היישום אינו מחובר לאינטרנט

התפתחות בית הדין לעבודה ובחינת היקף ומגמת יחסיו עם בית המשפט העליון.

עבודה מס' 063430

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

10,209 מילים ,31 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

בתחילה, התענינתי בכתיבת עבודה שעיקרה סקירת התפתחותו של בית הדין לעבודה, הסיבות הסמכויות ופסיקותיו החשובות. תוך כדי איסוף החומר, קריאת מאמרים ופסיקות רלוונטיות נוכחתי לגלות שקיימת סוגיה בדבר התערבותו וסמכותו של בית המשפט העליון בפסיקתו של ביה"ד הארצי לעבודה. לא מן הנמנע שיש צורך לפקח ולבקר את בתי הדין לעבודה ושהגורם המוסמך ביותר לעסוק בכך הוא בית המשפט העליון אך כמו כן לבית הדין לעבודה יש תחום שיפוטי בלעדי וייחודי דבר שמחייב "התמחות" ופסיקה ייחודית. כמו כן נוכחתי לגלות שהיקף התערבותו של בית הדין העליון בפסיקותיו של בית הדין הארצי לעבודה הינו רחב ואולי אף ניתן לגלות מגמה להתערבות זו. האומנם? - זוהי שאלת המחקר בעבודה זו.
עבודה זו סוקרת את שלבי התפתחותו של ביה"ד לעבודה, מראשית ימי מדינת ישראל ,עוד טרם הכרזתה כיישות מדינית, שלב גיבוש הזהות של המערכת המשפטית בא"י עם קום המדינה והשלב בוא הוחלט להקים את ביה"ד לעבודה (1969).
עבודה זו תעלה את הסיבות המרכזיות שהובילו להקמת ביה"ד לעבודה הן מהפן המשפטי והן מהפן והצרכים המדיניים-אזרחים. כמו כן סוקרת עבודה זו את הערכאות השיפוטיות, בתיה"ד האיזוריים לעבודה וכן ביה"ד הארצי לעבודה, הרכבי שופטים סמכויות וכו'. האם ניתן לקבוע כי רצונו מתוקף חקיקתו של המחוקק בהקמת בית דין ייחודי הדן בענייני יחסי העבודה מקנה לבית דין זה מעמד ייחודי? האם לפיכך ניתן לקבוע שאין לבית המשפט העליון הזכות להתערב בפסיקתו?
הפרק האחרון והמרכזי של עבודה זו בוחן את מערכת היחסים המורכבת בין ביה"ד הארצי לעבודה לבין בית המשפט העליון. בתחילה יובאו מאמרים שנכתבו בנושא זה תוך התיחסות לסוגייה שהועלתה בשנים האחרונות בשאלת מיזוג ביה"ד לעבודה עם המערכת המשפטית ה"רגילה", קרי ביטול ערכאה מיוחדת זו. בהמשך תוצג שאלת מיזוגו של בתי הדין לעבודה עם מערכת המשפט בישראל תוך התמקדות בממצאי וועדת זמיר שדנה בנושא. לסיום יוצגו פסקי בית הדין הגבוה לצדק המתייחסים למעמדו ומעמד הפסיקה של ביה"ד לעבודה. סקירת הבג"צים החשובים הדנים בסוגיה זו תתבצע ע"פ סדר כרונולוגי כדי לבחון את שאלת המחקר.
חלק מהבג"צים שיובאו מתייחסים למקור הבעיה שנובע עקב התעלמות המחוקק, באמצעות חקיקה מסודרת, בסמכות של בית המשפט העליון לערער פסקי דין מטעם ביה"ד הארצי לעבודה ובמידת התערבותו.
בסיכום העבודה נבחן האם נטיית ההתערבות של בית המשפט העליון (מתוך סקירת פסקי הדין) היא מגמתית (קרי נוטים להתערב ורואים לעצמם לגיטמציה חוקית לשנות פסקי דין של בית הדין לעבודה או שמה עקב ההפרדה הברורה שעשה המחוקק בין ערכאה משפטית מיוחדת שדנה במערכת היחסים בין עובד למעביד לבין הערכאה המשפטית האזרחית נמנעים שופטי בית המשפט העליון מלהתערב) וכאמור האם ניתן להצביע על כיוון מגמת ההתערבות.

ראשי פרקים:
א. מבוא.
ב. התפתחות משפט העבודה הישראלי.
ג. הסיבות להקמת בית הדין לעבודה.
ד. הרכב וסמכויות בית הדין לעבודה ע"פ חוק ביה"ד לעבודה, התשכ"ט .1969
1. הרכב בתי הדין לעבודה.
2. סמכויות (וסדרי דין) של בית הדין לעבודה.
ה. היקף ומגמת היחסים בין בית הדין לעבודה לבין בית המשפט העליון.
1. סוגיית מיזוגם של בתי הדין לעבודה במערכת בתי המשפט.
2. וועדת זמיר וועדת זמיר - "בעד ונגד" מיזוג בתי הדין לעבודה עם מערכת המשפט הכללית
ו. שינוי מגמה בהיקף ההתערבות ? - סקירת בג"צים.
ז. סיכום.
ח. ביבליוגרפיה.

מקורות:

רות בן ישראל, דיני עבודה בישראל, האוניברסיטה הפתוחה, 1989, עמ' 25-33.
גולדברג-האוזמן, דיני עבודה בישראל, 1989, פרק 23, עמ' 19-23.
מ' לנדוי, "פיקוח בית-המשפט העליון על בית הדין הארצי לעבודה - דיון נוסף" ספר יצחק כהן ע"מ 274 (1989).
פורפ' פ.רדאי, "הפרטת זכויות האדם והשימוש לרעה בכח", משפטים כג', (תשנ"ד), 21,41.
מנחם גולדברג, סמכויות בית הדין לעבודה בראי הפסיקה, עיוני משפט, ה, 1976, עמ' 156 ,147
ברוך ברכה, סמכות בג"צ וסמכות בית הדין לעבודה בעילות המבוססות על יחסי עובד ומעביד, הפרקליט, כו, 1970, עמ' 552
מנחם גולדברג, סמכויות בית הדין לעבודה בראי הפסיקה, עיוני משפט, ה, 1976, עמ' 156 ,147.
עו"ד חיים ברנזון,"עבודה זרה - הצעה חשודה למיזוג בתי הדין לעבודה", פסק דין - אתר המשפט הישראלי, 2003\11\10.
עו"ד חיים ברנזון, "מדיניות שיפוטית ומגמות חדשות בבית הדין הארצי לעבודה - איזון שיפוטי קונקרטי וצודק בין עובדים למעבידים", פסק דין - אתר המשפט הישראלי, מאי 2001, עמ' 3.
א' ברק, ביקורת שיפוטית ואחריות ממלכתית - היקף הביקורת של בית המשפט העליון על פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה", הפרקליט לח (1989) 245).
מ' גולדברג, "על היקף הביקורת של בית המשפט העליון על פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה" הפרקליט לח (1989) ,ע"מ 263.

תגים:

בית · דיני · הדין · לעבודה · עבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התפתחות בית הדין לעבודה ובחינת היקף ומגמת יחסיו עם בית המשפט העליון.", סמינריון אודות "התפתחות בית הדין לעבודה ובחינת היקף ומגמת יחסיו עם בית המשפט העליון." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.