היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61405
ניתוח אירוע וסקירה תיאורטית.
13,900 מילים (כ-43 עמ'), 6 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65917
ניתוח התערבות הממשלה במשק פתוח בצורותיה השונות
1,450 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65921
ניתוח אופן הייצוג של הגבורה היהודית בשואה לפי המחזות "חנה סנש" ו"קסטנר".
8,273 מילים (כ-25.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61402
ניתוח תוכן של תשדירים וראיונות.
4,628 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61398
ניתוח חרס מס' 4 מן ההיבטים הלשוני, התוכני, הגיאוגרפי וההיסטורי.
4,786 מילים (כ-14.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61351
2,527 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61376
ניתוח החברה ושינוי המבנה שלה.
2,983 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65908
ניתוח עבודתה של רייצ'ל וויטריד "house", תוך התיחסות לכתביו של פרויד על המושג the uncanny המאויים.
1,718 מילים (כ-5.5 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65909
ניתוח סיפורו של בורחס "החורבות המעגליות".
1,160 מילים (כ-3.5 עמ'), 3 מקורות, 95.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100