היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
פיטורין
עבודה מס' 69425
באיזו מידה ראוי לשנות תנאי העסקה של עובדים בארגון העסקי בעת מצוקה כלכלית (מיתון): מקרה פיטורי עובדים?
16,952 מילים (כ-52 עמ'), 56 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 69167
ניתוח תוכן של כתבות בשני האתרים.
7,486 מילים (כ-23 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70298
בחינת השאלה מבחינת הפן המוסרי והמשפטי ובעיקר מהפן ההלכתי.
4,337 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 142.95 ₪
עבודה מס' 64461
מהם המקרים המיוחדים בהם התפטרות מזכה בפיצויים?
4,150 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69717
דיון כלכלי, משפטי ומוסרי.
5,349 מילים (כ-16.5 עמ'), 17 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69114
זכות לפיצויי פיטורים כאשר יש טענה של גניבה ממעביד
2,304 מילים (כ-7 עמ'), 14 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 66930
אופי האיגודים, ארגוני העובדים בישראל בהשוואה לאופי ארגוני העובדים והיקפם בגרמניה.
5,589 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 62089
המקרים המיוחדים שבהם התפטרות דינה כפיטורין כפי שהם מוצגים בסעיפים 11 - 6 בתקנות פיצויי פיטורין.
3,212 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64578
האם קיים קשר בין אי בטחון תעסוקתי בעבודה (פחד מפיטורין, ועמידה ביעדים למשתנים נוספים אחרים כדוגמת מוטיבציהומשתנים דמוגרפים (דרג העובד) .
3,758 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 131.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12