היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת שווי חברות לפי שיטת ה DCF לחברת מכתשים אגן שנת 2007

עבודה מס' 065302

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח המתודולגיות השונות להערכת שווי: DCF, מכפיל, שווי נכסי נקי וגישת העסקאות הדומות; כמו כן בוצעה הערכת שווי לחברת מכתשים אגן וניתוח הסביבה הכלכלית והעסקית לפי שיטת ה DCF וכן לפי שיטת המכפיל.

6,929 מילים ,11 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

משה ליכטמן בחר במאמרו מ"גלובס" ב- 11.9.2006 להציע תפילת אשכבה, דווקא לענף הערכות השווי. העילה, פסק דין של בית המשפט בתביעה שהוגשה לגבי מכירת בינוי ושיכון במחיר שנטען כנמוך מדי.
מר ליכטמן כותב: "לידיעת הכלכלנים ומעריכי השווי של חברות נדל"ן וחברות בכלל : באותה הזדמנות איבד המכשיר הקרוי הערכת שווי מהרלוונטיות שלו, בוודאי בנסיבות של מכירת החברה". האומנם נכון הדבר ?

הערכות שווי הולכות ונעשות פופולאריות. העלייה במספר החברות ההופכות לציבוריות ונסחרות בבורסות העולם ובמספר השחקנים בשוק, הביא לביקוש הולך וגובר להן. אי לכך, בשנים האחרונות מתגברת השפעתם של האנליסטים ומעריכי השווי השונים על שוויין של החברות, הן הפרטיות והן הציבוריות, באמצעות פרסומים מקצועיים של הערכות שווי לגבי כדאיות הקניה של החברה וכן שווי המניה בבורסה. הערכת השווי אשר משמשת ככלי לקבלת החלטות לבעלי המניות, משקיעים וגופים מוסדיים שונים בשוק ההון, הינה אמצעי עזר בלבד ומהווה תחליף לא מושלם, אך הכרחי במקרים רבות, לשווי אשר נקבע בעסקה כלכלית אמיתית בין קונה מרצון למוכר מרצון.

הערכת השווי באה במקום בו אין ערך שוק ונדרשת קביעת שווי אובייקטיבית (למטרות כגון: רכישה, מיזוג, הנפקה ועוד). דוגמא לכך הם התקנים 15 ו-20 המחייבים כעת חישוב ערך בר השבה והערכת נכסים הנמצאים במאזנים מבלי שהם עומדים למכירה. יתרה מזו, גם בעת שנכס עומד למכירה רצוי כי המוכר יקבל הערכת שווי על מנת לדעת היכן להתחיל את המו"מ (עמדה שהיא הכרחית בעולם העסקים). בלי הערכה מקצועית הוא משול למי שיוצא לדרך בטבע ללא מצפן ומפה. כמו כן, לעיתים מדובר בשותפים שלא מגיעים לעמק השווה במכירת חלקו של האחד למשנהו, כיצד יציעו אחד לשני הצעות אם לא תהיה להם הערכה מקצועית לגבי שווי חלקם? המעריך במקרה כזה הוא בורר המשתמש במתודה כלכלית אובייקטיבית. אם כך בתשובה לטענתו של מר ליכטמן נטען כי הערכת השווי אינה באה במקום ערך השוק, אלא בהעדרו ולעיתים אף כסיוע לו. כך שתנוח דעתם של המקטרגים והמספידים על המכשיר שנקרא הערכת שווי. אפשר לדחות את סידורי ההלוויה !

בעבודתנו נסקור את הסיבות והשיקולים לביצוע הערכת שווי תוך הכרת מתודולוגיות הערכת השווי השונות המשמשות כיום את העולם העסקי. נתייחס למרכיבים השונים, לתהליכים הדרושים בביצוע הערכת שווי, ליתרונות והחסרונות בכל מתודולוגיה ועוד. ניישם את מתודולוגיית ה - DCF בפועל בניסיון להעריך את שוויה של חברת "מכתשים אגן תעשיות". הנחת העבודה היא כי הידע שלנו בניתוח הנתונים לוקה מעט בחסר ועל כן נעשה שימוש חלקי בהערכות של אנשי מקצוע (אנליסטים ואקטוארים שונים). יתכן כי הערכה זו תביא לתוצאות שונות אפילו ממעריך שווי אחר אשר השתמש באותה מתודולוגיה, אך יש לזכור כי הערכת שווי "נכונה ומדויקת" תלויה במידה רבה בהערכות נכונות ומדויקות, והן כאמור רק שואפות לכך. בעודנו עושים זאת, נסקור את השוק בו פועלת חברת "מכתשים אגן " וזאת לשם בניית תזרים המזומנים התפעולי המייצג החזוי של החברה, תוך כדי התבססות על מאפייני החברה וסיכונים עסקיים להם חשופה החברה. ננתח את החברה והענף בהתבסס על דוחות כספיים של החברה ומאמרים העוקבים וסוקרים את ביצועי החברה והשינויים בענף. ולסיום, נציג סיכום של הערכת השווי שבוצעה בעבודה וניתן אינדיקציה חלופית לשווי בדרך של גישת המכפיל.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת מתודולוגיות להערכת שווי
2.1 מהי הערכת שווי
2.2 שיקולים בקביעת שווי
2.3 מתודולוגיות שונות להערכת שווי
2.3.1 גישת היוון זרמי המזומנים - D.C.F
2.3.2 גישת השווי הנכסי הנקי
2.3.3 גישת המכפיל
2.3.4 גישת העסקאות הדומות
3. סקירת החברה וניתוח הסביבה הכלכלית
3.1 כללי
3.2 מבנה הפעילות של החברה
3.3 מגזרי פעילות גיאוגרפים
3.4 גורמים המשפיעים על תוצאות החברה
3.5 סיכום סקירת החברה
4. הערכת שווי לחברת "מכתשים אגן" לפי שיטת ה - D.C.F
4.1 הנחות המבססות את הערכת השווי
4.2 ניתוח סעיפי הדוחות ובניית התחזית לתקופת הערכה
4.3 תזרים המזומנים התפעולי המייצג
4.4 תוצאות הערכת השווי
4.5 ניתוח רגישות
4.6 סיכום הערכת השווי
5. ביצוע הערכת שווי במתודולוגיה החלופית - מכפיל הרווח
6. סיכום הערכת השווי והעבודה
7. נספחים

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו פרטים ביבליוגרפיים לגבי המקורות העיתונאיים בהם נעשה שימוש. שאר המקורות הם אתרי אינטרנט ודוחות.

קטע מהעבודה:

הערכת שווי היא תהליך שמטרתו קביעת השווי הנוכחי של חברה, השקעה, תיק מניות או פריט מאזני. וזאת תוך שימוש בטכניקות (מתודולוגיות) המשמשות לקביעת השווי אשר חלקן אובייקטיביות וחלקן סובייקטיביות. הערכות שווי של חברות, מתבצעות כל העת בעולם הכלכלה ושווקי ההון המודרניים בעולם. מטרתן הינה בראש ובראשונה, שכלול יכולת קבלת ההחלטות של גורמים המעורבים בחברה. הערכת שווי חברות כשמה כן היא הערכה בלבד ואינה מדע מדויק, היא אמורה לשקף באופן סביר והוגן מצב נכון בזמן מסוים, על בסיס נתונים קיימים מהדוחות הכספיים, כאשר היא מותנית בהערכות ההנהלה והבעלים, הנחות יסוד שנקבעו, ותחזית שנאמדו ע"י אנליסטים שונים. הערכת השווי אמורה לשקף את השיפוט, הניסיון המצטבר ושיקול הדעת של המעריכים ותוקפה לפרק זמן סביר בלבד. בנוסף קיימים מרכיבים איכותיים, אשר חלקם אינם ניתנים לכימות ומרכיבים מדויקים יותר של גורמים מקצועיים כגון הערכת שמאים (לנדל"ן וציוד), חוות דעת של רו"ח (מיסוי) וכד'. השימוש במתודולוגיה משתנה בהתאם לסוג הענף בו החברה נמצאת, למשל הערכת שווי בנקים שונה מתודולוגית, בהיבטים שונים, מהערכת שווי של חברות תעשיה ומסחר ומזו של חברות נדל"ן. על כן יש להתאים את השימוש הנכון בטכניקה הרצויה ע"פ אופייה של החברה המוערכת.

תגים:

DCF · המכפיל · הערכת · חברות · חשבון · חשבונאות · ראיית · שווי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת שווי חברות לפי שיטת ה DCF לחברת מכתשים אגן שנת 2007", סמינריון אודות "הערכת שווי חברות לפי שיטת ה DCF לחברת מכתשים אגן שנת 2007" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.