היישום אינו מחובר לאינטרנט

מימון בחברת "סקופ"

עבודה מס' 060337

מחיר: 132.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח כלכלי של חברה, מימון פעילות החברה ומודל WACC

2,886 מילים ,6 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תיאור תמציתי של הארגון וסביבתו העסקית
החברה עוסקת ביבוא ושיווק מוצרים וחומרי גלם בענף המתכות הלבנות, דהיינו: פלב"ם, סגסוגת ניקל, אלומיניום, טיטניום וכו'. מוצרי החברה כוללים אלפי פריטים ביניהם: פחים, גלים, צינורות, ברגים, אביזרי צנרת, מוטות, רשתות, כבלים וכו'. מוצרים אלה משמשים מגוון רחב של ענפי תעשייה רבים ביניהם: מזון, תרופות, כימיה, מחצבים, אלקטרוניקה, היי-טק, בניה ציבורית, התעשייה התעופתית הצבאית, השילוט ועוד. ענפי הפעילות העיקריים של החברה הינם נירוסטה ואלומיניום. במוצרי הניקל והטיטניום משקיעה החברה מאמצים ניכרים לפיתוח והגדלת נתח השוק.
במקביל לפעילותה בשוק המתכות הלבנות, שוקלת החברה שיווק מתכות וחומרי גלם נוספים המיועדים לאותו קהל יעד. צעד ראשון באסטרטגיה הנ"ל מבצעת החברה ברבעון הרבעון לשנת 2001 עם התחלת שיווק מוצרי פלסטיקה תעשייתית.
מלאי החברה
החברה נוהגת להחזיק מלאי גבוה בשל מדיניותה האסטרטגית לאספקה מהירה. כ- 90% מהזמנות החברה מסופקות ללקוח תוך 24 שעות, באמצעות צי הרכב שבבעלותה.
שינויים בהון
1. בחודש אוקטובר 2000 חילקה החברה דיבידנד בסך 4.1 ש"ח לכל 1 ש"ח ערך נקוב מניה. תשלום הדיבידנד הסתכם ל19752, - אלפי ש"ח.
2. ברבעון רביעי בשנת 2000 מומשו למניות 508992, כתבי אופציה (סדרה 2).
3. מהסך הנ"ל מומשו 469575, כתבי אופציה על ידי בעל עניין 26,917, כתבי אופציה על ידי חברה מאוחדת והיתרה על ידי חיצוניים. תוספת המימוש הסתכמה ב-13,947 אלפי ש"ח.
צפי לשנת 2001
קיימת אי ודאות לגבי שנת 2001 וזאת עקב המיתון העמוק אליו נכנס המשק.
מורגשת תחרות חריפה בכל ענפי המסחר בהם פועלת החברה ו\או להם נכנסת החברה, החברה פועלת לפצות על ירידה אפשרית במכירות, על ידי הרחבת סל המוצרים ומאמצי שיווק גדולים לחו"ל.
חשיפה לסיכוני שוק
חברת סקופ מוכרת כ-6.5% בשנת 2000 (לעומת %10 בשנת 1999) מתוצרתה בחו"ל, ומייבאת את כל חומרי הגלם מחו"ל. עקב כך החברה חשופה לסיכוני שוק.
בדו"ח דירקטוריון לשנת 1999, דיווחה החברה על מאמציה להקטנת החשיפה, כאשר החלק העיקרי בדו"ח היה מכירות צמודות לשער הדולר, דבר שמקטין את החשיפה לשינויים במטבע חוץ.

תוכן העניינים:
תיאור תמציתי של הארגון וסביבתו העסקית
פרק א' - ניתוח החברה מבחינה כלכלית
1. יחסי נזילות
2. יחסי רווחיות
3. יחס מבנה הון - מנוף פיננסי
4. שעורי צמיחה
5. יחסי יעילות - יחסים תפעוליים
6. מדדי רווחיות
פרק ב' - מימון פעילות החברה
זיהוי מקורות למימון החברה
גיוס הון בבורסה: יתרונות וחסרונות
גישת מודיליאני ומילר (M&M) - המנוף הפיננסי וערך החברה
גישת ג'נסן ומקלינג (Jensen and Meckling) - תיאוריה למבנה
פרק ג' - מודל WACC - מחיר ההון המשוקלל
ביבליוגרפיה
נספחים:
דו"ח מאזן
דו"ח רווח והפסד

תגים:

ccaw · החברה · כלכלית · מבחינה · מימון · ניתןח · פעילות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מימון בחברת "סקופ"", סמינריון אודות "מימון בחברת "סקופ"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.