היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 62777
הדמיון והשוני בין המדינות צרפת ויפן בהיבט של ניהול בינלאומי.
3,218 מילים (כ-10 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50805
דיון ביקורתי בהולדתה של "צרפת החדשה" לאחר מלחמת העולם השניה.
10,317 מילים (כ-31.5 עמ'), 6 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 64649
האם לפי המודלים שמציעים נויכטרליין ורובינסון פעלה צרפת בהתאם לאינטרס הלאומי שלה ביחס לגרמניה בין השנים 1920-1930.
3,583 מילים (כ-11 עמ'), 11 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69134
מרכיבי העוצמה של שני הצדדים, צרפת וארגון ה-FLN, והאפקטיביות של הפעלת עוצמתם בקונטקסט של האירועים.
4,314 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63218
בחינת הנושא על פי המאמר של קגן, "כוח וחולשה".
1,917 מילים (כ-6 עמ'), 14 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60533
בחינת ההנחה כי לייעול המנגנון האדמיניסטרטיבי הייתה השפעה רבה על מידת הצלחתו של מלך זה בקידום וחיזוק הממלכה הצרפתית בתקופתו.
5,764 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63455
הימין הקיצוני והבחירות לנשיאות ב- 2002.
6,191 מילים (כ-19 עמ'), 36 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64076
תוצאות המערכה וכיצד הן השפיעו על הצבא הצרפתי והצבא הגרמני בטווח הקצר ובטווח הארוך.
2,606 מילים (כ-8 עמ'), 10 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 51077
האם הצטרפות של מדינה לאיחוד בין לאומי מחייבת ויתור על אינטרסים לאומיים?
1,964 מילים (כ-6 עמ'), 11 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25