היישום אינו מחובר לאינטרנט

אפליית נשים בישראל

עבודה מס' 062786

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: אפליית הנשים בארץ בתחום האקדמיה והקיבוץ תוך התייחסות לשלוש תיאוריות מרכזיות.

8,295 מילים ,28 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי:
תיאוריית הקונפליקט של דרנדהוף
התיאוריה הפונקציונאלית של פארסונס
תיאוריית הריבוד של קולינס
אפליית נשים בעבודה
עבודת נשים בקיבוץ
עבודת נשים באקדמיה
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
כל בני האדם דומים זה לזה ברבות מתכונותיהם הביולוגיות והפסיכולוגיות הבסיסיות ועם זאת
הם נבדלים זה מזה בתכונות אישיות ובמאפיינים קבוצתיים רבים. כתוצאה מכל אלה נבדלים בני
האדם זה מזה גם בהתייחסות אליהם כלומר, במידת הכבוד או היוקרה שהם מקבלים. הבדלים
ופערים אלה קיימים במרבית החברות, גם באלה שדוגלות ושואפות לשוויון מלא בין כל חברים
(אנוך, 1987).
תיאוריות סוציולוגיות רבות עוסקות בסוגיית החברה, היחסים בתוכה, החיברות ומעמדו של
הפרט בתוך המערכת החברתית. ישנן תיאוריות המדברות על הצורך בשוויון, בביטול המעמדות
ויצירת מעמד פועלים שיחזיק בידיו באופן קולקטיבי את ההון של המדינה. ישנן תיאוריות
המקבלות את חוסר השוויון ומנסות לנצל מצב זה לטובת החברה והפרט.
התיאוריות בהן בחרתי להתעמק הן שלוש המתייחסות למעמדות, למערכות חברתיות ומקומן
בתהליכים בעולם: תיאוריית הקונפליקט של Ralf Dahrendorf שמתייחס ומסתמך על תורתו
של קרל מרקס והתיאוריה של Talcott Parsons המדבר על הגישה הפונקציונאלית. התיאוריה
השלישית היא של Randel Collins המשווה את מעמד הנשים למעמד הגברים כשהוא מתייחס
לתיאוריית הקונפליקט והאינטראקציוניזם הסימבולי - יחסי הגומלין בין בני האדם בתוך מערכת
חברתית.
תהליכים רבים התרחשו במאה ה20- ששינו את פני העולם במישורים שונים והביאו תמורות
משמעותיות במבנה החברה.
מרבית הנשים בישראל מועסקות במה שמכונה מקצועות "נשיים". ההגדרה נובעת בעיקרה עפ"י
מידת הייצוג של גברים ונשים במקצוע זה או אחר. מקצוע יוגדר כ"נשי" אם %60 ומעלה מן
המועסקים בו הן נשים (הרצוג, 1996).
עפ"י נתונים של אוניברסיטאות אחדות בישראל מתברר כי שיעור הנשים בקרב הסגל האקדמי
נמוך באופן ניכר מזה של הגברים המכהנים בתפקידים שונים בסגל. מעקב אחר אחוז הסטודנטים
המתחילים ללמוד לעומת אחוז הסטודנטיות מראה כי המספרים זהים פחות או יותר ויחס זה
נשמר עד לדרגת הסגל האקדמי הזוטר. לעומת זאת יחס הנשים והגברים בסגל האקדמי הבכיר
מצביע על מספר נמוך בצורה משמעותית של נשים (הרשקוביץ, 1998).

עבודה זו עוסקת בתופעת אפליית הנשים בארץ בתחום האקדמיה והקיבוץ תוך התייחסות לשלוש
תיאוריות הנ"ל. האם ניתן להסביר או לחזק את האפליה עפ"י התיאוריות הנ"ל. האם תיאוריות
אלה אכן נוגעות בשאלה זו? האם ניתן להצביע על תיאוריה אחת או יותר המתאימה לסוגיה הנ"ל?

מקורות:

אדר, ג., לואיס, ח. (1988) חברות בקיבוץ: סקר על נשים הנושאות תפקידים ציבוריים. יד טבנקין והמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה.
אדר, ג. (1993) "נשים בתפקידים ציבוריים בקיבוץ: הפריסה, הגורמים המשפיעים והניבוי", בתוך: המכון לחקר הקיבוץ, מס' 129. אוניברסיטת חיפה.
אורחן, א. (1990) "מודעות לשוויון בין המינים וחלוקת עבודות הבית בקיבוץ", בתוך: המכון לחקר הקיבוץ, מס' 129. אוניברסיטת חיפה.
אנוך, י. (1984) האדם בחברה - מבוא לסוציולוגיה. יח' 5. האוניברסיטה הפתוחה.
אנוך, י. (1987) ריבוד חברתי. חלק א. האוניברסיטה הפתוחה.
אנוך, י. (1990) סוציאליזציה, כרך II. האוניברסיטה הפתוחה.
בנדיקס, ר. וליפט, ס. (1973) "תורת המעמדות החברתיים של קרל מרקס", בתוך: ליסק, מ (עורך) סוגיות בסוציולוגיה. עם עובד.
בן רפאל, א., וייטמן, ס. (1986) "נשים וצמיחתה מחדש של המשפחה בקיבוץ", בתוך: מגמות, כ"ט(3). עמ' 306-320.
הברפלד, י., שנהב, י. (אוקטובר, 1990) השפעת מאפיינים ארגוניים על ריבוד על בסיס מין במחלקות אקדמיות בישראל - ניתוח לאורך זמן, נייר דיון מס' 13-90.
הרצוג, ח. (1996 " עיוורון מינים - נשים בחברה ובעבודה", בתוך: אלקנה מרגלית (עורך) ישראל אל שנות ה2000-, יזמה לצדק חברתי. יד-יערי.
הרשקוביץ, ש. (1999) נשים בסגל הבכיר באוניברסיטאות.
יזרעאלי דפנה, פרופ'. (1997). "מנהלות בישראל", בתוך: נשים - הכוח העולה - קידום הנשים בעבודה ניפוץ "תקרת הזכוכית", עורכת ענת מאור.
כרמי, ר., ארד, ש., פורטר, נ., הרשקו, ע. (מאי, 2000) נשים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
לויתן, א. (1995) נתונים מתוך סקרי מעקב. (לא פורסם - בתוך: פלגי, אדר, 1997).
ליפשיץ, ר. (תשנ"ה) "נשים באקדמיה", בתוך: מצא מין את שוויונו - מקראה לעובדי הוראה. משרד החינוך, התרבות והספורט.
מלאך-פינס, איילה, דר'. (1998) פסיכולוגיה של המינים, יחידות 5-7, האוניברסיטה הפתוחה.
פלגי, מ. אדר, ג. (1997) "עבודת נשים בקיבוץ המשתנה", בתוך: ענת מאור (עורכת) נשים הכוח העולה - קידום נשים בעבודה - ניפוץ 'תקרת הזכוכית'. ספריית הפועלים. עמ' 215-227.
פלגי, מ. (1997) עיבודים מתוך סקר דעת קהל בקיבוצים. המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה.
פלגי, מ., שריר, ש. (1991) "סקר דעת קהל בקיבוצים", בתוך: המכון לחקר הקיבוץ. אוניברסיטת חיפה.
פלגי, מ., שריר, ש. (1997) "סקר דעת קהל בקיבוצים", בתוך: המכון לחקר הקיבוץ, מס' 150. אוניברסיטת חיפה.
פרידמן אריאלה, רות שריפט, דפנה יזרעאלי. (תשמ"ב) נשים במלכוד, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
רזניק, ר. (ספטמבר, 2001) "החברה הפטריאכלית, שוביניזם ואלימות במשפחה" בתוך: ל.א.- לחימה באלימות נגד נשים ע"ר.
אינטרנט: http://www.no2violence.co.il/Articles/Article016.htm
קשתי, א. (23 במאי, 1995) "רק 3.5% מבעלי הדרגה האקדמית הבכירה ביותר בטכניון הם נשים", בתוך: "הארץ".
Collins, R. (1975) Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science. Orlando, Florida. Academic Press Inc.
Dahrendorf, R. (1959) Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford University Press.
Parsons, T. (1937) "An Outline of the Social System", in: The Structure of Social Action. pp. 30-79.
Rummel, R.J. (1976) Understanding Conflict and War: The Conflict Helix. Vol. 2. Hawaii.

תגים:

מגדר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אפליית נשים בישראל", סמינריון אודות "אפליית נשים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.