היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת שווי חברות בראי החשבונאות הפיננסית והמימונית

עבודה מס' 061095

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה מקיפה של מודלים, גישות וכלים בהערכת שווי של פירמות.

9,801 מילים ,9 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
חלק א' - מודלים לחישוב הון בפירמה
1.1 מודל הדיבידנדים המהוון
1.2 מודלי תזרים המזומנים החופשי להון (FCFE)
1.3 סיכום חלק א'
חלק ב' - מודלים להערכת שווי חברות בחשבונאות המימונית
2.1 מודל תזרים המזומנים החופשי לפירמה (FCFF)
2.2 אומדנים נוספים בהערכת שווי חברות
2.3 צמיחה עפ"י FCFE אל מול צמיחה עפ"י FCFF
2.4 מודלים בהערכת שווי חברות
2.5 הערכת שווי חברות אל מול הערכת ההון
2.6 שיטת עבודה פרקטית לניתוח הערכת שווי ומינוף
2.7 סיכום חלק ב'
חלק ג' - ניתוח החברה מבחינה כלכלית בכלים של החשבונאות הפיננסית
3.1 מטרות הניתוח הפיננסי ולמי הוא מיועד
3.2 שלבים בניתוח דו"חות כספיים
3.3 דו"ח רווח והפסד
3.4 דו"ח תזרים המזומנים
3.5 קוסמטיקה של מאזנים
3.6 מדד ההישרדות של אלטמן
חלק ד' - גישות נוספות בהערכת שווי חברות
4.1 גישת הערך הנכסי
4.2 גישת הערך הנכסי המתואם
4.3 גישת ערך "הרצפה"
4.4 גישת התזרים החופשי
4.5 גישת המוניטין
4.6 גישת ערך השוק
סיכום
ביבליוגרפיה

הצגה חדשנית ורחבה של מודלים, גישות וכלים בהערכת שווי חברות, על בסיס מודלים במימון, ניתוח דוחות כספיים ויחסים פיננסיים הנגזרים מתזרים המזומנים של הפירמה, מודלים של הישרדות וכדו'. כמו כן העבודה מתארת שיטות פרקטיות לניתוח, כיצד ניגשים להעריך חברות ונכסים כמו הון בפירמה, מי הם "צרכני" הערכות השווי וניתוחים אלה וכדו'. בנוסף העבודה מתייחסת להבדלים בגישות להערכת שווי בחשבונאות הפיננסית לעומת זו המימונית.
עבודה שהינה תיאורטית בעיקרה ולא אמפירית, אם כי לאורך העבודה ניתנות דוגמאות רבות לישום המודלים והגישות המוצגים גם מחיי היום יום.

מקורות:

אינגבר, י. (1994), ניתוח דוחות כספיים, המכון לפריון העבודה והייצור.
אינגבר יאיר ודויד צרי (1993) "ניתוחי כדאיות חישובי ריבית וחישובים מספריים", המכון לפריון העבודה.
גיבעולי, יוכמן (1992), "תהליך קבלת החלטות ע"י מבקר החשבונות בעסקים בהם קיימת אי ודאות לגבי המשך קיומם כעסק חי", מכון קסירר, אוניברסיטת ת"א.
נחמיאס.א. (1998), "תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים" , האוניברסיטה הפתוחה - חלק ו'.
סמט יעקב (1992) "חשבונאות פיננסית", אחיאסף.
פלדבוי. ז.(1998), "הערכת חברות ושווי השקעות", הוצאת פז.
Aswath Damodarn, Damodaran on Valuation, Security Analysis for Investmenr and Corporate Finance, John Wiley.
Charles P.Jones, 1997, Investments Analysis and Management, 6th ed., John Wiley
McLaney, EG. (1997) Business Finance, theory & practice, 4nd Ed: Pitnan.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת שווי חברות בראי החשבונאות הפיננסית והמימונית", סמינריון אודות "הערכת שווי חברות בראי החשבונאות הפיננסית והמימונית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.