היישום אינו מחובר לאינטרנט

מודל מחקרי לפתיחות כלכלית

עבודה מס' 050516

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בניית מודל כללי שמטרתו לתאר ולחזות את המעבר של משקי מדינות לפתיחות כלכלית,והדגמה על יפן לאחר מלה"ע השניה.

4,766 מילים ,14 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

מטרתה של עבודה זו היא לנסות לבנות מודל כללי שיוכל לתאר ולחזות את המעבר של משקי מדינות לפתיחות כלכלית. בחרתי לעסוק בנושא זה כיוון שכיום, יותר מאשר בעבר, בולטת ההכרה של מדינות העולם בצורך לפתוח ולחשוף את משקיהן בפני שאר המדינות, כחלק מהעמקת שיתוף הפעולה הכלכלי בינהן במסגרת הגלובליזציה העולמית. המעבר לפתיחות כלכלית מאפשר מיקסום עוצמה, רווחה, שלום ושגשוג עולמיים. לכן נושא זה כה חשוב בעיני, ולשם כך החלטתי לבנות מודל מצומצם שיתמקד במספר אספקטים ספציפיים.
ייחודו של המודל הוא במשתנים הבלתי-תלויים ובמשתנה המתווך שלו, וחרף סריקה מעמיקה של הספרות המקצועית לא מצאתי כל מודל זהה אחר. הנחתי היא שהדבר קשור בשתי סיבות מרכזיות:
א. השילוב של משתני המודל הינו פרי המצאתי - גם אם קיימים מודלים נוספים אחרים המנסים להסביר את המעבר לפתיחות כלכלית, הרי שאינם מתייחסים באופן ספציפי ובדיוק לאותם המשתנים שמהם מורכב המודל שלי.
ב. המחקר העוסק בפתיחות כלכלית אינו מפותח מספיק ועדיין נמצא בראשית דרכו.

המודל מורכב מארבעה משתנים בלתי-תלויים (גלובליזציה, הגמוניה כלכלית, דמוקרטיזציה ותבוסה במלחמה טוטאלית), משתנה מתווך (אופי משטר) ומשתנה תלוי (מעבר לפתיחות כלכלית). במהלך העבודה אגדיר את המשתנים השונים, אצביע על הקשרים הבולטים בינהם ואנסה להגיע להכללה הבאה: 'כל מדינה שהובסה
במלחמה טוטאלית, שחל בה תהליך דמוקרטי ושמושפעת מגלובליזציה עולמית המנווטת ע"י הגמוניה כלכלית - תעבור תהליך של פתיחות כלכלית, אם עומד בראשה שלטון ליברלי-דמוקרטי יציב'.
כדי לאשש את ההכללה הנ"ל, אבדוק את נכונות המודל באמצעות מקרה פרטי שיהווה עבורי מבחן אמפירי. המקרה הפרטי שבו בחרתי להתמקד הינו השינוי במדיניות הכלכלית של יפן בשנים שלאחר מלחמת העולם השניה, משום שהמשק היפני הרעוע, שנפגע באורח כה אנוש במהלך המלחמה, הצליח להשתקם בצורה מרשימה תודות לפתיחות הכלכלית שהנהיגו בו ראשי השלטון הליברלי ביפן.
את השינוי במעבר לפתיחות הכלכלית היפנית אנסה להסביר באמצעות המודל שבניתי, תוך הסתייעות בתיאוריות שונות מן הספרות המיקצועית. לאחר שאעשה זאת, אסכם את שני חלקי העבודה (החלק התיאורטי והחלק היישומי), אתן ביקורת בונה על המודל ואף אציע מספר דרכים כיצד לשפרו בעתיד.

תוכן העניינים:
מבוא

חלק א': החלק התיאורטי
נימוקים לבחירת התיאוריות הספציפיות
נימוקים לבחירת המשתנים הספציפיים
הגדרת המשתנים
הנחות יסוד
הגדרת הקשרים בין המשתנים (השערות) ובניית המודל

חלק ב': החלק היישומי
סקירה היסטורית קצרה
קיום משתני המודל והשערותיו במקרה הפרטי

סיכום, מסקנה וביקורת
נספח
רשימה ביבליוגרפית
הערות

מקורות:

CHARLES W. KEGLEY, AND EUGENE R. WITTKOPF., WORLD POLITICS, (NEW YORK: ST. MARTIN'S PRESS, 1997)
STEVE CHAN, AND MELANIE MASON, "FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND HOST COUNTRY CONDITIONS,"INTERNATIONAL INTERACTIONS, VOL. 17, NO. 3, 1992
DAVID P. RAPKIN, WORLD LEADERSHIP AND HEGEMONY, (LONDON:LYNNE RIENNER PUBLISHERS, 1990)
ROBERT GILPIN, THE POLITICAL ECONOMY OF INTERNATIONAL RELATIONS, (NJ: PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1987)
SCOTT C. JAMES, AND DAVID A. LAKE, "THE SECOND FACE OF HEGEMONY: BRITAIN'S REPEAL OF THE CORN LAWS AND THE AMERICAN WALKER TARIFF,"INTERNATIONAL ORGANIZATION, VOL. 43, NO.1, 1989
STEPHEN D. KRASNER, "STATE POWER AND THE STRUCTURE OF INTERNATIONAL TRADE,"WORLD POLITICS, VOL. 28, NO. 3, 1976
ARIE M. KACOWICZ, "THE PROBLEM OF PEACEFUL TERRITORIAL CHANGE,"INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY, VOL. 38, 1994
MICHAEL W. DOYLE, "LIBERALISM AND WORLD POLITICS,"AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW, VOL. 80, 1986,
ZEEV MAOZ, AND BRUCE RUSSETT, "ALLIANCE, CONTIGUITY, WEALTH AND POLITICAL STABILTY: IS THE LACK OF CONFLICT AMONG DEMOCRACIES A STATISTICAL ARTIFACT,"INTERNATINAL INTERACTIONS, VOL. 17, NO. 3, 1992

תגים:

עולמית · יפן · כלכלה · גלובליזציה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מודל מחקרי לפתיחות כלכלית", סמינריון אודות "מודל מחקרי לפתיחות כלכלית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.