היישום אינו מחובר לאינטרנט

מצב המעצמות (ברה"מ, ארה"ב, צרפת, בריטניה, גרמניה ויפן) בתום מלחה"ע השניה

עבודה מס' 040171

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הסדר העולמי החדש תוך ברור השאלה האם הממד הכלכלי בעבר ממשיך להשפיע.

7,908 מילים ,22 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
המציאות הבינלאומית עם תום מלה"ע השניה
-ארה"ב
-ברה"מ
-גרמניה
-יפן
-צרפת
-אנגליה
השפעת הגורמים הכלכליים על התהליכים שיצרו את הסדר העולמי החדש בעיקר מנקודת ראותן של צרפת ואנגליה
סיכום
ביבליוגרפיה

במאה ה-20 התרחשו שתי מלחמות עולם. לאחר מלחמת העולם הראשונה היו מדינות אירופה מדינות לאום מסורתיות. אירופה נקרעה בשל לאומיות מתחרה. בריטניה וצרפת היו מעצמות עולמיות שהפסידו מעצמתן לטובת ארה"ב אך עדיין היתה להן השפעה עצומה בעולם. רוסיה דאגה למהפכה ומדינות העולם בודדו אותה כדי לתחום את המהפכה ולמנוע אותה מלהתפשט אליהן. מדיניות פנים ומדיניות חוץ נעשו תלויות זו בזו ולכך היתה השפעה על הבנייה מחדש של אירופה שעדיין ראתה את עצמה מרכז העולם למרות שנשפך לשם כסף אמריקאי. הקשר עם ארה"ב היה כלכלי בלבד. כל זה נשתנה אחרי מלחמת העולם השנייה. מלחמה זו היתה המלחמה היקרה ביותר בהיסטוריה, בכסף, ומהיקרות ביותר בנפש.
ניהול הלחימה ונזקיה הסתכמו ב- 1600 מיליארד דולר. כ-16 מיליון חיילים נהרגו ובין עשרה לעשרים מיליון אזרחים קפחו את חייהם.
בעקבות מלחמה זו נתערער מאזן הכוחות בעולם: מדינות רבות באירופה אבדו את עצמאותן, אירופה נעשתה מערכת שפלשו אליה וירדה מגדולתה לעשרות שנים. את החלל מילאו ארה"ב וברה"מ שביניהן קו הגבול חוצה גרמניה. האיבה וחוסר האמון בין שתי בעלות הברית לשעבר, הפכו למלחמה קרה.1
אירופה לא יכלה לשוב ליציבות ללא סיוע חיצוני וארה"ב נשארה לסייע בתנאי של שתוף פעולה בשיטה קפיטליסטית.
בגלל הנזקים הכלכליים הגדולים והחילוף של המובילים הכלכליים בעולם, ברור איפה שהרבה מן המציאות הבינלאומית החדשה שנוצרה בעשור של אחרי המלחמה נבע מן הממד הכלכלי, והתהליכים שיצרו סדר עולמי חדש הושפעו מגורמים כלכליים.
במאמר נתאר בקצרה את מצבן של ברה"מ ארה"ב צרפת בריטניה גרמניה ויפן בתום המלחמה ונתמקד בשינוי הדרסטי שעבר על צרפת ואנגליה, כמעצמות עולמיות, ועל מקומן בסדר העולמי החדש.
נברר גם את השאלה האם הממד הכלכלי שהשפיע אז, המשיך להשפיע במשך חמישים השנה שאחרי המלחמה על תהליכים עולמיים דרסטיים אחרים, לדוגמא, התמוטטות הקומוניזם בשנות ה90 של המאה ה-20.

--------------------------------------------------------------------------------
1. אנציקלופדיה עברית, ע"ע מלחמת העולם השנייה, כרך כ"ג עמ' 707.

ביבליוגרפיה (חלקית)
1. האנציקלופדיה העברית, ע"ע:
מועצות ברית ה- כרך כ"ב עמ' 763-753. כרך מ"ב עמ' .738
ארה"ב של אמריקה כרך ז' עמ' .207-201
גרמניה כרך י"א עמ' .483-479
הממלכה המאוחדת כרך כ"ג עמ' .843842,
יפן כרך כ עמ' .95 - 87
מלחמת העולם השנייה כרך כ"ג עמ' .707706,
מרשל תכנית כרך כד עמ' .515514,
צרפת, כרך כ"ח עמ' .949-947

2. אייכנגרין בארי, דה לונג בראדפורד ג'יי, "תכנית מרשל תכנית השינוי המוצלחת ביותר בתולדות האנושות", רבעון לכלכלה, כרך מ"ד, חוברת 153, (דצמבר 1992), עמ' .371-335
3. גרוסר אלפרד, מחלוקה לאיחוד גרמניה, המכון להיסטוריה גרמנית אוניברסיטת ת"א, עם עובד, ת"א, 1994, עמ' 192-182.
4. פישר וולפארם, "הכלכלה הגרמנית: מנס כלכלי למשבר?", גרמניה אחרי 1945, ההתגברות על הטראומה, מגנס, ירושלים, תשמ"ד, עמ' 102-90.
5. קנדי פול, עלייתן ונפילתן של המעצמות הגדולות, תמורות כלכליות ועימותים צבאיים, משנת 2000-1500, דביר, 1992, עמ' 489-335.
6. קלוזנר דוד, "כלכלת מלחמה ומימונו של חזון חברתי", רבעון לכלכלה ל"ד (136-135), (1988), עמ' .121-119
7. Bark Dennis L. & Gress David R., From Shadow to Substance 1945-1963, Basil
.Blackwell, U.K. & U.S.A., 1989, pp. 261-291, 320-323
8,. Charvat Patrick Edward, France, Frederick A. Prager, N.Y. 1955, pp. 173-188
.228-236
,.9. Childs David, Britain Since 1945, A Political History, Methuen, London & N.Y
.1979, 56-63

מקורות:

אייכנגרין בארי, דה לונג בראדפורד ג'יי, "תכנית מרשל תכנית השינוי המוצלחת ביותר בתולדות האנושות", רבעון לכלכלה, כרך מ"ד, חוברת 153, (דצמבר 1992), עמ' 371-335.
גרוסר אלפרד, מחלוקה לאיחוד גרמניה, המכון להיסטוריה גרמנית אוניברסיטת ת"א, עם עובד, ת"א,1994, עמ' 192-182.
פישר וולפארם, "הכלכלה הגרמנית: מנס כלכלי למשבר?", גרמניה אחרי 1945, ההתגברות על הטראומה, מגנס, ירושלים, תשמ"ד, עמ' 102-90.
קנדי פול, עלייתן ונפילתן של המעצמות הגדולות, תמורות כלכליות ועימותים צבאיים, משנת 2000-1500, דביר, 1992, עמ' 489-335.
קלוזנר דוד, "כלכלת מלחמה ומימונו של חזון חברתי", רבעון לכלכלה ל"ד (136-135), (1988), עמ' 121-119.
Bark Dennis L. Gress David R., From Shadow to Substance 1945-1963, Basil Blackwell, U.K. U.S.A., 1989, pp. 261-291, 320-323.
Charvat Patrick Edward, France, Frederick A. Prager, N.Y. 1955, pp. 173-188, 228-236.
Childs David, Britain Since 1945, A Political History, Methuen, London N.Y., 1979, 56-63.
Conquest R., Power and Policy in the U.S.S.R, The Struggle for Stalin's Succession 1945-1960, Harper Row, N.Y. Evanston, 1961, pp. 79-94.
Gavine Catherine, Liberated France, Jonathan Cape, London, 1995, pp. 157-181, 242, 256.
Goulden C. Joseph, The Best Years, Atheneum, New York, 1976, pp. 19-141.
Huthmacher J. Joseph, The Truman Years, The Reconstruction of Postwar America, Dryden, Illinois, 1972, pp. 14-59.
Japan in 1980, The ecobomics system and its prospects, The Financial Times Limited, London, 1974, pp. 8-24.
Jones Howard, "A New Kind of War", American's Global Strategy and The Truman Doctreen In Greece, Oxford Universuty Press, N.Y. 1989, pp. 36-63.
Johnson Harry G., The World Economy at the Crossroads, Oxford University Press, N.Y.' 1970, pp. 14-16.
Monk L. A., Britain 1945-1970, G. Bell Sons, LTD. 1976, pp. 1-35.
Nakachi Kiyoshi, "U.S. Japan realations, The Revertion Movement, Political Economic and Strategic Issues", 1945-1962, Arizona University, 1986.
Thorp Wikkard L., The Reality of Foreign Aid, Praeger Publishers, N.Y. * Washington * London, 1971, pp. 47-51.
Twelve Wasted Years, Prepared by the labour Party Research Departement, London, 1963.
Urwin Drek W., Western Europ Since 1945, a political History, Longman, London N.Y., 1989, pp. 25-36, 99-103, 153-156, 256-276, 385-392.
Werth Alexander, France 1940-1955, Henry Holt Company, N.Y. 1956, 389-500.

תגים:

מלחמת · הברית · ברית · ארצות · המועצות · העולם · כלכלה · השניה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מצב המעצמות (ברה"מ, ארה"ב, צרפת, בריטניה, גרמניה ויפן) בתום מלחה"ע השניה", סמינריון אודות "מצב המעצמות (ברה"מ, ארה"ב, צרפת, בריטניה, גרמניה ויפן) בתום מלחה"ע השניה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.