היישום אינו מחובר לאינטרנט

חברה ופוליטיקה בצרפת: צרפת-מהשחרור לרפובליקה הרביעית 1944-1946

עבודה מס' 050805

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון ביקורתי בהולדתה של "צרפת החדשה" לאחר מלחמת העולם השניה.

10,317 מילים ,6 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

עבודה זו תעסוק בהולדתה של "צרפת החדשה", צרפת שאחרי טראומת יוני 1940. את מידת ההתחדשות של צרפת זו של 1944 עוד אטיל בספק במהלך פרקי העבודה. ברם, לא בכך תחילה אלא בצלו של משטר וישי. שהרי במשך ארבע שנות שלטונו בדרום צרפת, לא יכול היה הגנרל פטן ללכת ולו צעד אחד בלעדי הצל שלו, תנועת המרי הצרפתית. ואם הרזיסטנס הציק לו בצרפת, הרי דמותו של הגנרל דה-גול - הגולה בלונדון ואחר כך באלג'יר - הטרידה את מנוחתו במישור הבינ"ל.
תנועת הרזיסטנס הצרפתית נולדה באופן לא רשמי בנאומו הרדיופוני המפורסם של דה-גול למחרת כניעתה של צרפת. מעטים היו אלה שהלכו אחריו באותו זמן אולם בתוכה של צרפת החלה להיווצר אווירה של התנגדות למרותם של משטר וישי בדרום ושל הכיבוש הנאצי בצפון. את חלקה הראשון של עבודתי אקדיש לנסיבות היווצרותה של תנועת המרי וגלגוליה למן תחילת הכיבוש ועד יום השחרור, ולתפקידה בעיצובו של המשטר החדש, לרבות ההשפעות החברתיות והפוליטיות של קיום התנועה. לאחר מכן אציג את חלקו של הגנרל דה-גול בניצוחו על מכלול פעולות ההתנגדות ועל התקשרותו ממקום גלותו עם תנועות המרי.
מממשל גלותי באלג'יר והתארגנות מחתרתית בתוך צרפת, דרך נטילת חלק במאמץ המלחמתי, החל העם הצרפתי לנער מעליו את עול הכיבוש והחל מתארגן לכדי יצירת מנהיגות חופשית לארץ המשוחררת. הממשלה הצרפתית הזמנית, כובדן של המשימות המוטלות על כתפיה ותיאור הכוחות המרכיבים אותה - נושאים אלה יחתמו את חלקה הראשון של עבודה זו.
הגנרל דה-גול הבטיח למנהיגי המחתרות באלג'יר שהממשל הזמני הדיקטטורי יגיע אל סופו כשנה לאחר שחרורה המלא של צרפת. הבטחה זו קויימה במלואה ואכן נערכו בחירות חופשיות, לראשונה בהשתתפות נשים, באוקטובר 45'. עוד בטרם נספרו הקולות נתגלעו הפערים התהומיים בין המחנות הפוליטיים בצרפת, פערים שהומחשו המחש היטב בדיוני האסיפה המכוננת הראשונה ובניסיונות הסרק להגיע לנוסחה קונסטיטוציונית מוסכמת. דיונים אלה, כמו גם עזיבתו של דה-גול את הגה המנהיגות הפוליטית ודחיית החוקה המוצעת במשאל עם, יעמדו במרכזה של עבודה זו.
הניסיון השני לכונן חוקה מוסכמת לצרפת החל עם התכנסותה של האסיפה המכוננת השניה ביוני 1946. בחלקה האחרון של העבודה אעסוק בדיונים המרתוניים בניסיון להשיג הסכמה זו תחת צילו המאיים של הגנרל דה-גול ממעונו המבודד מעם. תהליך אישורה של החוקה לבסוף והאירוניה שבדמיונה הזועק לחוקת הרפובליקה השלישית יחתמו עבודה זו.
עבודה זו תחלוף כחוט השני בין ימי האחדות הלאומית המופלאה לאחר השחרור תחת שרביט שלטונו של הגנרל דה-גול ותחזה בהתפוררות האחדות הזו תחת שלטונם של הפוליטיקאים. תוצאות השנים 1944-1946 מלמדות כך נדמה, כי גם העם וגם קברניטיו לא היו בשלים דיים כדי להתמודד עם מאוויה של צרפת המשוחררת. כל שידע העם המבולבל הוא שאינו חושק עוד בשלטון העבר אך הוא לא ידע כראוי במה הוא מבקש להחליפו. כאשר נשאל לדעתו במהלך השנתיים האלה, לרוב היה במצב של תסכול וכעס כלפי אלה השולטים בו. השליטים מצידם היו אמנם נציגיו האותנטיים של העם, אך חסרו את אורך-הרוח הנדרש ואת החזון המיוחל כדי להתגבר על המחלוקות ולהגיע לעמק השווה ללא התפוררותו של העם הצרפתי. מבחינה זו מצטייר הגנרל דה-גול כמי שהקדים את זמנו בעשור וכמי שתוכניותיו לא התקבלו בפרספקטיבה המתאימה לנוכח הקירבה שחשו הצרפתים לעברם תחת משטר וישי, דבר שמנע מהם לתמוך בכל תוכנית בעלת תכנים פסואדו-אוטוריטריים. אולם ימי שלטונו הראשונים של דה-גול השאירו חותם מעורב - זה של חוסר מעש מחד, וזה של אחדות ופטריוטיות מאידך.

תוכן העניינים:
מבוא
I. משעבוד לגאולה
1. המחתרות בצרפת
i. לידת המחתרות
ii. הקשר בין דה-גול למחתרות והאיחוד ביניהם
2. פועלו של דה-גול
3. השחרור
4. הממשלה הזמנית
i. הכוחות הפוליטיים
ii. על סדר היום - חורבן, אינפלציה ומדיניות כלכלית רעועה
iii. גשר בין מזרח למערב
II. מבחירות אוקטובר 1945 לבחירות יוני 1946
1. לקראת בחירות אוקטובר
i. האסיפה המכוננת - מחלוקות על אופייה
ii. תוצאות הבחירות - ניתוח והסברים.
2. האסיפה המכוננת הראשונה
i. עמדת המפלגות
ii. דיוני החוקה - הועדה החוקתית
iii.עמדתו של דה-גול וההתפטרות
iv. ממשלתו של גוין ודחיית טיוטת החוקה
III. האסיפה המכוננת השניה וכינון החוקה
1. דה-גול אומר את דברו
2. הדיונים על הצעת החוקה
3. דה-גול אומר את דברו - סיבוב שני
4. חבלי לידה אחרונים
5. חוקת 1946 - גוליזם נגד טריפרטיזם
6. חוקת הרפובליקה הרביעית - חזרה ל?-1875
סיכום
טבלה מס' 1 : השוואה בין חוקות הרפובליקה השלישית והרביעית.
ביבליוגרפיה
הערות שוליים

מקורות:

Pickles, Dorothy. France: The Fourth Republic. London: Methuen Co., 1955.
Rioux, Jean Pierre. The Fourth Republic. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
Wright, Gordon. The Reshaping of French Democracy. New York: Howard Fertig, 1970.
Werth, Alexander. France 1940-1955. Boston: Beacon Press, 1966.
דה-גול, שארל. המאבק לחירות, כרך ג'. תל אביב: עם הספר, 1960.
רייט, גורדון. "צרפת". בתוך: קול, טיילור (עורך). משטרים פוליטיים באירופה. תל-אביב: הוצאת "יחדיו", 1966.

תגים:

רזיסטנס פטן

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חברה ופוליטיקה בצרפת: צרפת-מהשחרור לרפובליקה הרביעית 1944-1946", סמינריון אודות "חברה ופוליטיקה בצרפת: צרפת-מהשחרור לרפובליקה הרביעית 1944-1946" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.