היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 30
עבודה מס' 50810
בחינת גישתם של מנהיגי המהפכה האיסלאמית ושל ראשי משטר הרפובליקה האיסלאמית בתקופה שלאחריה לשאלת מעמד האישה.
8,102 מילים (כ-25 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 41222
רקע כללי, הפמיניזם בארה"ב ובישראל, היחס לנשים באקדמיה, נשים באקדמיה בישראל ונשים בדרג ניהולי בתעשיה בישראל.
3,176 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 41571
פמיניזם, האישה ביהדות והחשיפה בתקשורת-נשות עסקים, לימודים כפתח לשינוי, הפוליטיקה וספרות נשים.
7,469 מילים (כ-23 עמ'), 22 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 65307
הקשר שבין רב-תרבותיות ופמיניזם תוך הדגשת מעמדן של המורות במערכת החינוך.
6,070 מילים (כ-18.5 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65325
הקשר שבין זהות, רב תרבותיות ופמיניזם בהתייחס לנשים בחברה החרדית בישראל
7,486 מילים (כ-23 עמ'), 19 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66142
השוואה של שני החיבורים שהביאו להקמתו של הפמיניזם הליברלי.
4,116 מילים (כ-12.5 עמ'), 14 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66615
תופעת הפמיניזם הדתי, השלכותיה, והגישות השונות לעניין.
5,412 מילים (כ-16.5 עמ'), 19 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 67070
הגדרת המושג, התפתחות התנועה, הנשים בצה"ל, צבא ופמיניזם.
6,223 מילים (כ-19 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69560
האם הדמויות הנשיות בסרטיו של רידלי סקוט משקפות את התפיסות של הפמיניזם הפוסט מודרני?
3,629 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 30