היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 63
עבודה מס' 61077
שימוש במידע פיננסי לתמיכה בהחלטות תפעוליות עסקיות וקבלת החלטות בתחום המימון.
4,480 מילים (כ-14 עמ'), 7 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 66770
ניתוח כדאיות השקעה של חברה Derwentside וניתוח מקורות מימון אפשריים להשקעה.
3,232 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69792
מהי מידת השפעה של אותן קרנות הון סיכון על החברות המבקשות מימון וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בניהול האסטרטגיה של אותן החברות ועל ביצועיהן?
6,645 מילים (כ-20.5 עמ'), 28 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66990
בדיקת כניסה לפרוייקט חדש ובחירת המימון לכך.
2,355 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60337
ניתוח כלכלי של חברה, מימון פעילות החברה ומודל WACC
2,886 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 20897
השפעת המלחמות על המשק והכלכלה הישראלית, בדיקת נטל המימון של הבטחון, כיצד הוא ממומן והיכן הוא פוגע, תוך השוואה למידנות אחרות תוך התמקדות במדינות ערב.
3,443 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61086
חשיבות רווח והפסד לארגון (תרגיל(
1,734 מילים (כ-5.5 עמ'), 5 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 65992
השוואה סטטיסטית בין שלוש קרנות והתפלגות ביצועיהן הנאמנות לשוק ההון תוך שימוש בנתונים אמפיריים, בתקופה שבין אפריל 2000 למרץ 2004.
12,072 מילים (כ-37 עמ'), 12 מקורות, 447.95 ₪
עבודה מס' 62057
אוטוביוגרפיה של איש תנועת ההשכלה.
4,933 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 350.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 63