היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 22
עבודה מס' 63676
בחינת שיווק מוצרי החברה לניגריה.
3,917 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63564
רעיון, הזדמנות, יזם, משאבים, מחקר מקדים, בדיקת התכנות, מודל עסקי ותוכנית עסקית.
5,658 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62959
השפעת חוק חובת מכרזים על חוק שיוויון הזדמנויות בתעסוקה.
9,727 מילים (כ-30 עמ'), 48 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 66579
ההשלכות, הבעיות וההזדמנויות העסקיות של חברת מגל אשר כרוכות בכניסתה לשוק האירופאי.
3,886 מילים (כ-12 עמ'), 4 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 63880
בחינת השאלה באמצעות ראיונות.
6,114 מילים (כ-19 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63995
סקירת שוק תחליפי חלב אם בישראל, תוך שימת דגש על חיוניות המוצר, מצב השוק כיום, הזדמנות כניסה לשוק.
6,754 מילים (כ-21 עמ'), 25 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70595
כיצד המוסדות להשכלה גבוהה מאפשרים הזדמנות שווה לכלל הסטודנטים הלומדים בהן, אם בכלל.
3,780 מילים (כ-11.5 עמ'), 17 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 69796
כיצד מעבר עסק משפחתי מדור לדור מהווה הזדמנות ליצירת חדשנות עסקית וערכים מוספים ללקוח?
4,926 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 64735
בדיקת גורמים המסבירים את המצב בו הזיקה בין העובדים לארגון רופפת, והעובדים תמיד נכונים לעזוב את הארגון לטובת הזדמנויות תעסוקתיות אלטרנטיביות
12,639 מילים (כ-39 עמ'), 44 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 22