היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 50805
דיון ביקורתי בהולדתה של "צרפת החדשה" לאחר מלחמת העולם השניה.
10,317 מילים (כ-31.5 עמ'), 6 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 62777
הדמיון והשוני בין המדינות צרפת ויפן בהיבט של ניהול בינלאומי.
3,218 מילים (כ-10 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64649
האם לפי המודלים שמציעים נויכטרליין ורובינסון פעלה צרפת בהתאם לאינטרס הלאומי שלה ביחס לגרמניה בין השנים 1920-1930.
3,583 מילים (כ-11 עמ'), 11 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69134
מרכיבי העוצמה של שני הצדדים, צרפת וארגון ה-FLN, והאפקטיביות של הפעלת עוצמתם בקונטקסט של האירועים.
4,314 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 40171
סקירת הסדר העולמי החדש תוך ברור השאלה האם הממד הכלכלי בעבר ממשיך להשפיע.
7,908 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 40270
התמודדות הממשל עם מחאה חוץ-פרלמנטרית,הדרדרות לפשיעה והשוואה בין המדינות.
6,536 מילים (כ-20 עמ'), 17 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 50720
יחסיו עם הכנסיה והאפיפיור אינוצנטיוס השלישי ומלחמתו במינות האלביגנזית.
3,296 מילים (כ-10 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50850
סקירת המאורעות והרקע ההיסטורי ובדיקת יעילותה של המדיניות הצרפתית.
7,396 מילים (כ-23 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 51077
האם הצטרפות של מדינה לאיחוד בין לאומי מחייבת ויתור על אינטרסים לאומיים?
1,964 מילים (כ-6 עמ'), 11 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25