היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 42
עבודה מס' 67961
בדיקת היתכנות כלכלית עבור שתי שנות הקמה ועשר שנות תפעול של מלון אשר יוקם בעיר ירושלים.
11,082 מילים (כ-34 עמ'), 0 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50516
בניית מודל כללי שמטרתו לתאר ולחזות את המעבר של משקי מדינות לפתיחות כלכלית,והדגמה על יפן לאחר מלה"ע השניה.
4,766 מילים (כ-14.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65471
השפעת גורמים תרבותיים וחברתיים על צמיחה כלכלית בכלל ועל ערכי העבודה בפרט. הדוגמאות הבולטות הן יפן והודו שהתפתחו בקצב שונה למרות ההיסטוריה ומשאבים אחרים.
18,818 מילים (כ-58 עמ'), 40 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 64052
בחינת סוגיית ההשקעות בחינוך בישראל, הקשר בינן ובין צמיחה כלכלית וקידום חברתי, והמלצות עקרוניות בנושאים אלה.
10,773 מילים (כ-33 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69711
האם העסקת עובדים זרים בהסדר כבילה תורמת לצמצום האבטלה של העובד הישראלי, או שהיא רק פוגעת בזכויותיהם של העובדים הזרים.
10,692 מילים (כ-33 עמ'), 44 מקורות, 967.95 ₪
עבודה מס' 70511
האם וכיצד הכשרה והגברת מודעות תגביר את ההטמעה והשימוש באנרגיה מקיימת ויישום התייעלות אנרגטית כפתרון להפחתת פליטה של גזי חממה.
6,771 מילים (כ-21 עמ'), 19 מקורות, 641.95 ₪
עבודה מס' 40941
סקירת ספרות, המסלול העיוני והמקצועי, האינטגרציה וההקבצות ומדיניות ההסללה.
8,826 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 41166
ייסוד החברה ושלבי ההקמה, מבנה ובעלות ותיאור החברה בשנות השבעים, השמונים והתשעים.
7,783 מילים (כ-24 עמ'), 17 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60382
2,019 מילים (כ-6 עמ'), 17 מקורות, 132.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 42