היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61605
עבודה הדנה במעמדה של ארה"ב במונחים של קוטביות ומבנה המערכת הבינלאומית.
1,420 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 61589
השפעת המהפכה האיסלאמית על מעמד הנשים והאם ענתה על ציפיות הנשים האיראניות.
7,238 מילים (כ-22.5 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61549
באיזו מידה חלו שינויים במעמדה, תפקידה ויוקרתה הבין לאומיים של בריטניה.
6,672 מילים (כ-20.5 עמ'), 45 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 61651
סקירה כללית.
3,002 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61687
מעמדה של אשת לוט בביתה, על הסטטוס הנשי בכלל ועל תפקידה של האשה במסגרת המשפחתית, הקהילתית ובעולם - מתוך קריאה נשית של הסיפור.
7,272 מילים (כ-22.5 עמ'), 24 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 61781
2,500 מילים (כ-7.5 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61728
1,631 מילים (כ-5 עמ'), 11 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66111
האישה כפי שהיא נתפסת בקולנוע, והשפעת תפיסה זו על מעמד הנשים
5,914 מילים (כ-18 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61526
התמורות שחלו בתנועה הרפורמית בארה"ב בין השנים 1840-1885 והסיבות שהביאו לביסוס מעמדה בחברה האמריקאית.
7,070 מילים (כ-22 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100