היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–6] מתוך 6
עבודה מס' 10453
מהו מלכ"ר, צורת ניהול ספרי החשבונות שלו, דיווחים שוטפים וההגיון מאחוריהם כולל נושא המיסוי של מלכ"ר ומע"מ.
3,417 מילים (כ-10.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50785
הניתוח הפיננסי, דוח רווח והפסד, קוסמטיקה של מאזנים, ניתוח דוחות כספיים, תזרים מזומנים ומודל אלטמן.
3,101 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67931
בחינת המסגרת המושגית של שווי ההוגן, אופן היישום ודווח באמצעות דוגמאות, וביקורת של שווי הוגן.
14,497 מילים (כ-44.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68275
תיאור פעילות החברה, ניתוח SWOT ומאיצי דרך.
5,173 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68334
ניתוח והערכת שווי לחברה, כולל המלצה על שיטת ניהול חדשה.
3,146 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67484
בחינה אמפירית של ישום הוראות תקן חשבונאות 11 בקרב חברות ציבוריות בישראל, תוך התייחסות לדיווח דוחות כספיים ובדיקת הקשר בין מאפייני חברה לבין איכות הדיווח המגזרי שלה.
9,398 מילים (כ-29 עמ'), 64 מקורות, 302.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–6] מתוך 6