היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 58
עבודה מס' 62007
הצעה לפתרון טיהור וסילוק השפכים בתחום המועצה המקומית גוש-חלב במסגרת פתרון אזורי.
9,976 מילים (כ-30.5 עמ'), 7 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65889
תהליך הגלובליזציה בברית המועצות, תוך בחינת טיפולוגיות שונות ותיאוריות מרכזיות בתחום ובהיבט של תנאים ליציבות דמוקרטיות.
4,586 מילים (כ-14 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62009
סקירת פס"ד סטיישן והצעה לשנות את מתכונת פעולתה של המועצה מטעמים משפטיים וחוץ משפטיים.
6,999 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62110
האם פסיקת "בראון" הייתה שיאו של תהליך חברתי-משפטי או שמא היתה מהפכה.
5,757 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62567
סקירת ספרות והצגת מחקר שנעשה בנושא.
12,906 מילים (כ-39.5 עמ'), 79 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66407
דין וחשבון למועצת המנהלים של חברת דרוונטסייד בע"מ Derwentside Plc
3,564 מילים (כ-11 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61243
בחינת הקונפליקטים בנושאים נישואין, תפילה בכותל ומועצות מקומיות.
11,326 מילים (כ-35 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65078
ניתוח 3 מאמרים על ההגירה מברית המועצות.
3,171 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60741
בחינת רשתות התמיכה אותן מהוות המסגרת החינוכית ושירותי הייעוץ השונים בעבור המתבגר העולה מברית המועצות לשעבר.
13,347 מילים (כ-41 עמ'), 31 מקורות, 458.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 58