היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62017
עבודה המבררת את עמדות הצוות הסיעודי בחדר הניתוח לגבי שיטות חדישות של ניתוחים אפרוסקופיים.
2,573 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 69950
ניתוח הפעילות האסטרטגית, מיזוגים ורכישות שנעשו במהלך השנים תוך דגש על האסטרטגיה התחרותית והעסקית של חברת סיסקו.
3,248 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62147
הצגת העצמי".
4,122 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 63915
ניתוח שיווקי: ניתוח סביבתה העסקית של החברה, ניתוח ענף המזון, ניתוח פנימי של החברה, אסטרטגיות שיווקיות. ניתוח פיננסי: יחסים פיננסיים ומדד אלטמן.
7,085 מילים (כ-22 עמ'), 6 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 68741
ניתוח שוק הקוטג הישראלי, תוך דגש על המותג "קוטג תנובה"; ניתוח SWOT, ניתוח תפיסתי ומיצובי והצעות לריענון המותג.
5,798 מילים (כ-18 עמ'), 9 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60951
ניתוח אסטרטגיות שיווקיות והסביבה העסקית של תנובה (ניתוח סווט, ניתוח התנהגות צרכנים ועוד) ובחינת תרחיש של כניסת מתחרה חזק לשוק והצעת דרכי התמודדות.
4,507 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 50238
ניתוח מאזן, ניתוח דוחות רווח והפסד ונקודת האיזון.
1,491 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 107.95 ₪
עבודה מס' 50999
פעילות החברה, תרגום הנתונים הכספיים לפי שיטת SSAP20, ניתוח סיכונים, ניתוח אסטרטגית הגנה והמלצה למשקיע.
1,418 מילים (כ-4.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67765
ניתוח עסקי וניתוח דוחות כספיים של חברת קסטרו מודל בע"מ תוך הכרת ענף האופנה, הסיכונים העסקיים להם החברה חשופה והשוואה לאחת החברות המתחרות הפועלות בענף.
10,393 מילים (כ-32 עמ'), 10 מקורות, 326.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100