היישום אינו מחובר לאינטרנט

חשבונאות פיננסית - סקירה כללית של הנושא

עבודה מס' 050785

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הניתוח הפיננסי, דוח רווח והפסד, קוסמטיקה של מאזנים, ניתוח דוחות כספיים, תזרים מזומנים ומודל אלטמן.

3,101 מילים ,9 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
הניתוח הפיננסי ולמי הוא מיועד
מבנה דו"ח רווח והפסד
מגבלותיו של דו"ח רווח והפסד וחישובי הרווח
קוסמטיקה של מאזנים
ניתוח דו"חות כספיים
תזרים מזומנים
מדד ההישרדות של אלטמן
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: עבודה זו היא סקירה כללית ואינה מחקרית.

מבוא
רווח או ההפסד מהווים את המדדים העיקריים והחשובים ביותר להערכת הישגיה של פירמה עסקית. פירמה רווחית תוכל להשקיע בעצמה במחקר ופיתוח, לשפר את תנאי העסקתם של עובדיה ולהשביח את ההון האנושי, לרכוש ציוד משוכלל או נוסף, לקבל אשראי ומימון בהיקפים גדולים יותר וכד', להוסיף ולהתפתח. מנגד פירמה בהפסדים יצומצמו קווי האשראי שלה או יוקפאו, משקיעים יחששו מלהשקיע בה, והיא תתקשה לצמוח.
ההגדרה המקובלת על הכלכלנים אומרת כי "הרווח (או ההפסד), הוא ההפרש בין השווי של החברה בסוף תקופה (חודש ,רבעון, שנה) לבין השווי שלה בתחילת תקופה בערכים ריאליים לאחר ניכוי האינפלציה" (ד"ר אינגבר 1994 ניתוח יחסים פיננסיים, המכון לפיריון העבודה והייצור).
ההגדרה החשבונאית מתייחסת לרווחים שהיו בעבר ולא לרווחים עתידיים. היא מתעלמת מרווחים ש\לא מומשו כמו עלייה בערך הנכס או המלאי, מוניטין נצבר או מידע לא מספרי כספי. דו"ח הרווח והפסד אינו דו"ח אובייקטיבי ובלתי תלוי אלא דו"ח אשר תוצאותיו נתונות לפרשנויות, יתירה מכך יתכן כי לפירמה יהיו מס' דו"חות שונים דו"ח לשלטונות המס, ודו"ח שונה לבעלי מניות. הדו"חות מותאמים לרצונם של הפירמות ובגלל מגבלות רבות של הדו"ח רווח והפסד וגמישות המאפשרת ליוצריו ליצור תמונה המשרתת את האינטרסים שלהם ובעזרת שיטות חישוב שונות ומגבלות להשפיע על הרווח שיתקבל. ביח' זו נבדוק את מבנה דו"ח הרווח וההפסד, נציג וננתח את מגבולותיו, נדגים כיצד ניתן להציג רווח למרות שהמצב הפוך, נבדוק כיצד יש לבדוק את היחסים הפיננסיים בצורה נכונה, ונציג מודל הישרדות ששיעורי הצלחתו הוכחו כגבוהים מאוד הן בישראל והן בעולם, כמתגבר על המגבלות, ומסוגל להתריע ולחזות מגמות ואף פשיטות רגל.
חשוב לציין כי היחידה והחומר המוצג בה יוצאים מנקודת הנחה כי לקורא ידע בסיסי בחשבונאות ובנושאים כמו שיטות חישוב פחת, מלאי, וכד', לקורא שאין ידע בסיסי מומלץ לעיין בתקציר "המברסייד מרכז" או במקורות המוצגים בסוף העבודה להבנת הנקרא.


ביבליוגרפיה

אינגבר יאיר ודויד צרי (1993) "ניתוחי כדאיות חישובי ריבית וחישובים מספריים" המכון לפריון העבודה.

סמט יעקב(1992) "חשבונאות פיננסית", אחיאסף.

גיבעולי,יוכמן(1992) " תהליך קבלת החלטות ע"י מבקר החשבונות בעסקים בהם

קיימת אי ודאות לגבי המשך קיומם כעסק חי" מכון קסירר, אוניברסיטת ת"א.

ד"ר אינברג(1994) ניתוח דו"חות כספיים ,המכון לפריון העבודה.

שיטות להערכת שווי חברה(1992) הוצאת גיזה

גוגנהיים ד1988).)תזרימי מזומנים ותחזיות פשיטות רגל בישראל, רו"ח ל"ז 4

WATTS J (1993)ACCOUNTING IN THE BUSINSS ENVIRONMENT, PITMAN

ALTMAN E.I (1984) THE SUCCESS OF BUSINESS FAILURE PREDICTION MODELS AN INTERNATIONAL SURVEY, JOURNAL OF BANKING AND FINANCE

מקורות:

אינגבר יאיר ודויד צרי (1993) "ניתוחי כדאיות חישובי ריבית וחישובים מספריים" המכון לפריון העבודה.
סמט יעקב(1992) "חשבונאות פיננסית", אחיאסף.
גיבעולי,יוכמן(1992) " תהליך קבלת החלטות ע"י מבקר החשבונות בעסקים בהם קיימת אי ודאות לגבי המשך קיומם כעסק חי" מכון קסירר, אוניברסיטת ת"א.
ד"ר אינברג(1994) ניתוח דו"חות כספיים ,המכון לפריון העבודה.
שיטות להערכת שווי חברה(1992) הוצאת גיזה
גוגנהיים ד.(1988)תזרימי מזומנים ותחזיות פשיטות רגל בישראל, רו"ח ל"ז 4
WATTS J (1993)ACCOUNTING IN THE BUSINSS ENVIRONMENT, PITMAN
ALTMAN E.I (1984) THE SUCCESS OF BUSINESS FAILURE PREDICTION MODELS AN INTERNATIONAL SURVEY, JOURNAL OF BANKING AND FINANCE

תגים:

הישרדות · אינגבר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חשבונאות פיננסית - סקירה כללית של הנושא", סמינריון אודות "חשבונאות פיננסית - סקירה כללית של הנושא" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.