוגים המובילים בתחום, כגון בנדיקט אנדרסון ואדוארד סעיד. בפרק השני אסקור כיצד התבטאו שני אופני השיח הללו, עדיין בנפרד, בשיח הציוני, ואילו מאפיינים ייחודיים העניקה להם הציונות. הפרק השלישי יעסוק ביחסי הגומלין שהם מקיימים במסגרת השיח ההיסטוריוגרפי הציוני ביחס ליהודי המזרח: ראשית אציג את הסתירה שעלולה להיווצר ביניהם, ולאחר מכן אבחן את ניתוחם של ארבעה חוקרים- שלמה זנד, אלה שוחט, יהודה שנהב וגבריאל פיטרברג- שבחנו את אופן כינונו של אותו השיח לאור השפעתם של השיח הלאומי-רומנטי מחד והשיח האוריינטליסטי מאידך. בחלק זה אציג גם ביקורת ודעה אישית ביחס לניתוחים.
זו היא אינה עבודה שגרתית, כיוון שאיני מציג בה שאלת מחקר מוגדרת, אותה אבחן באמצעים שונים במהלך העבודה ועליה אשיב בסופה; מדובר בעבודה תיאורטית-סקירתית. בסופה של העבודה לא אציג, לפיכך, תשובה סופית וחד-משמעית לשאלת אופן כינונו של השיח; לעומת זאת, אני מקווה להציג הבנה מעמיקה של השיח הלאומי-רומנטי והשיח האוריינטליסטי כפי שהם באים לידי ביטוי בשיח הציוני, ושל הקשרים המורכבים בניהם, תוך כדי סקירת עמדותיהם של חוקרים מרכזיים ועמידה על היתרונות ו"הפגמים" שבגישותיהם.

תוכן העניינים:
-מבוא
-סקירה ספרותית
השיח הלאומי
פרימורדיאלים ומודרניסטים
בנדיקט אנדרסון- הלאום כ"קהילה מדומיינת"
לאומיות רומנטית ואזרחית
השיח האוריינטליסטי
-השיח הציוני: ה"אחר" הגלותי והאוריינטלי
ה"אחר" הגלותי בהיסטוריוגרפיה הציונית
ה"אחר" האוריינטלי
ה"מזרחיים" בין לאומיות ואוריינטליזם
שלמה זנד
אלה שוחט
יהודה שנהב
גבריאל פיטרברג
סיכום
רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

נקודת המוצא להגדרת הלאומיות, המקובלת על מרבית החוקרים, גורסת כי "...הלאומיות היא אידיאולוגיה פוליטית בת כמאתיים שנה השואפת להביא לחפיפה בין הקבוצה התרבותית ובין המדינה הפוליטית" (בן-ישראל,1996, 203). מעבר להגדרה זו, קיים פולמוס חריף בין החוקרים בנוגע, בין השאר, לנסיבות היווצרותה של הלאומיות, מאפייניה, השלכותיה ועתידה.

תגים:

אוריינטליזם · היסטוריוגרפיה · לאומיות · מזרחיות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא ""יהודים-ערבים או יהודים-גלותיים": השיח הציוני ביחס ליהודי המזרחי", סמינריון אודות ""יהודים-ערבים או יהודים-גלותיים": השיח הציוני ביחס ליהודי המזרחי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.