היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65797
ניתוח בשיטת DCF
8,852 מילים (כ-27 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65806
בחינה וניתוח של המניעים והערכת תפקידה של האידיאולוגיה במלחמה הקרה.
3,429 מילים (כ-10.5 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 61095
סקירה מקיפה של מודלים, גישות וכלים בהערכת שווי של פירמות.
9,801 מילים (כ-30 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65861
בידקת תוצאות בארבעת כלי החיפוש הבאים: Google, Yahoo, MSN ו- ASK.
11,599 מילים (כ-35.5 עמ'), 0 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 61324
11,149 מילים (כ-34.5 עמ'), 12 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 65914
בחינת הרווחיות והערכת התקציב.
1,455 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61340
מיקום החברה בשוק והסיכונים העסקיים להם החברה חשופה תוך השוואה למתחרה בענף, חברת דן בע"מ.
10,782 מילים (כ-33 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68652
בדיקת השאלה האם הזדהות יהודית גבוהה ותפיסת ישותיות יהודית גבוהה גורמת ליהודים דתיים להעריך פחות את היהודי החילוני.
8,867 מילים (כ-27.5 עמ'), 34 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65780
הערכת שוויין של מניות, ובחינת האופן שבו מושפע שווי זה מהודעות של החברה.
7,611 מילים (כ-23.5 עמ'), 16 מקורות, 725.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100