היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 63
עבודה מס' 10168
סקירת תאוריות שונות בנושא, קבלת החלטות בנושא מימון, מלאי ומדיניות קביעת רמת המלאי כולל הסבר ודוגמאות.
2,680 מילים (כ-8 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 10169
סקירת פעילות חברה ציבורית עד לתאריך הנפקת ני"ע, מבנה ההון,הון זר ועלותו,חלוקת דיבדנד,גיון ההון ומטרתו.
3,764 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20897
השפעת המלחמות על המשק והכלכלה הישראלית, בדיקת נטל המימון של הבטחון, כיצד הוא ממומן והיכן הוא פוגע, תוך השוואה למידנות אחרות תוך התמקדות במדינות ערב.
3,443 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20981
סקירת הטלת המיסים על היהודים לצורך המימון הציבורי של הממשלה הפולנית ואת התארגנות היהודית מנגד להבטחת המימון.
5,580 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 40197
תאור מבנה המערכת תפקידה,מבנה בתי החולים,מימון ותקצוב המערכת, משרד הבריאות,ההיבט הפוליטי ותכנון מדיניות בריאות.
7,703 מילים (כ-23.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 40328
ההצעה(קהל יעד,מתקנים,מימון,יזמים,הכנסות), הגדרת העסק,מידע וניתוח הסביבה,תכנון ושווק הפרויקט.
2,849 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50313
הצגת העסק וכל ההיבטים של ניהול, שיווק ומימון העסק.
1,814 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50414
רקע הפירמה, מערך הפעילות, הנושא התמחירי העומד לבחינה, רקע תיאורטי והתמודדות עם הנושא.
1,486 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 50461
רקע, מדיניות הדיבידנד, חישוב מחיר רכישה פוטנציאלי והתועלות שניתן להפיק.
2,740 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 63