היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח דוחות פיננסיים של חברת אוסם

עבודה מס' 061744

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ענף נמזון וניתוח חברת אוסם.

7,584 מילים ,5 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 סקירת העבודה
1.2 ממצאי העבודה
1.3 סיכום הערכת שווי
2. סקירת ענף המזון
2.1 המצב הקיים בענף
2.2 תחומי העיסוק בענף
2.3 מגמות בענף המזון
3. סקירת חברת אוסם
3.1 מבנה הבעלות
3.2 סקירת פעילותה של אוסם
3.3 מערך השיווק וההפצה
3.4 חשיפה לסיכונים
3.5 מיצוב החברה בענף
4. ניתוח SWOT
4.1 עוצמות:
4.2 חולשות:
4.3 הזדמנויות:
4.4 איומים:
5. ניתוח המאזן
5.1 ניתוח אופקי ואנכי של המאזן של חברת אוסם
5.2 ניתוח אופקי ואנכי של המאזן של חברת עלית
5.3 ניתוח התוצאות
6. ניתוח דו"ח רווח והפסד
6.1 ניתוח אופקי ואנכי של דו"ח רוו"ה של חברת אוסם
6.2 ניתוח אופקי ואנכי של דו"ח רוו"ה של חברת עלית
6.3 ניתוח התוצאות
7. ניתוח דו"ח תזרים מזומנים
7.1 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
7.2 תזרים מזומנים מפעילות השקעה
7.3 תזרים מזומנים מפעילות מימון
7.4 ניתוח תזרים המזומנים לפי פרופסור אליצור
8. ניתוח יחסים פיננסים
8.1 יחסי נזילות
8.2 יחסי איתנות פיננסית
8.3 יחסי יעילות תפעולית
8.4 יחסי רווחיות
9. הערכת שווי
9.1 כללי
9.2 ההנחות עליהן מתבססת הערכת השווי
9.3 חישוב ה WACC
9.4 תחזית וחישוב הערכת שווי
9.5 טבלת ניתוח רגישות לשווי חברת אוסם
10. סיכום ומסקנות
נספחים
דו"ח רווח והפסד של חברת אוסם (נכון לתאריך (31/9/2002
המאזן של חברת אוסם (נכון לתאריך (31/9/2002
דו"ח רווח והפסד של חברת עלית (נכון לתאריך (31/9/2002
המאזן של חברת אוסם (נכון לתאריך (31/9/2002
ביבליוגרפיה

בעבודה זו אני סוקר את ענף המזון ואת חברת אוסם הפועלת בשוק זה. ניתוח החברה יבוסס על המאפיינים הבאים: מיקומה בשוק והסיכונים העסקיים להם החברה חשופה תוך השוואה למתחרתה העיקרית חברה עלית.
ניתוח החברה בוצע בעזרת הכלים החשבונאים הבאים: יחסים פיננסיים, ניתוח המאזן דו"ח רווח והפסד ותזרימי מזומנים תוך השוואה לעלית.
על סמך ניתוחים אלו הערכתי את מצבה העסקי והפיננסי של אוסם ואת עתידה הכלכלי.

תגים:

עלית · אוכל · אוסם · דוחות · ניתוח · פיננסיים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח דוחות פיננסיים של חברת אוסם", סמינריון אודות "ניתוח דוחות פיננסיים של חברת אוסם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.