היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10132
מעמד האישה בעולם הערבי, ספרות נשים בעולם הערבי, תאור סופרות, תאור סיפורים, סיכום ודיון.
3,422 מילים (כ-10.5 עמ'), 14 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 10171
סקירת התנועה מתחילת פעולתה ועד למלחמת העולם השניה, המאפיינים והאידאולוגיה מול התנועה באירופה.
7,934 מילים (כ-24.5 עמ'), 19 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10175
סקירת השפעת התקשורת הגלובלית על החברה הישראלית, הערכת תפקיד גורמי התקשורת העולמיים, אינטרנט ועוד...
4,091 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 10350
סקירת הגורמים והתנאים לצפיפות בבתי הסוהר בישראל ובעולם. הבעיות המתעוררות, בחינה משפטית ומציאת פתרונות.
4,438 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10365
סקירת נושא העבדות והשוואה להוגי הדעות של העולם העתיק ולדעות החדשות של מוסר וצדק חברתי ובסיס מוסרי.
4,776 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20138
סקירת הגורמים לצפיפות בבתי הסוהר בארץ ובעולם, הצגת הבעיות שמתעוררות מבחינה משפטית, חברתית וסוציולוגית וסקירת מאמרים.
5,821 מילים (כ-18 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20143
סקירה היסטורית של תולדות החרם, השפעתו על כלכלת העולם ועל כלכלת ישראל, והשפעתו על המסחר בין ישראל למזרח הרחוק + בדיקה אמפירית.
6,723 מילים (כ-20.5 עמ'), 17 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20148
סקירת היסטורית של הבעיה והפיתרונות החדשניים לה בארץ ובעולם. (יחידה אישפוזית, קהילה טיפולית, נקודת קישור ועוד).
4,473 מילים (כ-14 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20154
סקירת התפתחות תנועת השיע ים כפי שהחלה אצל החליף עלי, סקירת המקורות לתביעתם את ההגמוניה בעולם הערבי כל זאת מול עמדת הסונים.
2,963 מילים (כ-9 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100