היישום אינו מחובר לאינטרנט

השוני בין מודל העלות לבין מודל השווי ההוגן לפי IFRS

עבודה מס' 069447

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התייחסות ל- IAS 40 ולמיסים הנדחים, מכשירים פיננסים, הטבות לעובדים, מטבע פעילות ועוד.

5,460 מילים ,15 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

עבודה זו מתמקדת בכללי ה-IFRS הרלוונטיים, וכן ניתן התייחסות ליתרונות וחסרונות של מודל השווי ההוגן אל מול מודל העלות המקובל בתקינה הישראלית.
כמו כן אנו סוקרים את הנושא מנקודת מבטם של רואי החשבון המבקרים, היות ועליהם מוטלת האחריות לבדוק את נאותות הערכות השווי המתקבלות מהחברות, שכן לרואי החשבון המבקרים, יחד עם הנהלת הגוף המבוקר, צריכה להיות היכולת להסביר מאוחר יותר את תוצאות הדוחות הכספיים.

בעבודה זו עסקנו בבדיקת תפיסות שונות של החשבונאות:
א. הצגה לפי מודל העלות.
ב. הצגה לפי מודל שווי הוגן (IFRS).

בעבודה זו נבצע סקירה של השפעתו של IFRS על התקינה החשבונאית המקובלת בישראל. נתייחס לנקודות הבאות:
* אימוץ לראשונה
* קביעת מטבע פעילות
* תקן בין לאומי 40
* מסים נדחים
* מכשירים פיננסים
* הטבות לעובדים

בנוסף ערכנו וסקרנו מאמרים המתייחסים ליתרונות ולחסרונות של מודל השווי ההוגן מול מודל העלות. המאמרים שיוצגו בעבודה זו מתייחסים ל:
* נכסים בלתי מוחשים
* תשלום מבוסס מניות
* הצגת התחיבות
* שגיאות נפוצות

כמו כן אנו דנים באחריותו של רואה החשבון המבקר, גילוי הנדרש בדו"ח הדירקטוריון, השפעה על ההון העצמי וחלוקת הדיבידנד.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
1. IFRS -צורת חשיבה חשבונאית אחרת
תקן חשבונאות ישראלי מספר 29-אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים(IFRS)
קביעת מטבע הפעילות
תקן חשבונאות בינלאומי 40 (INVESTMENT PROPERTY)
מסים נדחיים
מכשירים פיננסיים
הטבות לעובדים
2. דעות שונות לגבי תפיסת שיטת העלות אל מול שיטת השווי ההוגן
הרלוונטיות של ערכיי הנכסים הבלתי מוחשיים המוצגים לפי שוויים ההוגן
אחריותו של רואה החשבון המבקר
תשלום מבוסס מניות
הצגת התחייבויות
השגיאה של ה- IFRS
3. גילוי הנדרש בדו"ח הדריקטוריון
4. ההשפעה על ההון העצמי
חלוקת דיבידנדים
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בהמשך להצדקת הצגת ערכים חשבונאיים לפי שווי הוגן ובניגוד לדעתם של חוקרים {הולטסון ווואטס (2001)} אשר מצודדים לטובת גישת הצגת נכסים בכלל ונכסים בלתי מוחשיים בפרט לפי שיטת העלות ,ישנן הנחות אחרות המבוססות על מחקרים אשר מראות כי עלויות היסטוריות של נכסים לא מוחשים אשר נרכשו או אשר מפותחים בתוך הפירמה ולכן לא מקבלים ביטוי בדוחותיה של הפירמה כלומר ערכם שווה לאפס,אינן בהכרח משקפות את הערכים של אותם נכסים בלתי מוחשיים דבר אשר אף גורם להצגה לוקה בחסר של נכסיה והתחייבויותיה של הפירמה עבור קורא הדוחות.

תגים:

שווי הוגן · תקן חשבונאי · תקני דיווח · תקינה חשבונאית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השוני בין מודל העלות לבין מודל השווי ההוגן לפי IFRS ", סמינריון אודות "השוני בין מודל העלות לבין מודל השווי ההוגן לפי IFRS " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.