היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שחיקת עובדים ושביעות רצון העובד לבין כוונות עזיבה בחברת סלקום

עבודה מס' 064735

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת גורמים המסבירים את המצב בו הזיקה בין העובדים לארגון רופפת, והעובדים תמיד נכונים לעזוב את הארגון לטובת הזדמנויות תעסוקתיות אלטרנטיביות

12,639 מילים ,44 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

עורך המחקר ביקש לבחון גורמים, המסבירים את המצב בו הזיקה בין העובדים לארגון רופפת, והעובדים תמיד נכונים לעזוב את הארגון לטובת הזדמנויות תעסוקתיות אלטרנטיביות. עורך המחקר הגיע למסקנה, כי המשתנה: שחיקת עובדים מתאר בצורה הטובה ביותר את הקשר בין העובד לארגון, משום שהוא מכיל בתוכו הן היבטים התנהגותיים, המבוססים על שיקולי כדאיות, והן היבט של הזדהות ערכית. לאחר מכן, הוא החליט לבדוק את הקשר בין שחיקת עובדים לבין שביעות רצון העובדים וכוונות עזיבה, זאת משום שבמהלך עבודתו בחברה הוא נחשף לעתים תכופות לטענות העובדים, כי עבודתם אינה משביעת רצון ואין אפשרות להתקדם בארגון.
ההשערות נבחנו במסגרת מחקר שדה המבוסס על מערך מתאמי מסוג סקר שאלונים. משתני המחקר נמדדו באמצעות שאלונים מובנים, המכילים בתוכם פריטים סגורים, כאשר הנבדקים התבקשו לבחור את תשובותיהם לפריטים מתוך 5 תשובות אופציונליות, הממוקמות על גבי רצף.
כל המידע המופק באמצעות שאלון זה היה מידע ראשוני. חלוקת השאלונים בוצעה בקרב כל עובדי מרכזי השירות של סלקום בצפון הארץ. מניין העובדים כ- 650 עובדים. 10% בקירוב מכלל העובדים הינם סטודנטים.
ממצאי המחקר אוששו .מסקנת המחקר המרכזית מתייחסת לחשיבותם של מרכיבים רגשיים של עמדות העובדים ביחס למרכיבים מחושבים, אי לכך ממליץ עורך המחקר לארגון ולמחלקה להשקיע משאבים בבניית מערכת יחסים בין העובד וארגון, שמבוססת על הזדהות ערכית וסיפוק רגשי, ולא בהכרח על שיקולי תועלת.

הבעיה העסקית
עזיבת עובדים פוגעת ברווחיות החברה. הנזק בשל כך, לחברה, הנו גדול מאוד מכיוון שהחברה נאלצת להשקיע משאבים כספיים רבים לגיוס עובדים חדשים והכשרתם כתחליף לאלו שעזבו.
עלויות הגיוס הם רבות: מיון המועמדים ובחירתם ע"י חברת השמה חיצונית, הכשרתם לתפקיד שכוללת הדרכות ע"י מדריכים חיצוניים, הסעות והסעדה.
בנוסף, תפקודו של עובד חדש אינו עולה בקנה אחד עם תפקודו של עובד מנוסה בשל חוסר ניסיונו המקצועי, דבר המשפיע ישירות על תפקודה ושירותה של חברת סלקום.
המחקר מבוסס על שאלון סגור ומובנה הכולל 41 שאלות. השאלון בדק עמדות תפיסות ותחושות של הנשאלים לגבי כל אחד ממשתני המחקר.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הארגון
1.1.1 הבעיה בארגון
1.1.2 הבעיה העסקית
1.2 מטרות המחקר וחשיבותן
1.2.1 מטרות אקדמיות
1.2.2 מטרות ישומיות

2. סקירת ספרות
2.1 תחלופת עובדים
2.1.1 נתונים אודות תחלופת עובדים ישראל
2.1.2 הסתגלות לעבודה
2.1.3 מודלים לשימור עובדים
2.1.4 כוונות עזיבה
2.1.5 שחיקה
2.1.6 השפעת השחיקה על עובדים - ממצאים אמפיריים
2.1.7 שביעות רצון בעבודה
2.1.8 הקשר בין שביעות רצון בעבודה לבין כוונות עזיבה
2.1.9 הקשר בין שחיקה לבין כוונות עזיבה

3. רציונל המחקר
3.1 משתני המחקר
3.1.1 סיווג משתני המחקר
3.2 השערות המחקר
3.3 מודל המחקר

4. שיטת המחקר
4.1 מערך המחקר
4.2 המדגם
4.2.1 הגדרת אוכלוסיית המחקר
4.2.2 המדגם
4.2.3 תיאור שיטת הדגימה
4.2.4 שיקולים בבחירת שיטת הדגימה
4.3 כלים
4.4 הליך המחקר
4.5 שיטת הניתוח
4.5.1 תיאור ראשוני של הנתונים
4.5.2 בחינת השערות המחקר
4.5.3 מגבלות המחקר

5. הממצאים
5.1 המדגם
5.2 הגדרת אינדקסים ומהימנותם
5.3 סטטיסטיקה תיאורית
5.4 בדיקת השערות-הסקה סטטיסטית
5.5 מידול קשרים באמצעות רגרסיה

6. ניתוח ודיון

7. סיכום, מסקנות והמלצות
7.1 סיכום הממצאים
7.2 מסקנות
7.3 המלצות
7.3.1 המלצות ישומיות
7.3.2 הצעות למחקרי המשך
8. רשימת מקורות
נספח - שאלון

קטע מהעבודה:

בעבודה זו נבדק הקשר בין שביעות רצון העובד ובין שחיקה לבין כוונות עזיבה של העובד. המטרה היא שהארגון יוכל ללמוד כיצד להתנהג מול העובדים בכדי ששביעות רצונם תהיה גבוה וכך תמנע שחיקה של העובד אשר תגרום לפגיעה בתפוקה שלו לטובת החברה מצב שמוביל בסופו של דבר לכוונות עזיבה ואף לעזיבה של העובד את מקום עבודתו וזאת לאחר השקעה גבוהה של הארגון בקורסים והכשרה של העובד כך שיוכל לבצע את משימתו וכל זה בזמן קצר מאוד.
מתוצאות המחקר, תסיק חברת סלקום מסקנות להתייעלות ושיפור תהליכים לצמצום ומניעת עזיבה של עובדים, שימור עובדים, דבר אשר יביא לצמצום הוצאות (גיוס עובדים חדשים) ועלייה בהכנסות. חברת סלקום תוכל להשתמש בתוצאות המחקר בשני כיוונים מרכזיים:
1. זיהוי הקשר בין שחיקת עובדים לכוונות עזיבה בסניף.
2. זיהוי הקשר בין שביעות רצון העובדים לכוונות עזיבה בסניף.
כיוונים אלו יתנו לחברה מענה על דרכים לשמירה על נאמנות לקוחות לחברה. מטרתו היישומית של מחקר זה, בראש ובראשונה, היא ליצור מודעות גבוהה בנושא שביעות רצון בעבודה ושחיקת עובדים בקרב מנהלי הארגון, על מנת שיתייחסו בכובד ראש לגורמים אלו, אשר יבדקו במחקר זה, האם הם משפיעים על כוונות עזיבה של העובדים בארגון, בשל העובדה כי קיימת תחלופת עובדים בחברה. באם תאוששנה השערות המחקר, הרי שניתן יהיה להמליץ לחברה ליצור אפשרויות קידום לעובדיה באזור הצפון, טיולי גיבוש לעובדים, ערבי צוות וסניף, עדכוני שכר (שלא היו בחברה מזה כשנתיים), שיחות משוב מנהל-עובד אחת לחודש ולא אחת לחצי שנה כפי שמתבצע כיום, שיתוף עובדים בקבלת החלטות והאצלת סמכויות לעובדים., הדרכות והשתלמויות לעובדים.
הנחת היסוד של המחקר היא , כי לשם הקטנת שחיקת העובדים וכוונות העזיבה שלהם בסניף הנבדק, יש צורך בהגדלת ההשקעה בשביעות רצונו של העובד על ידי כך שהתפקיד יספק את רצונו של העובד בשילוב מספר תפקידים נוספים ללא יעדים קבועים גמישות כלפי העובד בונוסים ואפשרויות קידום לעובדים בנוסף יש לגרום לעובד להרגיש שייך לארגון ולתת לו להרגיש כחלק חשוב מהמערכת ונחוץ. שביעות רצון עובדים הנה קריטית להגדלת האפקטיביות של כל ארגון מודרני. על מנת לטפח את שביעות רצונם של העובדים, יש לנקוט בפעילות לשיפור השירות בתוך הארגון. פעולות אילו דורשות מאמץ ארגוני רב והשקעת משאבים ארגוניים רבים. לכן, על מנת להשכיל בהשקעה ארגונית רבה זו, רצוי למדוד באופן חכם את צרכי העובדים ולהתאים את פעולות שיפור השירות בארגון על פי העדפותיהם.

מקורות:

‫אופלטקה, י. (2002), שחיקה והתחדשות : סיפור חייהן של מנהלות בתי-ספר בישראל, באר-שבע, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב וירושלים : מוסד ביאליק.
ביאדסי, ס. (2002), שחיקה בקרב מנהלים בארגוני בריאות : הקשר בין אוטונומיה מקצועית ושחיקת מנהלים והשלכותיה על בריאותם, עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהחובות לקבלת התואר מוסמך, חיפה: אוני' חיפה.
בייט-מרום, ר. (1986 ). שיטות מחקר במדעי החברה, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 1-6, ת"א.
בירנבוים, מ. (1993), מי מפחד מעבודת מחקר, ישראל: מפעלים אוניברסיטאיים.
בר-אילן, ל. (2003), מחויבות עובדים סוציאליים לארגוני רווחה קהילתיים וטוטאליים המטפלים בקשישים : השפעת שחיקה ושביעות רצון, עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהחובות לקבלת התואר מוסמך, ר"ג: אוני' בר-אילן.
גלטר, י. (2002), גישור ניהולי ארגוני תחלופת עובדים - רדומה או כבושה, פורטל הגישור הישראלי, http://www.sulcha.co.il/Content/ArticleMain.asp?maamar_id=68
ורדי, י., נאור, ת. (1998), "השפעתם של סגנון הניהול ושביעות הרצון בעבודה על התנהגות לא נאותה בארגון: מחקר שדה", משאבי אנוש, יוני, 10-1.
כספי, א., ויינברג, י., ובן-הדור, ב. (2001), סקר Cranet - ישראל לשנת 2000 - 1999 , המעבדה למידע במשאבי אנוש, http://www.biu.ac.il/SOC/sb/cranet/1999survey_summery_heb.html#6
מנור, א. (1999), שיטות סקר במדעי החברה, ירושלים: האוני' העברית בי-ם: מרכז יובילר.
נחמיאס, ד. (1997) . שיטות מחקר במדעי החברה. הוצאת עם עובד ת"א.
ניראל, נ., שירום, א. ושורוק, א. (2003), רופאים מומחים בישראל: מאפייני העסקה והשלכות על חיי העבודה שלהם, ירושלים: ג'וינט ומכון ברוקדייל.
עזר, ס. (2003), שחיקה ומחוייבות ארגונית בקרב עובדי הוראה במפתן, עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהחובות לקבלת התואר מוסמך, ר"ג: אוני' בר-אילן.
‬פרוינד, ע. (2000), מחויבויות מרובות לגורמי עבודה : נטיות עזיבה אצל עובדים במינהל הציבורי בישראל, עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהחובות לקבלת התואר מוסמך חיפה: אוניברסיטת חיפה.
קנדלשטיין, ש. (1993), "הנעת עובדים במפעלים עתירי ידע", מנהלים, 57, http://www.amalnet.k12.il/sites/minhal_old/casestudy/minz0702.htm
רביד, ג. (2000), "מודל לשימור עובדים בראיית תכנון כוח אדם", הרחבה לכתבת משאבים, גיליון 214, 5 יוני 2000, www.leadersnet.co.il
שפר, ז. (2000), "שימור עובדי הליבה", הרחבה לכתבת משאבים, גיליון 239, 15 בדצמבר 2000, www.leadersnet.co.il
שמרלינג, ח. (2000), "שחיקה נפשית אצל מורים", טללי אורות, ט', http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/taleley/shhika-2.htm
Buick, I., Mahesh, T. (2001), "Why do middle managers in hotels burn out?", International Journal of Contemporary Hospitality Management , 13 (6), 304-309.
Brown, R.B., & Brooks, I. (2002), "Emotion at work: Identifying the emotional climate of night nursing", Journal of Management in Medicine, 16 (5), 327-344.
Callanan, G., & Benzing, C. (2004), "Assessing the role of internships in the career-oriented employment of graduating college students", Education + Training , 46 (2), 82-89.
Carbery, R., Garavan, T.N., O'Brien, F., & McDonnell, J. (2003), "Predicting hotel managers' turnover cognitions", Journal of Managerial Psychology, 18 (7), 649-679.
Hendrie, J. (2004), "A review of a multiple retailer's labour turnover"
International Journal of Retail & Distribution Management, 32 (9), 434 441.
Friday, S.S, & Friday, E. (2003), "Racioethnic perceptions of job characteristics and job satisfaction", The Journal of Management, 22 (5), 426-442.
Gapp, R. (2004), "The Risk To Organisational Excellence By Processes That Limit Managerial Knowledge And Perception", Journal Of Manufacturing Technology Management, 15 (5), 387-393.
Higginboyham, ( 1997 ), "The Satisfaction Equation Research & Development".
Hsieh, Y.M., & Hsieh, A.T. (2003), "Does job standardization increase job burnout?", International Journal of Manpower, 24 (5), 590-614.
Jacobsson, C., & Pousette, A. (2001), "Coordinating work in Swedish schools", Journal of Educational Administration, 39 (2), 147-161.
Johnson, J.T., Griffeth, R.W., & Griffin, M. (2000), "Factors discriminating functional and dysfunctional salesforce turnover", The Journal of Business and Industrial Marketing, 15 (6), 399-415.
Kirchmeyer, C., & Cohen, A. (1999), "Different Strategies For Managing The Work/Non-Work Interface: A Test For Unique Pathways To Work Outcomes", Work & Stress, 13<1>, 59-73.
Linz. S.J. (2003), "Job satisfaction among Russian workers", International Journal of Manpower, 24 (6), 626-652.
Malach Pines , A. (2003), "Occupational burnout: a cross-cultural Israeli Jewish-Arab perspective and its implications for career counseling", Career Development International, 8 (2), 97-106.
Marshall, G.W., Lassk, F.G., & Moncrief, W.C. (2004), "Salesperson job involvement: do demographic, job situational, and market variables matter?", The Journal of Business and Industrial Marketing, 19 (5), 337-343.
Mehta R., Anderson, R.E., & Dubinsky, A.J. (2000), "The perceived importance of sales managers' rewards: a career stage perspective", The Journal of Business and Industrial Marketing, 15 (7), 507-524.
Morrell, K.M., Loan-Clarke, J., & Wilkinson, A.J. (2004), "Organisational change and employee turnover", Personnel Review, 33 (2), 161-173.
Oplatka, I., Bargal, D., & Inbar, D. (2001), "The process of self-renewal among women headteachers in mid-career", Journal of Educational Administration, 39 (1), 77-94.
Raitano, R.E., & Kleiner, B.H. (2004), "Stress management: stressors, diagnosis, and preventative measures", Management Research News, 27 (4), 32-38.
Stum, D.L. (2001), "Maslow revisited: building the employee commitment pyramid", Strategy and Leadership, 29 (4), 4-9.
Rosenblatt, Z. (2001), "Teachers' Multiple Roles And Skill Flexibility: Effects On Work Attitudes", Educational Administration Quarterly, 37<5>, 684-708.
Semuha, M. (2003), Burnout in teachers of autistic pupils in Israel, Haifa: Haifa University.
Stallworth, L. (2004), "Antecedents and consequences of organizational commitment to accounting organizations", Managerial Auditing Journal, 19 (7), 945-955.
Valentine, S.R. (2001), "Path analysis of gender, race, and job complexity as determinants of intention to look for work", Employee Relations, 23 (2), 130-146.
Vigoda, E., (2001), "Reactions To Organizational Politics: A Cross-Cultural Examination In Israel And Britain", Human Relations, 54<11>, 1483-1518.
Vigoda, E., (2000), "Organizational Politics, Job Attitudes, And Work Outcomes: Exploration And Implications For The Public Sector", Journal Of Vocational Behavior, 57 (3), 326-347.
Weisberg, J., & Sagie, A. (1999), "Teachers' Physical, Mental And Emotional Burnout: Impact On Intention To Quit", Journal Of Psychology, 133<3>, 333-339.

תגים:

ניהול · סלקום · עזיבה · עסקים · שיווק · תיזה · סלולרי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שחיקת עובדים ושביעות רצון העובד לבין כוונות עזיבה בחברת סלקום", סמינריון אודות "הקשר בין שחיקת עובדים ושביעות רצון העובד לבין כוונות עזיבה בחברת סלקום" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.