היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת שווי חברת אוסם

עבודה מס' 065797

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח בשיטת DCF

8,852 מילים ,17 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

אסם מציגה צמיחה מהירה מקצב הצמיחה בענף המזון וגידול מתמשך ברווח התפעולי.
החברה צופה גידול של 4% - 5% במכירות ותמשיך לצמוח בשנים הבאות.
* אוסם מציגה שיעור רווחיות גולמית ותפעולית מצויינים. החברה ממשיכה לפעול לשיפור שיעורים אלו ולהתקרב לשיעורים שמציגה חברת נסטלה.
* מנועי הצמיחה העיקריים של החברה בשניים הבאות: החדרת מוצרים חדשים (של אוסם ונסטלה), הרחבת מפעל סלטי צבר, המשך מיזוגים ורכישות.
* ייתכן כי תנובה תפורק לכמה תחומים תוך הכנסת שותפים, כחלק מההכנה לקראת הנפקה. אסם, אשר התעניינה בעבר להיכנס לשותפות עם תנובה בתחום החלב, עשויה להצטרף אליה על מנת לפתוח חזית נוספת ממול שטראוס - עלית.
התחרות בשוק המזון מתגברת שוק המזון כמעט ואינו צומח ונשלט ע"י מספר מצומצם של ענקיות מזון: תלמה יונילבר, שטראוס עלית, אסם, תנובה ובקרוב קוקה קולה (לאחר רכישת טרה).
הדרך לשרוד בתחרות זו היא ע"י גודל ופעילות רב תחומית.
אסם ביצעה רכישות ומיזוגים רבים לאחרונה ובודאי תבצע עוד בעתיד, על מנת להתפרש למגוון תחומים ולחזק את מעמדה בשוק המזון.
אנו סבורים כי הנהלת אסם תשכיל להתמודד עם התחרות ולייצר מנועי צמיחה חדשים לחברה.
למרות השיפור המצוין בשיעורי הרווח הגולמי והתפעולי של אוסם, החברה לא סיימה את תוכניות ההתייעלות. החברה פועלת להגיע לשיעורי הרווחיות של נסטלה, העומדים על שיעור רווח גולמי של 57% ורווח תפעולי של 12% - 13%.

הניתוח מתייחס להערכת שוויה של החברה לשנת 2004- 2005, עם תחזית עד לשנת 2007 .
הניותח מבוצע בשיטת DCF לרבות ניתוח שוקניתוח שווקים וכן הערכת שווי פיננסית בהסתמך על הדוחות השנתיים.

תוכן עניינים:
*תקציר מנהלים
*הסביבה העסקית של אסם
סקירת המוצרים
מגמות בענף המזון
סקירת לקוחות
סקירת ספקים
מבנה הבעלות
סקירת פעילותה של אוסם
מערך השיווק וההפצה
חשיפה לסיכונים
מיצוב החברה בענף
ניתוח S.W.O.T.
* סקירת המתחרים העיקריים
ההשוואה לקונצרן שטראוס עלית
השוואה ליוניליור ישראל
* ניתוח הדוחות הכספים ההיסטוריים
דוחות שנת 2000
דוחות שנת 2001
דוחות שנת 2002
דוחות 2003
* ניתוח וקטורי
* תחזית תזרימי המזומנים
הנחות עליהן מתבססת הערכת השווי
DCF
רווח גולמי
* הערכת שיעור ההיוון
תוחלת תשואה על חוב החברה ( RD )
ביטא מניות החברה
תוחלת תשואה תיק השוק
תוחלת תשואת המניה ( RE )
WACC
* סיכום הערכת שווי
* ניתוח רגישות
בביבליוגרפיה

הערת מערכת: החלק השיווקי בעבודה מבוסס על עבודה מס' 61744, אך החלק המימוני הוא שונה ועצמאי.
מקורות העבודה כוללים ספר אחד, דוחות כספיים ואתרי אינטרנט.

קטע מהעבודה:

הנכסים הפיננסים הנזילים של אוסם הסתכמו בשנת 2000 לסך של כ- 369 מליון ש"ח (גידול של כ- 36% ביחס לשנה הקודמת).
בהתאם למדיניות החברה מושקעים העודפים הנזילים בעיקר בפיקדונות לטווח קצר ובאג"ח.
הרכוש הקבוע הסתכם לסך של כ- 631 מליון ש"ח המהווה ירידה בסך של כ- 4% לעומת השנה הקודמת. השקעות החברה היו בעיקר סביב התרחבות בתחום המצוננים, קפואים והגלידות.

תגים:

DCF

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת שווי חברת אוסם ", סמינריון אודות "הערכת שווי חברת אוסם " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.