היישום אינו מחובר לאינטרנט

בית המשפט העליון וקידומה של הזכות לחינוך בישראל

עבודה מס' 063952

מחיר: 724.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התרומה של בית המשפט העליון לקידומה של הזכות לחינוך בישראל, כולל משפט משווה.

12,446 מילים ,53 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

הבעיה המרכזית שברצוני לבחון היא: באיזו מידה תורם בית המשפט העליון לקידומה של הזכות לחינוך בישראל?
בעבודה זו משמעות הזכות לחינוך היא זכותו של הפרט לקבל חינוך ושירותי חינוך מטעם המדינה ובמימונה(2). ברגע שאני מגדיר את הזכות לחינוך כ"זכות" של פלוני, אני מציב מן הצד השני את המדינה וטוען כי על המדינה מוטלת חובה לספק לתושביה הזכות דנן.
יש לציין כי אני עוסק בבית המשפט העליון ביושבו כבית משפט גבוה לצדק (בג"צ) ולא ביושבו כערכאת ערעור עליונה על פסקי-דין של בתי המשפט הנמוכים ממנו בהיררכיה, קרי בתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום. על כן, כאשר אני אומר "בית המשפט העליון" כוונתי לבג"צ.

השערת המחקר: בית המשפט העליון אינו מכיר בזכות לחינוך כזכות יסוד הנגזרת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מחד, אך מאידך תורם לקידומה של זכות זו במקרים הקונקרטיים המובאים לפניו.
לצורך בדיקת השערת המחקר אסקור פסקי דין של בית המשפט העליון שעסקו בזכות לחינוך ואנתח אותם מבחינת ההכרה בזכות לחינוך כזכות יסוד ומבחינת התרומה של ביהמ"ש לקידומה של זכות זו ואסיק מסקנות בהתאם. לאחר מכן התייחס לעיגון הזכות לחינוך במשפט הבינלאומי ובחוקות וכן לזכות לחינוך בארצות הברית ולפסיקותיו של ביהמ"ש העליון הפדרלי בנושא והשווה את הממצאים.

תוכן העניינים
1. מבוא
הצגת הבעיה המחקרית
השערת המחקר
2. הזכות לחינוך
3. תרומתו של בית המשפט העליון לקידומה של הזכות לחינוך בישראל
4. עיגון הזכות לחינוך במשפט הבינלאומי ובחוקות
5. הזכות לחינוך בארה"ב ופסיקותיו של ביהמ"ש העליון הפדרלי בנושא
6. סיכום ומסקנות
7. רשימה ביבליוגרפית
----------------------------------------------------------------
2. ראו: יורם רבין, "הזכות לקבל חינוך - מעמדה והיקפה בישראל", בתוך זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל (יורם רבין ויובל שני, עורכים), (הוצאת רמות - אונ' ת"א, 2004), בעמ' 570; וכן ראו: הגדרת "הזכות לקבל חינוך" בעמ' 8 להלן.

קטע מהעבודה:

הזכויות החברתיות באות לעגן את התפיסה שכבוד האדם מחייב את הבטחת התנאים המינימליים של קיום אנושי ומוגדרות כ"זכות של כל תושב לסיפוק צרכיו הבסיסיים לשם קיום בכבוד אנושי, ובכלל זה בתחומי העבודה, השכר ותנאי העבודה, בתחומי ההשכלה, הלימוד והחינוך ובתחומי הבריאות והרווחה החברתית" - כפי שמוגדר בסעיף 3 להצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות . לדעתו של גיא מונדלק, זכויות אלה נותנות ביטוי לחירות האדם ומעניקות משמעות ועומק לתפיסה של אוטונומיית הפרט, משום שהן מחייבות התבוננות על הפרט במסגרת הקהילה בה הוא חי ולא על הפרט כישות נפרדת (11).

מקורות:

Universal Declaration of Human Rights, G.A. res. 217A (3), U.N.Doc A/810 at 71 (1948)


תגים:

אדם · אזרח · ארצות · הברית · הזכות · זכויות · חברתיות · חינוך · לחינוך · משווה · משפט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בית המשפט העליון וקידומה של הזכות לחינוך בישראל", סמינריון אודות "בית המשפט העליון וקידומה של הזכות לחינוך בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.