היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת שווי חברות-ישרוטל

עבודה מס' 066732

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הרשת תוך התייחסות למיקומה במערך בתי המלון בארץ ובעיקר באילת, הקשר הישיר למשבר בתיירות, אופי החברה עצמה, וניתוח הדוחות הכספיים.

7,234 מילים ,14 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תעשיית התיירות והמלונאות תלויה יותר מכל ענף כלכלי אחר בצורך ביציבות מדינית בישראל ובאזור, אירועי האינתיפאדה הארוכה הובילו לירידה חדה בתיירות הנכנסת ולעצירת הזמנות. תפוסת החדרים הממוצעת ברחבי הארץ ירדה ירידה קיצונית, ונשענת כעת בעיקר על תיירות פנים. בעבודתנו זו סקרנו את ענף המלונאות והתיירות, בתקופה של משבר קשה, שלדעתנו עוד לא היה בעבר. עד כה, למרות הקשיים והמשברים התכופים הצליח לקצור הענף הישגים מרשימים לאורך השנים, מאז הקמת המדינה ועד היום הפך לענף מוביל בתרומתו למשק הלאומי.

בעבודה סקרנו את רשת ישרוטל, הפועלת בענף המלונאות והתיירות, והתבססנו על מיקומה במערך בתי המלון בארץ ובעיקר באילת, על הקשר הישיר למשבר בתיירות, ועל אופי החברה עצמה.
בניתוח החברה התבססנו על הדוחות הכספיים של חברת ישרוטל בע"מ, ועל מאמרים וכתבי עת בנושא התיירות.
בעבודת הניתוח התבססנו על ניתוח היחסים הפיננסיים שנובעים מהמאזן, מדוח הרווח והפסד ומדוח תזרים המזומנים.
בעזרת המסקנות והדרך להערכת שווי בשיטת ה- DCF , ניסינו להעריך את שוויה הנוכחי של החברה וכן את עתידה העסקי לשנים הבאות.

הערכת השווי של ישרוטל נעשתה בשיטת ה- DCF , והוא מוצג בסוף העבודה.
בשיטה זו ערכנו תחזית תוצאות עיסקיות ל- 3 שנים קרובות והוספנו את תזרים השנה הרביעית מהוון לאינסוף, ערך השייר. (עד 2009)

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 סקירת העבודה
1.2 סיכום הערכת השווי
2. סקירה של ענף התיירות והמלונאות
2.1 הענף בכלליות
2.2 מגמות בענף התיירות בשנים 2000 -2004
2.3 לינות תיירים לפי ישוב
2.4 לינות ישראלים לפי ישוב
3. סקירת חברת ישרוטל
3.1 החברה
3.3 מגוון בתי המלון של החברה
3.4 התחרות באילת
3.5 התחרות בחוץ לארץ
3.6 תלות בספקים
3.7 תלות בלקוחות
3.8 מבנה אחזקה
4. ניתוח T.O.W.S חברת ישרוטל
5. ניתוח מגמות לדוחות כספיים
5.1 ניתוח מאזן חברת ישרוטל
ניתוח מאזן אופקי -חברת ישרוטל
ניתוח מאזן אנכי- חברת ישרוטל
סך נכסים (סך מאזן)
רכוש שוטף
רכוש קבוע
התחייבויות שוטפות
השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
התחייבויות לזמן ארוך
הון עצמי
5.2 ניתוח דוח רווח והפסד חברת ישרוטל
ניתוח אנכי- חברת ישרוטל
ניתוח אופקי- חברת ישרוטל
הכנסות משירותים/ מהפעלה וניהול בתי מלון
עלות השירותים/ ההפעלה וניהול בתי המלון
רווח גולמי
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח/ הפסד תפעולי
רווח נקי
6. הערכת שווי החברה
הנחות להערכת השווי
6.1 הכנסות מהפעלה של בתי מלון ופעילויות נלוות
6.2 הוצאות הפעלה
6.3 הוצאות הנהלה וכלליות
6.4 הוצאות מכירה פרסום ושיווק
6.5 הון חוזר
6.6 רווח תיפעולי לפני מס
6.7 היוון תזרימי מזומנים
6.7 היוון תזרימי מזומנים
6.8 סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חברת ישרוטל מראה גידול ברכוש השוטף בין השנים 2000 ועד 2004 גם האחוז של הרכוש השוטף ביחס לסך הנכסים גדל משנה לשנה. הגידול ברכוש שוטף נובע מגידול ביתרות בגין מכשירים פיננסים נגזרים, גידול באשראי לקוחות הנובע בעיקר מפתיחת מלונות חדשים (2002 רויאל גארדנס ואגמים) ומירידה במענקי השקעה לקבל.
במשך כל התקופה הנבדקת, הלקוחות החייבים והחייבים האחרים עלו בין השנים מ-2000 ל-2004 בצורה משמעותית של 60%, כנראה בשל מגמה של תשלומים מאוחרים של לקוחות בשל המצב התיירותי הגרוע. בשנת 2003-2004 מחזיקה ישרוטל מזומן בשיעור גבוה מאוד 0.57%-0.58% ביחס לסך הנכסים וזאת בניגוד לשנים קודמות בהן המצב היה הפוך. שיעורים אלו גבוהים ואינם מתאימים לחברה המספקת שירותים.

תגים:

כלכלה · ניתוח · פיננסי · הערכת · שווי · מימון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת שווי חברות-ישרוטל", סמינריון אודות "הערכת שווי חברות-ישרוטל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.