היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 43
עבודה מס' 50398
האם יפן היתה נכנעת גם ללא הטלת פצצות האטום עליה, ומה היו השיקולים האמריקאיים בהטלת הפצצות האטומיות על יפן.
8,899 מילים (כ-27.5 עמ'), 8 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 20773
סקירת הגורמים לצמיחה הכלכלית של יפן ממלחה"ע ה-II, הצגת מאמרים בנושא, תיאור סחר החוץ ועוד.
5,539 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50366
תרגיל זה בוחן את הקשר בין מידת העוצמה של מדינה להשפעתה בזירה הבינ"ל בהדגמה על יפן בשנות התשעים.
2,316 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50515
בחינת הפוטנציאל של יפן להיות מובילה בכלכלה האסיאתית באמצעות ארגון זה.
8,195 מילים (כ-25 עמ'), 10 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60474
בחינת ההשערה כי תלותה של יפן בנפט היא הגורם המכריע בעיצוב המדיניות הפרו-ערבית שלה במזה"ת.
8,170 מילים (כ-25 עמ'), 17 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 64685
כיצד השפיעה תוקפנותה הגוברת של יפן כלפי מדינות אסיה על יחסיה עם מדינות המערב בין השנים 1931-1945
5,285 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67910
האם וכיצד המדיניות האמריקאית כלפי מזרח אסיה השפיעה על יחסי יפן-טייוואן.
8,306 מילים (כ-25.5 עמ'), 18 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 69965
בחינת ההחלטה להטיל פצצת אטום על יפן על פי תיאוריית הריאליזם ומודל קבלת ההחלטות הרציונאלי.
4,861 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 10235
סקירת מערכת הביטחון הפנימי ביפן ומידת התאמתה למבנה האוכלוסין לפי הפרמטרים:ארץ,תושבים,מערכת פשע ומשטר.
6,401 מילים (כ-19.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 43