היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
פיטורין
עבודה מס' 62874
בדיקת הקשר בין הסיכוי לפיטורין, יצרנות העובדים ומידת שנאת הסיכון שלהם.
4,395 מילים (כ-13.5 עמ'), 0 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 62089
המקרים המיוחדים שבהם התפטרות דינה כפיטורין כפי שהם מוצגים בסעיפים 11 - 6 בתקנות פיצויי פיטורין.
3,212 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64461
מהם המקרים המיוחדים בהם התפטרות מזכה בפיצויים?
4,150 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64578
האם קיים קשר בין אי בטחון תעסוקתי בעבודה (פחד מפיטורין, ועמידה ביעדים למשתנים נוספים אחרים כדוגמת מוטיבציהומשתנים דמוגרפים (דרג העובד) .
3,758 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 70298
בחינת השאלה מבחינת הפן המוסרי והמשפטי ובעיקר מהפן ההלכתי.
4,337 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 142.95 ₪
עבודה מס' 60990
בחינת פרשת פיטורי נגבי ממעריב ובחירת הזכיין להפעלת הערוץ השלישי עפ"י הגישה הפונקציונליסטית.
1,376 מילים (כ-4 עמ'), 12 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 69717
דיון כלכלי, משפטי ומוסרי.
5,349 מילים (כ-16.5 עמ'), 17 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66930
אופי האיגודים, ארגוני העובדים בישראל בהשוואה לאופי ארגוני העובדים והיקפם בגרמניה.
5,589 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 68268
האם ועדת הפיטורין שהוקמה עפ"י החוק בשנת 2004 היא מקבילה, משלימה או מתנגשת עם הועדה הפריטטית ברשויות המקומיות.
6,337 מילים (כ-19.5 עמ'), 33 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12