היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62017
עבודה המבררת את עמדות הצוות הסיעודי בחדר הניתוח לגבי שיטות חדישות של ניתוחים אפרוסקופיים.
2,573 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 69950
ניתוח הפעילות האסטרטגית, מיזוגים ורכישות שנעשו במהלך השנים תוך דגש על האסטרטגיה התחרותית והעסקית של חברת סיסקו.
3,248 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62147
הצגת העצמי".
4,122 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 63915
ניתוח שיווקי: ניתוח סביבתה העסקית של החברה, ניתוח ענף המזון, ניתוח פנימי של החברה, אסטרטגיות שיווקיות. ניתוח פיננסי: יחסים פיננסיים ומדד אלטמן.
7,085 מילים (כ-22 עמ'), 6 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60951
ניתוח אסטרטגיות שיווקיות והסביבה העסקית של תנובה (ניתוח סווט, ניתוח התנהגות צרכנים ועוד) ובחינת תרחיש של כניסת מתחרה חזק לשוק והצעת דרכי התמודדות.
4,507 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 68741
ניתוח שוק הקוטג הישראלי, תוך דגש על המותג "קוטג תנובה"; ניתוח SWOT, ניתוח תפיסתי ומיצובי והצעות לריענון המותג.
5,798 מילים (כ-18 עמ'), 9 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 50234
ניתוח היחידה העסקית, ניתוח חיצוני, אסטרטגיות פונקציונליות, מצב פיננסי, ניתוח SWOT וSUCCESS- ודיון בניתוח.
13,767 מילים (כ-42.5 עמ'), 7 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 50238
ניתוח מאזן, ניתוח דוחות רווח והפסד ונקודת האיזון.
1,491 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 50999
פעילות החברה, תרגום הנתונים הכספיים לפי שיטת SSAP20, ניתוח סיכונים, ניתוח אסטרטגית הגנה והמלצה למשקיע.
1,418 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100